honvedelem.hu
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
http://bhd.honvedseg.hu
Rendeltetés

A Honvédelmi Minisztérium és a katonai felső vezetés részére a híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása, a Szent Korona és a Sándor-palota őrzése, a különböző szintű nemzeti, állami, katonai ünnepek protokolláris és Budapest helyőrségi szak- és kiszolgálási feladatainak végrehajtása, valamint a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása, illetve protokoll, rekreációs és kulturális szakfeladatok ellátása.

Történet

2006 végén a Magyar Honvédség hatékony működését elősegítő szervezeti átalakítások előkészítése keretében fogalmazódott meg az MH Támogató Dandár megalakításának szükségessége. A dandár lényegében MH Híradó és Informatikai Parancsnokság, az MH Budapesti Helyőrség-parancsnokság, az MH Támogató Ezred, az MH 32. Budapest Őr- és Díszezred, az MH Központi Zenekar egyidejű megszüntetésével, azok szervezeti elemei többségének integrálásával jött létre. Az alakulat 2007. június 30-ra elérte készenlétét és a HM Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen irányításával végzi az alaprendeltetéséből adódó, valamint a szakterületét érintő más egyéb feladatait.

2011. január 1-jétől a dandár megkezdte a Nemzeti Honvéd Díszegység, Honvéd Koronaőrség, majd 2012 év elejétől a Honvéd Palotaőrség felállítását, 2013-ban pedig a Protokoll Rekreációs és Kulturális Igazgatóság integrálását. 2012. május 20-ai hatállyal a szervezet az Alapító Okirat szerint Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár megnevezést kapta (rövidített megnevezése: MH BHD).

A dandár megalakulása óta magas színvonalon végzi a Magyar Honvédség- és Honvédelmi Minisztérium-szintű rendezvények, konferenciák, értekezletek, gyakorlatok, sportbajnokságok szervezését. Részt vesz katasztrófa-elhárítási feladatok végrehajtásában és az önkéntes műveleti és védelmi tartalékos állomány kiképzésében. Csatlakozott a KatonaSuli-programhoz, együttműködési megállapodást kötött a Budapest Főváros Önkormányzat főpolgármesterével, és több kerületi polgármesterrel, valamint felvette a kapcsolatot a civil szervezetek, fegyveres testületek és a honvédség érdekében tevékenykedő társadalmi szervezetek vezetőivel.

Szervezeti felépítés

VEZETŐ SZERVEK

Parancsnokság
Törzs:

  • Hadműveleti és kiképzési főnökség
  • Logisztikai főnökség
  • Híradó és informatikai főnökség
  • Frekvenciagazdálkodási főnökség
  • Információvédelmi főnökség
  • Ügyviteli részleg

Személyügyi főnökség
Jogi és igazgatási főnökség
Biztonságtechnikai alosztály
Egészségügyi főnökség
Karmesteri iroda
Támogató osztály
Gazdálkodás támogató és pénzügyi ellátó referatúra
Beszerzési részlegVÉGREHAJTÓ SZERVEK

MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont
Központi Zenekar
Támogató Zászlóalj
Szállító Zászlóalj
HM Ügyviteli Osztály
32. Nemzeti Honvéd DíszegységELLÁTÓ SZERVEK


Kulturális és Rekreációs Igazgatóság
Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság
Üzemeltető és Kiképzési Támogató Osztály
1. Orvosi Rendelő - Balaton u.
2. Orvosi Rendelő - Lehel u.
3. Orvosi Rendelő - Szentmihályi u.
4. Orvosi Rendelő - Budaörsi út
5. Orvosi Rendelő - Hungária krt.

Vezető állomány

Baráth Ernő dandártábornok, dandárparancsnok
Mudra József ezredes, dandárparancsnok-helyettes
Pristyák János ezredes, MH HIRFK parancsnok (pk.h.)
Ádám Barnabás ezredes, 32. Nemzeti Honvéd Díszegység parancsnok (pk.h.)
Kiss Ferenc ezredes, törzsfőnök
Aulechla József
ezredes, Rekreációs és Kulturális Igazgatóság, igazgató
Koncz Sándor ezredes, Protokoll, Delegációs és Rendezvénybiztosító Igazgatóság, igazgató
Dr. Mohácsi Norbert ezredes, HM Objektumok Üzemeltetési Igazgatóság, igazgató
Csizmadia Zsolt
ezredes, MH főkarmester
Balázs Tibor
törzszászlós, vezénylő zászlós

Elérhetőségek

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

Cím:1118 Budapest, Budaörsi út 49-53.
Postacím:1885 Budapest, Pf. 25.
E-mail: mh.bhd@hm.gov.hu

Csapatünnep

Június 25. A dandár történelmi múltját Mária Terézia magyar királynővé koronázásának eseményéhez, egyben a királynő általa alapított 32. Gyalogezred jogelődjéhez, a Ghymesi Forgách Ignác grófról elnevezett Forgách ezred megalakításához köti.

Tájékoztatásért felelős személy

Kiss Ferenc ezredes
HM-tel.: 02-2/38-030
HM-fax: 02-2/38-033
Tel.: (+36)-1/398-4616
Fax: (+36)-1/398-4618
E-mail: kiss.ferenc@mil.hu

Kresz Fruzsina
E-mail: kresz.fruzsina@hm.gov.hu

Aktuális videók
2019. augusztus 23. 12:17
magyar honvéd
honvédségi szemle
Altiszti folyóirat