Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred

2022. december 21. 11:57
ures kep

RENDELTETÉSE

Az ország területének védelme érdekében vagy a NATO és EU kötelezettségek teljesítése során az elöljáró parancsnok által meghatározott célkitűzésekkel összhangban, külön parancsra, az előírt készenléti időn belül, kijelölt tűzalegységei harci lehetőségeinek kihasználásával légvédelmi rakéta oltalmazás biztosítása.

FŐ FELADATAI

Kijelölt tűzalegységeivel a Légierő egyéb erőivel, más katonai szervezetekkel, továbbá a szövetséges erőkkel együttműködve, a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében (NATINADS) a kijelölt katonai objektumok és kiemelt fontosságú ipari-energetikai létesítmények, valamint a szárazföldi csapatok meghatározott csoportosításainak légvédelmi rakéta oltalmazása. Békeidőszakban – a fenti feladatokra való felkészülés céljából – kiképzést folytat.

TÖRTÉNETE

A csapatlégvédelmi (korábban kivonuló jelzővel illetett) katonai szervezetek történetük során általában valamilyen szárazföldi kötelék alárendeltségében teljesítették feladataikat. Az ezred történetét ezen szervezetek közül a legkorábban (1950. április 15.) alapított, mindenkor a legnagyobb, következésképpen a leggazdagabb hagyományokkal rendelkező 86. kivonuló légvédelmi (a későbbiekben 7. légvédelmi tüzér- majd rakéta-) ezredig vezeti vissza. Az elődök iránti tiszteletből minden év április 15-én tartja csapatünnepét. A légvédelmi rakéta és tüzér fegyvernem napját – a közös gyökerekre is tekintettel – a tábori tüzérekkel együtt Borbála napján (december 4-én) ünnepli.

Az ezredet a honvédelmi miniszter a 26/2007. számú határozatával 2007. március 1-jei hatállyal alapította, 22/2007. számú határozatával megszüntetve a 12. Arrabona légvédelmi rakétadandárt. Az ezred közvetlen jogelődjét a 34/2001. számú határozatával 2000. október 1-jei hatállyal alapította, amikor is annak elődszervezete – az 1997. évi haderő-átalakítás során felszámolt 7. (Keszthely), 14. Rába (Győr) és a 15. Kalocsa (Kalocsa) légvédelmi rakétaezredek bázisán 1997. szeptember 1-jén Győr helyőrségben megalakult 12. vegyes légvédelmi rakétaezred – befejezte tevékenységét. Jelenlegi szervezete – a felszámolt 5. légvédelmi rakétaezred (Nagyoroszi) eszközeinek, a fejlesztett és modernizált rendszerek alkalmazásba vételével, valamint a 25. Klapka György könnyű lövészdandár légvédelmi ütegének átvételével – 2004-2005-ben alakult ki. Az ezred a Honvédség egyetlen légvédelmi rakéta fegyvernemi katonai szervezete. A szervezetben parancsnokság, törzs, vezetési zászlóalj, két légvédelmi rakétaosztály, logisztikai zászlóalj és egészségügyi központ szolgál.

Rendszeresített főbb haditechnikai eszközei:

 • ICC–K2PC harcászati vezetési rendszer,
 • K1P tűzirányító rendszer (különböző típusú felderítő radarokkal),
 • P–18, SZT–68, PRV–16 (Spoon Rest, Tin Shield, Thin Skin) típusú radarok,
 • KUB (SA–6, Gainful) típusú légvédelmi rakétarendszerek,
 • MISTRAL típusú légvédelmi rakétarendszerek.

Csapatzászlaját a Magyar Köztársaság elnöke 1999. május 20-án adományozta a jogelőd katonai szervezetnek. A zászlót a köztársasági elnök (két alkalommal), a honvédelmi miniszter, Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (három alkalommal), Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Győri Öregcserkészek Baráti Köre, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Győri Szervezete, a Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja, a volt nagyváradi M. kir. Gábor Áron Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola Bajtársi Köre, és Bőny Község Önkormányzata által adományozott szalagok ékesítik.

Győr Honvéd Helyőrség legnagyobb és egyetlen harcoló katonai szervezeteként – a jogelődökhöz hasonlóan – helyőrségi feladatokat is ellát.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Parancsnokság

A parancsok közvetlen vezetése mellett az ezred vezetési funkcióinak működtetése, a napi élet biztosításához és az elrendelt katonai feladatok sikeres teljesítéséhez kapcsolódó döntések meghozatala, valamint a döntésekből fakadó feladatok végrehajtásának felelős irányítása, ellenőrzése.

Ezredtörzs

Feladata az ezred béke és békétől eltérő időszakban folytatott tevékenységének tervezése, szervezése, a parancsnok döntéseinek előkészítése, a meghozott döntések végrehajtásának koordinálása, szakmai támogatása, illetve felügyelete.

Légvédelmi rakéta és műveleti központ

A zászlóalj feladata (az ezredtörzzsel együtt) a harcoló alegységek (az ezred Műveleti Központjának működtetésével való) vezetése.

Fegyvernemi kiképző és szimulációs központ

Feladata az ezred általános és légvédelmi rakéta fegyvernemi képzéseinek szervezése és biztosítása.

1. Légvédelmi Rakétaosztály

Az ezred harcoló (végrehajtó) alegysége (KUB), melynek feladata a légvédelmi rakéta oltalmazás.

2. Légvédelmi Rakétaosztály

Az ezred harcoló (végrehajtó) alegysége (MISTRAL), melynek feladata a légvédelmi rakéta oltalmazás.

Logisztikai Zászlóalj 

A zászlóalj feladata az ezred harcának és béke viszonyok közötti működésének logisztikai támogatása (az osztályok és a zászlóaljak logisztikai alegységeivel együttműködésben).

Helőrségtámogató alegység

Az alegység rendeltetése az ezred vezető szerveivel és alegységeivel együttműködésben végrehajtani a helyőrségi feladatokkal kapcsolatos tevékenységeket. Fenntartani és üzemeltetni a helyőrségi bázisokat.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok
 • Matyi Tibor alezredes, parancsnokhelyettes
 • Bozsóki Attila alezredes, parancsnokhelyettes
 • Papp Tamás alezredes, törzsfőnök
 • Inoka Zoltán főtörzszászlós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

 • Cím: 9027 Győr, Laktanya utca 1.
 • Postacím: 9002 Győr, Pf. 316.
 • Telefon: (+36) 69/622-700

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

 • Név, rendfokozat: Vörös István főhadnagy
 • Beosztás: kommunikációs tiszt
 • Telefonszám: (+36) 30 870-0027
 • Email cím: [email protected]

 

 • Név, rendfokozat: Kurucz Anikó hadnagy
 • Beosztás: kommunikációs tiszt
 • Telefonszám: (+36) 30 288-6708
 • Email cím: [email protected]

Személyügyi kérdések tekintetében:

 • Név, rendfokozat: Jely Gusztáv őrnagy
 • Beosztás: Személyügyi Főnökség, főnök
 • Telefonszám: (+36) 69/622-700
 • Email cím: [email protected]

Adatvédelmi felelős:

 • Név, rendfokozat: Dr. Szrága Milán százados
 • Beosztás: Jogi és Igzgatási Főnökség, főnök
 • Telefonszám: (+36) 69/622-700 E-mail cím: [email protected]