honvedelem.hu
MH Logisztikai Központ
Rendeltetés
 • A biztosított költségvetési keretek célirányos, takarékos felhasználásával folyamatosan biztosítani a HM/MH szervezetek haditechnikai eszközökkel/hadfelszereléssel történő ellátását.
 • A központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási felelősséggel összefüggő feladatok irányítása, tervezése, szervezése és ellenőrzése.
Történet

Az MH Logisztikai Központ 2013. június 24-én alakult jogelőd nélkül.

Szervezeti felépítés

Parancsnok

Parancsnokhelyettes

Törzsfőnök:

 • Hadműveleti Alosztály
 • Vezetéstámogató Alosztály
 • Kiképzési Alosztály
 • Ügyviteli Részleg

Vezénylőzászlós

Logisztikai igazgatóság:

 • Haditechnikai Főnökség
 • Hadtáp Főnökség
 • Katonai Elhelyezési Osztály
 • Közlekedési Osztály
 • Logisztikai Műveleti és Tervezési Osztály

Erőforrás és Költségtervező Osztály

Technológiai Igazgatóság:

 • Kutatás-Fejlesztési, Tudományos és Szabványosítási Osztály
 • Átvételi Osztály
 • Hadfelszerelés Vizsgáló Osztály
 • Termékazonosítási és Törzskarbantartó Osztály

Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra

Ellenőrzési Alosztály

Jogi-igazgatási Alosztály

Személyzeti Alosztály

Parancsnoki Iroda

Vezető állomány
 • Megbízott parancsnok: Csinga Mihály ezredes
 • Parancsnokhelyettes: -
 • Törzsfőnök: Nemes Tamás ezredes
 • Vezénylőzászlós: Kocsis Csaba főtörzszászlós
Elérhetőségek
 • Székhelye: Budapest IX. Soroksári út 152.
 • Telefon:+361434-6010
 • HM: 56-020
 • Telefax:+361434-6026
 • HM: 56-022
Csapatünnep

Június 24. - a központ megalakításának évfordulója

Tájékoztatásért felelős személy

Hegedüs Anita honvédelmi alkalmazott

Telefon: +36-1-434-6061
HM: 56-017
Fax: +36-1-434-6018
HM: 56-018
E-mail: hegedus.anita@hm.gov.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat