Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezred

2022. december 21. 12:24
Honlap megtekintése
ures kep

RENDELTETÉS

Az MH Lahner György 2. Ellátó Ezred 2023. január 1-től az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alárendeltségébe tartozik, feladatait az MH TTP parancsnokának parancsai alapján hajtja végre.

FŐ FELADAT

 • A Magyar Honvédség külhoni misszióinak logisztikai biztosítása;
 • A NATO-szövetségesi feladatokra a két- és többoldalú együttműködési megállapodások alapján kijelölt alegységek felkészítése, kiképzése;
 • A NATO-nak felajánlott erők, valamint a két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján létrehozott közös kötelékek alkalmazási képességeinek fejlesztése és fenntartása;
 • A reagálóerők anyagi készenlétének megalakítása, tárolása, mobilitásuk biztosítása;
 • A külföldön alkalmazásra kerülő katonai szervezetek (alegységek) nemzeti támogatásának végrehajtása;
 • Az összhaderőnemi haderő hadműveleti tevékenységének haderőnemi szintű logisztikai támogatása
 • Külön tervekben meghatározottak szerint válságkezelési, valamint a Befogadó Nemzeti Támogatás feladataiban való részvétel.

TÖRTÉNET

Az ezred története 1961-ig nyúlik vissza, amikor megalakult a 64. gépkocsi-szállítózászlóalj Kiskunfélegyházán, és a 68. szállítózászlóalj Kaposváron. Ezt követően a zászlóaljak szervezeti átalakulásokon mentek keresztül, többek között 1970-ben ellátózászlóaljakká szerveződtek át, majd 1987-ben a kiskunfélegyházi csapat ezreddé. 1987-ben a kaposvári zászlóalj a 64. ellátóezred (Kiskunfélegyháza) alárendeltségébe került 64/2 hadrendi számmal mint szállítózászlóalj. Később a Kiskunfélegyházán állomásozó katonai szervezet ismét zászlóaljjá szerveződött és 1990-ben Kaposvárra diszlokált. Maga a 64. logisztikai ezred 1995-ben jött létre a 64. ellátózászlóalj, a 82. javítózászlóalj, a 45. Noszlopy Gáspár vezetésbiztosító zászlóalj és a 9. Jedlik Ányos rakétatechnikai század bázisán.

Az alakulat 1990-ben vette fel a kiskunfélegyházi születésű Boconádi Szabó József tábornoknak, az 1848−1849-es szabadságharc hősének, a Ludovika Akadémia egyik parancsnokának a nevét.

CSAPATÜNNEP

December 1.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek

 • Parancsnokság
 • Törzs
  • Személyügyi főnökség
  • Hadműveleti főnökség
  • Logisztikai főnökség
  • Híradó és informatikai főnökség
  • Kiképzési főnökség
  • Biztonságtechnikai főnökség
  • Pénzügyi referatúra
  • Ügyviteli részleg

Végrehajtó alegységek

 • Nemzeti támogató zászlóalj
 • Szállítózászlóalj Közlekedéskoordináló század
 • Helyőrség-támogató parancsnokság

1. számú kiképzési, oktatási és regeneráló központ (Badacsonylábdi)

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Gavlik Péter ezredes, parancsnok
 • Szikszai László alezredes, parancsnokhelyettes
 • Szombathy Árpád Csaba alezredes, törzsfőnök
 • Bálint Ákos főtörzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A logisztikai ezred katonái elsősorban a külhoni missziók speciális logisztikai szakbeosztásait látják el. A Magyar Honvédség külföldi misszióinak logisztikai biztosítását, ellátását teljes egészében ez az alakulat végzi 1996 óta. A kontingensek logisztikai biztosításán túl az egyéni beosztásokat ellátó katonák felszerelése, ellátása is az ezred feladatai közé tartozik.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Lahner György 2. Ellátóezred

 • Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 179.
 • Telefon: (+36)-82-508-811 (központ); (+36)-82/508-820 (parancsnoki előtér)
 • HM-tel.: 02-35-35-20 (parancsnoki előtér)
 • Email: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Löbl Eszter hadnagy

 • HM-tel.: 02-35-3501
 • Telefon: (+36)-82/508-801
 • Fax: (+36)-82/508-899
 • Email: [email protected]