Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár

2022. december 21. 11:52
ures kep

RENDELTETÉS

 • Az államhatár biztosításában, az ország fegyveres védelmében való részvétel nemzeti vagy koalíciós parancsnokság alárendeltségében;
 • Katonai feladatok végrehajtása a haza védelme, a szövetségben vállalt kötelezettségekből eredő, valamint békeműveletekben vállalt feladatok teljesítése során;
 • Válságkezelés feladataiban való részvétel;
 • A személyi állomány általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése; harci-technikai eszközök, anyagok, harc- és gépjárművek hadrafoghatóságának biztosítása;
 • Erőivel és eszközeivel az országot és a lakosságot ért elemi csapások, rendkívüli időjárás okozta következmények felszámolásában és egyéb váratlan feladatok végrehajtásában való részvétel.

FŐ FELADAT

 • Az ország fegyveres védelmében való részvétel nemzeti vagy szövetséges parancsnokság alárendeltségében;
 • A NATO tagországainak megsegítésében való részvétel az V. cikkely szerinti kollektív védelem keretein belül;
 • Magyarország határai mentén kialakult válsághelyzetben az államhatár biztosítása;
 • Béketámogató műveletekben való részvétel;
 • A polgári lakosság segítése katasztrófa- vagy katasztrófával fenyegető helyzetekben.

TÖRTÉNET

A dandár több mint öt évtizeddel ezelőtti megalakulása óta számos változáson ment keresztül. Jogelődje a 17. Önálló Nehézharckocsi és Rohamlöveg Ezred volt. Az alakulat felállítását 1950 októberében, a kiképzést pedig novemberben kezdték meg Székesfehérváron. 1953-ban diszlokált Bajra, megnevezése ekkor lett 31. Nehézharckocsi és Rohamlöveg Ezred. 1957-ben az ezred áttelepült jelenlegi laktanyájába, Tatára.

1961-ben a T-34-es harckocsikat lecserélték T-34 M típusúakra, majd 1962-ben – elsőként a Magyar Néphadseregben, – T–55-ös típusú harckocsikkal szerelték fel az alakulatot. 1978-ban ismét technikai változás következett, ekkor kapták meg a T–72-eseket. A katonai szervezet 1987-ben alakult át 25. Harckocsidandárrá, majd a rendszerváltás után felvette a Klapka György nevet. 1997-ben a megnevezés 25. Klapka György Gépesített Lövészdandárrá változott; az alakulatot egészen 2004 májusáig hívták így, ekkor vette fel a 25. Klapka György Könnyű Lövészdandár nevet, s ekkor került az alakulat alárendeltségébe a szolnoki Könnyű Vegyes Ezredből megalakult 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj.

A haderő-átszervezés következtében az alakulat 2007. március 1-jétől az MH 25. Klapka György Lövészdandár nevet viselte. .2023. január 01-től pedig Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár 2015.03.30-tól a 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj kikerült a dandár alárendeltségéből.

CSAPATÜNNEP

Az alakulat csapatünnepe április 22.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

 • parancsnokság, törzs
 • 1. Lövészzászlóalj
 • 11. Harckocsizászlóalj
 • 101. Tüzérosztály
 • 36. Páncéltörő-rakétaosztály
 • Logisztikai Zászlóalj
 • 57. Híradó és Vezetéstámogató Század
 • Helyőrségtámogató Parancsnokság

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Tóth István ezredes, dandárparancsnok
 • Legoza Bálint ezredes, parancsnokhelyettes
 • Kása István ezredes, törzsfőnök
 • Balogh József törzszászlós, megbízott vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A NATO-tagságból eredő, nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítése a dandár feladatainak jelentős részét teszi ki. Az alakulat 2000 óta vesz részt a Magyar Honvédség koszovói és bosznia-hercegovinai békefenntartó misszióiban, illetve a tatai katonák 2007-től jelen vannak az afganisztáni missziókban is.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Klapka György 1. Páncélosdandár

 • Cím: 2890 Tata, Bacsó Béla út 66.
 • Postacím: 2891 Tata, Pf.: 20.
 • Telefon: (+36)-34/589-111
 • HM-tel.: 02-34/91-93
 • Email: [email protected]
 • Facebook: http://www.facebook.com/tataidandar

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Kozák Piroska őrnagy

 • Telefon: +36-30/777-5230
 • HM-telefon: 02-34/9082
 • Fax: 02-34/91-73, +36-34/589-173
 • Email: [email protected]