honvedelem.hu
MH Pápa Bázisrepülőtér
Rendeltetés

Magyarország Alaptörvényének 45. cikkében, továbbá Hvt. 36. §-ában, és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása, valamint az MH részére meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében biztosítani és végrehajtani a készenlét fokozásával, hadrafoghatósággal, feltöltési készséggel, békevezetéssel kapcsolatos feladatokat.

Történet

A 24. vadászrepülő-ezred 1950. november 1-jén alakult meg, de csak 1961-ben lett Pápa a repülőezred helyőrsége. Még ebben az évben megérkeztek az új típusú MiG-21 F-13-as vadászrepülők.

1974-ben az ezredet átfegyverezték a MiG-21 MF típusra, majd a fejlesztési folyamat folytatásaként 1978-ban két századot MiG-21 BISZ vadászrepülővel, 1979-ben pedig egy századot MiG-23 MF repülőkkel szereltek fel.

1992-ben az alakulat felvette az MH 47. Pápa Harcászati Repülőezred nevet. 2001. június 30-án az MH 47. Harcászati Repülőezred megszűnt. 2001. július 1-jén megalakult az MH Pápa Bázisrepülőtér. 2005. szeptember 26-án került sor a bázisrepülőtér ünnepélyes megnyitására, átadására.

2008-ban az MH Pápa Bázisrepülőtérre települt az Egyetértési Szerződés, illetve a Bázisegyezmény előírásainak megfelelően a Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing - HAW) és a NATO Légiszállítást Irányító Ügynökség (NATO Airlift Management Agency - NAMA).

2009. július 18-án megérkezett az első C-17 Globemaster III. az MH Pápa Bázisrepülőtérre, ahol ünnepélyesen fogadták. 2009. szeptember 21-én és október 12-én a második, illetve a harmadik gép is megérkezett a bázisrepülőtérre.

2009 után a légiműveletek száma folyamatosan növekedni kezdett. 2015 után egyre intenzívebben nemzetközi gyakorlatok helyszíne a bázisrepülőtér.

2017 augusztus 1-től ezred szintű szervezetként működik az MH Pápa Bázisrepülőtér

Szervezeti felépítés

Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs

Biztosító alegységek:

 • Művelettámogató Zászlóalj
 1. Információvédelmi Csoport
 2. FRISZ Szakasz
 3. Repülőtér Üzembentartó és Karbantartó Század
 4. Tűzoltó és ABV Szakasz
 5. Őr és Biztosító Rendész Század

Végrehajtó alegységek:

 • Hadműveleti Központ


Logisztikai alegységek:

 • Logisztikai Zászlóalj
 1.  Repülést biztosító század
 2.  Logisztikai Század Kiszolgáló Század
 3.  Raktárak

Egészségügyi központ

Vezető állomány

Magasy Zsolt ezredes, parancsnok
Gadó Imre alezredes, parancsnokhelyettes
Kondor Zoltán alezredes, törzsfőnök
Berek Zsolt főtörzszászlós, vezénylőzászlós

Elérhetőségek

MH Pápa Bázisrepülőtér

Postacím: 8501 Pápa, Pf. 35.
Tel.: (+36)-89/513-600
HM-tel.: 02-33/81-05
Fax: (+36)-89-513-632
E-mail: mhpbrt@mil.hu

Csapatünnep

Július 1.

Tájékoztatásért felelős személy

Gyeginszky Andor főhadnagy

Tel.: +36-30/414-1524
HM-tel.: 02-33/81-75

Repüléssel kapcsolatos ügyek: +36 89 513 680

Aktuális videók
2019. augusztus 20. 11:44
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat