honvedelem.hu
MH Geoinformációs Szolgálat
Rendeltetés
  • A Magyar Honvédség hagyományos és informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai támogatása, valamint a Magyar Honvédség szintű szolgálati könyvek és főnökségi kiadványok kiadásával kapcsolatos, HM-utasításban meghatározott feladatok ellátása.
  • A honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési, térképészeti, légi felvételezési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában országos illetékességgel első fokú hatósági jogkör gyakorlása.
  • Más szervezet által a Magyar Honvédség térképellátása érdekében végzett szaktevékenység irányítása és felügyelete.
  • A Magyar Honvédség geoinformációs támogatása, tervezése, szervezése és szakfelügyelete, szakmai követelményeinek kidolgozása, a földmérési és térképészeti tevékenységgel összefüggő minőségbiztosítási feladatok meghatározása, termékellenőrzés.
  • Földmérési, térképészeti és meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés.
Történet

A Magyar Honvédség szervezeti korszerűsítésének részeként az MH Térképész Szolgálat, az MH Meteorológiai Szolgálat és az MH Szabályzatkiadó Intézet és Központi Nyomda megszüntetésével, azok jogutódjaként 2007. január 1-jei hatállyal megalakult az MH Geoinformációs Szolgálat.

Vezető állomány

Szalay László ezredes, szolgálatfőnök

Kovács László alezredes, szolgálatfőnök-helyettes

Elérhetőségek

MH Geoinformációs Szolgálat (MH GEOSZ)

Cím: 1024 Budapest II., Szilágyi Erzsébet fasor 7-9.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 37.
E-mail: mh.geosz@hm.gov.hu

Csapatünnep

Február 4. A Katonai Térképészet Napja. 1919-ben ezen a napon hadügyminiszteri rendelet alakította meg az Önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoportot.

Augusztus 14. A Katonai Meteorológiai Napja. a magyar repülésmeteorológia gyakorlati létrehozója, Dr. Hille Alfréd meteorológus ezredes, egyetemi tanár, a földrajztudományok kandidátusa születésének évfordulója.

Tájékoztatásért felelős személy

Hernádi Balázs alezredes
E-mail: Hernadi.Balazs@mhtehi.gov.hu

Kovács Mónika Eszter hadnagy
E-mail: Kovacs2.Monika@mil.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat