honvedelem.hu
MH Béketámogató Kiképző Központ
http://www.pstc.hu
Rendeltetés

Az MH Béketámogató Kiképző Központ (MH BTKK) 2000. október 1-jén alakult meg az MH 1. Könnyű Vegyes Ezred részeként, azzal a céllal, hogy az UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Erők) és az MFO (Többnemzeti Erők és Megfigyelők, Sínai-félsziget) missziók személyi állományát felkészítse és kiképezze. A Magyar Honvédség nemzetközi szerepvállalásának kiszélesedésével új elemként jelent meg a balkáni hadszíntér különböző misszióiba, az ISAF (Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők) Afganisztánba tervezett törzstisztek felkészítése, valamint az IMOC (Nemzetközi Katonai Megfigyelői Tanfolyam), illetve más nemzetközi programok, NATO- és ENSZ-szemináriumok, továbbképzések, tanfolyamok szervezése. Az MH Béketámogató Kiképző Központ 2004. május 27-től mint a Magyar Honvédség önálló szervezeti eleme folytatja tevékenységét.

Történet

A 2000. október 1-jei megalakulás után 2004. május 1-jén a Béketámogató Kiképző Központ különvált az 1. Könnyű Vegyes Ezredtől, és az MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ (ÖHK) részeként folytatta működését. Az intézmény megőrizte eredeti feladatainak többségét, de új feladatokat is el kellett látnia. A 2005-ös újabb átszervezés keretében a BTKK megtartva eredeti szervezeti felépítését és feladatait a Szárazföldi Parancsnokság fennhatósága alá került. 2006. szeptember 28-án a köztársasági elnök csapatzászlót adományozott a kiképző központ részére.

A BTKK feladatrendszere – a Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztés rövid és középtávú célkitűzéseinek figyelembevételével – 2007-ben kibővült; új elemként jelentkezett a nemzeti különleges műveleti alaptanfolyam szervezése és végrehajtása.

Az ENSZ Békefenntartó Műveletek Főosztálya 2007. április 10-én oklevéllel igazolta, hogy az MH BTKK által végrehajtott nemzetközi katonai megfigyelő tanfolyamok (IMOC − International Military Observer Course) megfelelnek az ENSZ békefenntartói felkészítési követelményeinek.

Szervezeti felépítés

I. Vezető szervek

1. Parancsnokság

 • Központparancsnok
 • Központparancsnok-helyettes
 • Vezénylő zászlós
 • Belső ellenőr tiszt
 • Tervező zászlós
 • Protokoll zászlós
 • Kommunikációs zászlós

2. Törzs

 • Törzsfőnök
 • Műveleti részleg
 • Kiképzést tervező és elemző részleg

3. Logisztikai részleg

4. Személyügyi részleg

5. Jogi és igazgatási részleg

6. Ügyviteli részleg

II. Végrehajtó szervek

 • Kiképzési részleg

III. Biztosító alegységek

 • Bázisüzemeltető részleg
Vezető állomány
 • Rédei Róbert alezredes, megbízott parancsnok
 • Tóth Kálmán őrnagy, megbízott törzsfőnök
 • Nagy László törzszászlós, vezénylő zászlós
Elérhetőségek

MH Béketámogató Kiképző Központ

5000, Szolnok, Széchenyi krt. 24.
Telefon: +36-56-505-115 (HM-tel.: 02-43-85-22)
Fax: +36-56-505-114 (HM-fax: 02-43-85-88)
E-mail: hdf.pstc@mil.hu

Csapatünnep

Május 27.

Aktuális videók
2019. augusztus 20. 11:44
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat