Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Zrínyi Kiadó - 4. oldal

1595958333

A NEMZET SZÁRNYAI

2013. augusztus 12. 9:34

Minden kisgyermek csodálattal és vágyakozással néz fel az égre, ha repülőgépet lát. „Ugye én is pilóta lehetek!” – mondja az édesanyjának. Sok hajdani gyermekből valóban pilóta, repülő ember lett. Gyűrött fényképek, rongyosra olvasott levelek, néhány pecsétes dokumentum, emlékművek és sírok őrzik a nevüket. Még negyed évszázada sincs, hogy szabadon emlékezhetünk rájuk.

1595958333

The Wings of the Nation

2013. augusztus 12. 9:34

The sight of an aeroplane fills every child with wonder and longing. “I’m going to be a pilot!” is a familiar refrain. And over the years, many children have indeed become pilots and airmen. They are remembered by crumpled photographs, much-read letters, and a few stained documents, monuments and gravestones. We have been free to commemorate them for less than a quarter of a century.

1595954144

Katonai helyesírási szótár

2013. május 15. 8:13

A Katonai helyesírási szótár hiánypótló hasznos olvasmány mindazoknak, akik katonai szaknyelvű témakörben írott anyagot készítenek, akár a honvédség kötelékében, akár a polgári mindennapokban. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltozott hadviselésből, katonai feladatrendszerből és átalakult haderőstruktúrából adódó katonai szaknyelvi szókészlet- és kifejezésváltozásokat is tartalmazza az új kiadvány.A Magyar Tudományos Akadémia szabályai szerint kiadott Katonai helyesírási szótár a szavak, kifejezések helyes alakját mutatja meg, elősegítve ezzel is a magyar katonai szaknyelv alkalmazásának nyelvhelyességi egységességét. A Zrínyi Kiadó által elkészített helyesírási szótár forgatásakor a katonai tudományok kifejezéskészletének több mint hatvanezer elemével találkozhat az olvasó, s megismerkedhet a katonai helyesírás különös szabályaival is.A Katonai helyesírási szótár esetében is elmondható ugyanakkor, hogy csak a változás állandó! Az idő múltával újabb és újabb frissítésre szorul majd a törzsanyag, amelynek aktualizálását bárki nyomon követheti a www.honvedelem.hu oldalon nyilvánosan elérhető elektronikus szótárunk rendszeres figyelésével.  

1595954144

Military Spelling Dictionary

2013. május 15. 8:13

The Military Spelling Dictionary is a much-needed, useful reading for all those – either within the Hungarian Defence Forces or in civil life – who prepare written materials in topics containing military terms. This new publication also includes the words and expressions of military terminology arising from the transformed structure of the armed forces and the considerable changes in warfare as well as the military task system over the past decades. In conformity with the spelling rules of the Hungarian Academy of Sciences, the Military Spelling Dictionary shows the correct form of the words and expressions, thereby promoting the uniform use of Hungarian military terminology in terms of  grammatical correctness.When browsing this spelling dictionary prepared by the Zrínyi  Publishing House, readers can find over sixty thousand elements from the terminology of military sciences and familiarize themselves with the unique rules of military orthography as well.“The only permanent thing is change” – this saying also applies to the Military Spelling Dictionary! With the passage of time, the entries will need updating again and again, which anyone can follow up by regularly visiting our publicly available electronic dictionary on the website www.honvedelem.hu.

1595952653

Magyar hadizászlók

2013. április 18. 9:08

A magyar hadizászlóknak a Kossuth-díjas szerző által e kötetbe rajzolt története exkluzív módon jeleníti meg Magyarország históriáját 800-tól napjainkig. Három jól elhatárolható korszakot vetít elénk: – az ősmagyar zászlók (800–1000) az Atilla-nemzetség fő zászlajának turul totemállat-ábrázolásától a fejedelmi Árpád-dinasztia vörös-ezüst sávos jelképéig terjedő korszakát, majd – a Magyar Királyság (1000–1800) időszakának keresztény szimbolikáit. E korszak fő zászlómotívumai a vörös-ezüst Árpád-sávok, a vörös alapon zöld hármas halmon álló apostoli kettős kereszt, valamint Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya. – Végezetül a XVIII. század vége, amikor is megszületett háromszínű zászlónk, a nemzeti trikolór az addigi címer vörös-ezüst-zöld színeiből. Ennek címeres állami, címer nélküli nemzeti és farkasfogas katonai változatai jelentik a magyar zászlót napjainkig. Az eredeti szemlélettel, művészi látásmóddal alkotott mű az „EGY EZREDÉV HADBAN” sorozat legfrissebb tagjaként a szimbolika, vexillológia felől közelítvén bontja ki teljességében a magyar történelmet.

1595952653

Hungarian Military Flags

2013. április 18. 9:08

The story of the military flags of Hungary told in this book by the Kossuth-prize winning author represents the history of Hungary from 800 A.D. until today in an exclusive way; it displays three distinct eras: – the era of the ancient Hungarian flags (800–1000) from the depiction of the “Turul” totem animal on the main standard of the Atilla clans to the red and silver striped coats of arms of the ruling Árpád-dynasty; – the period of the Kingdom of Hungary (1000–1800) with its Christian symbolism. The main flag motives of this era are the red-silver Árpád stripes, the apostolic double cross on top of a green triple mound over a red background and the figure of Virgin Mary, Our Lady of the Hungarians. – finally, the end of the 18th century, when our three-colour banner, the Hungarian national tricolour was born, using the red, silver and green colours of the national coat of arms. Its variants mean the Hungarian flag; the state flag if decorated with the coat of arms, national flag without the coat of arms and a military flag with the colours placed in a “wolf tooth” pattern. Created with an original approach and an artistic view, this album unfolds Hungary’s history in its entirety from the aspects of symbolism and vexillogy, published as the latest volume in the book series “A Millennium in the Military”.

1595952651

Kis magyar hadtörténet

2013. április 18. 8:38

Egy könyv, amely olvasmányos formában, ugyanakkor a tudományos követelményekből nem engedve mutatja be Magyarország hadtörténetét. Egy hadikrónika, amely megismerteti az olvasóval a magyar történelem katonai aspektusának legfontosabb tényeit és összefüggéseit, az ország beilleszkedését a nyugati kultúrkörbe, s a magyar hadügynek az európai hadügy fő folyamataival harmonizáló, illetve attól eltérő vonásait. Egy gazdagon illusztrált album több mint százhúsz látványos és különleges képpel és több mint harminc részletes hadjárati térképpel.

1595952651

Illustrated Military History of Hungary

2013. április 18. 8:38

A book, which presents Hungary’s military history in a readable style, meeting the scientific standards at the same time. A military chronicle, which introduces the reader to the key facts and connections involved in the military aspect of Hungarian history, the integration of the country into Western culture and the features of Hungarian military affairs that harmonise with or differ from the main developments in European military affairs. A beautifully designed album, which includes more than 120 spectacular and special illustrations and more than 30 detailed campaign maps.

1595950214

Katonaolimpikonok

2013. március 1. 14:58

Katonasportolóink pályáját és eredményeit ismerheti meg az olvasó e könyvben, és az életutak bemutatása révén XX. századi történelmünk eddig homályba vesző vagy elhallgatott időszakai is feltárulnak.

1595950214

Soldier Olympians

2013. március 1. 14:58

This book acquaints the Reader with the career and the results of our soldier Olympians. Through the presentation of their paths of life, the periods of our 20th century history – either concealed or obscure until today – also come to light.