honvedelem.hu
MH Összhaderőnemi Parancsnokság
Rendeltetés
 • A Magyarország szuverenitása, területi és légtér integritása védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katonai képességek kialakításának és fenntartásának, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosításának irányítása.
 • A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése, a kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatok végrehajtásának összhaderőnemi tervezése és vezetése.
 • A HM szervekkel és szervezetekkel együttműködve az MH katonai szervezetei hadműveleti-harcászait alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt és folyamatos fejlesztése, a béke- és különleges jogrend szerinti időszakban a feladatok végrehajtásának összhaderőnemi tervezése, vezetése és irányítása.
 • A külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetek működtetése.
Történet

Az MH Szárazföldi Parancsnokság, az MH Légierő Parancsnokság megszüntetésével, azok jogutód szervezeteként, illetve a megszűnt MH Összhaderőnemi Logisztikai és Támogató Parancsnokság, az MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Műveletirányító Központ és az MH Egészségügyi Parancsnokság egyes feladatainak átvételével, 2007. január 1-jei hatállyal megalakult az MH Összhaderőnemi Parancsnokság (MH ÖHP).

Szervezeti felépítés

Az MH ÖHP legfontosabb szervezeti elemei, a parancsnokság és a törzs. A parancsnok a törzsfőnökön és a három haderőnemi főnökön keresztül valósítja meg a parancsnokság, valamint az alárendelt katonai szervezetek vezetését, irányítását. A szárazföldi haderőnem és a légierő haderőnem főnökei illetve a logisztikai erők főnöke egyben a szervezet parancsnok helyettesei. A törzs feladatainak koordinálását a parancsnok a törzsfőnökön és annak szervezetszerű helyettesén keresztül valósítja meg.

Vezető állomány
 • Mihócza Zoltán vezérőrnagy, megbízott parancsnok
 • Schmidt Zoltán dandártábornok, megbízott törzsfőnök
 • Sándor Zsolt dandártábornok, szárazföldi haderőnem főnök (pk.h.)
 • Sáfár Albert dandártábornok, légierő haderőnem főnök (pk.h.)
 • Garas László dandártábornok, törzsfőnök műveleti helyettes
 • Bellovics Pál ezredes, megbízott törzsfőnök támogató helyettes
 • Négyesi Tibor főtörzszászlós, vezénylőzászlós
Elérhetőségek
 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2-6.
 • Postai cím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.
 • Telefonszám: +36-30-344-0830
 • Telefax: 06-22-542-836
 • HM fax: 02-34-4375 és 02-34-4704 (parancsnoki iroda)
Csapatünnep

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság napja:

 • május 18.


Kiemelt ünnepek:

 • augusztus 15.: légierő napja 
 • szeptember 29.: szárazföldi haderő napja
 • december 1.: logisztikusok napja
Tájékoztatásért felelős személy

Dr. Murinkó Attila ezredes (parancsnoki irodavezető)

Telefon: +36-30-344-0830 (45-39-es mellék)
E-mail: comoffice.jfc@mil.hu

magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat