honvedelem.hu
MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság
Rendeltetés

A honvédségi szintű kiképzéssel, doktrínafejlesztéssel, szabványosítással, terminológia harmonizációval, szabályzatfejlesztéssel, tapasztalat feldolgozással és tudományos élettel kapcsolatos tevékenységek a katonai-, és védelmi igazgatással, a területi szintű társadalmi kapcsolatokkal, a honvédelmi felkészítés és sportintegrációval kapcsolatos tevékenységek, valamint a katonai emlékhelyekkel és hadisír gondozással kapcsolatos katonai feladatok ellátása.

Az MH HFKP parancsnok közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Béketámogató Kiképző Központ, és az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság.

Történet

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság 2016. július 1-jével kezdte meg a szervezési feladatok végrehajtását a Honvéd Vezérkar Főnök közvetlen szolgálati alárendeltségében számos szakterület integrációja után.

A Magyar Honvédség Kiképzési és Doktrinális Központ bázisán alakult meg, újat hozott a kibővült feladatrendszer és a hozzá tartozó középszintű parancsnokság jogállása és országos illetékessége. A szervezet megnevezésében megjelenő szakterületek mutatják azt a komplexitást, amely szerteágazó és kölcsönösen támogató és kiegészítő szerves egészet alkot.

December 1-jén MH HFKP parancsnoka szolgálati alárendeltségébe került az MH Béketámogató Kiképző Központ, az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság, valamint február 1-jén a Parancsnokság felügyelete alá kerülnek az MH Altiszti Akadémia és az MH Ludovika Zászlóalj kiképzési feladatait is.

Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság megalakulását és az alárendelt alakulatok átvételét december 6-án ünnepélyes megalakuló állománygyűlésen jelentették be.

Szervezeti felépítés

Az MH HFKP legfontosabb szervezeti elemei, a parancsnokság és a Csapatvezetési blokk vagy törzs. A parancsnok a két parancsnok-helyettesen és a törzsfőnökön keresztül valósítja meg a parancsnokság, és az alárendelt katonai szervezetek vezetését, irányítását. A szervezet parancsnok helyettesei az alakulat rendeltetéséből adódó szerteágazó feladatokat, szakterületek szerint két fő részre megosztva képviselik. Ezek a katonai igazgatás és társadalmi kapcsolatok, valamint a felkészítési és kiképzési területek. A törzs feladatainak koordinálását a parancsnok a törzsfőnökön és a törzsfőnök helyettesén, a Törzsosztály vezetőjén keresztül valósítja meg. A parancsnokság szervezeti felépítését a feladatok jellégéből adódóan blokkosítva alakították ki. 

Parancsnokság:

 • parancsnok
 • parancsnokhelyettes
 • parancsnokhelyettes
 • vezénylő zászlós

Törzs:

 • törzsfőnök

Csapatvezetési blokk:

 • Parancsnoki Iroda (PKIR)
 • Törzsosztály (TÖO)
  • Hadműveleti Tervező Részleg (HTR)
  • KFR és Hadműveleti Biztosító Részleg
  • Híradó Informatikai Részleg
  • Hadműveleti Központ Ügyeleti szolgálat
 • Ügyviteli Részleg
 • Személyügyi Osztály (SZO)
 • Belső Ellenőrzési Részleg
 • Jogi Igazgatási és Biztonságtechnikai Részleg
 • Logisztikai Osztály (LO)
  • Tervezési és Gazdálkodási Részleg
  • Üzembentartási és Ellátási Részleg


  Transzformációs és Kiképzési blokk:
 • Gyakorlattervező és Kiképzést Támogató Osztály (GYKTO)
 • Kiképzési és Kiképzést Ellenőrző Osztály (KIKEO)
 • HVK Tudományos Kutatóhely (TKH)
  • Tudományos Szakkönyvtár
 •  Doktrinális és Szabályzatfejlesztési Osztály (DSZO)
 • Tapasztalat-feldolgozó Osztály (TFO)

Igazgatási és Társadalmi Kapcsolatok blokk:

 • Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Osztály (TKHO)
 • Honvédelmi Felkészítő és Katonai Testnevelési Osztály (HFKTO)
  • Sportszázad
 • Katonai Igazgatási Osztály (KIO)
 • Területvédelmi Osztály (TO)
  • Megyei Előkészítő Részleg
  • Kiképző Századok
Vezető állomány
 • Baráth István dandártábornok, parancsnok
 • Szabó László dandártábornok parancsnokhelyettes (katonai igazgatás és társadalmi kapcsolatok)
 • Apáti Zoltán dandártábornok parancsnokhelyettes (felkészítési és kiképzési)
 • Imre István ezredes, törzsfőnök
 • Hazafi Károly törzszászlós, vezénylőzászlós
Elérhetőségek

MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság

Cím: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Postacím: 1885 Budapest Pf. 25.

Csapatünnep

Az MH Hadkiegészítő Felkészítő és Kiképző Parancsnokság napja: július 22.

Tájékoztatásért felelős személy

Katonai igazgatási kérdések tekintetében:
Név, rendfokozat: Mák András alezredes
Beosztás: Katonai Igazgatási Osztály, osztályvezető
Telefonszáma: 06/1/474-1100/23-172
Telefax száma: 06/1/224-8355
E-mail cím: mh.hfkp@hm.gov.hu

Honvédelmi felkészítés és katonai sport tekintetében:

Név, rendfokozat: dr. Eleki Zoltán ezredes
Beosztás: Honvédelmi Felkészítő és Katonai Testnevelési Osztály, osztályvezető
Telefonszáma: 06/1/ 474-1100/23-240
Telefax száma: 06/1/ 224-8355
E-mail cím: mh.hfkp@hm.gov.hu

Személyügyi kérdések tekintetében:
Név, rendfokozat: dr. Hegedűs János ezredes
Beosztás: Személyügyi Osztály, osztályvezető
Telefonszáma: 06/1/ 474-1100/23-166
Telefax száma: 06/1/ 224-8355
E-mail cím: mh.hfkp@hm.gov.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat