Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Április 30.: a magyar katonazene napja

Szöveg: Csizmadia Zsolt ezredes (a Magyar Honvédség főkarmestere) |  2020. április 30. 14:49

Az ünnepek és a megemlékezések mindig kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy az ember kilépve a hétköznapok egyhangúságából megvizsgálja helyét és szerepét a világban, és az elért eredmények tükrében megfogalmazza jövőképét. A fegyvernemi napok és azok megünnepléseik is éppen azt a nemes célt szolgálják, hogy a Magyar Honvédség szerteágazó katonai hivatásai büszkén mutatkozzanak meg a széles társadalmi nyilvánosság előtt, és adjanak hírt szakmájuk történetéről, szeretetéről az emlékezés méltóságával.

1596078690

A katonazenészek egy olyan hivatás képviselői, akik szolgálatuk során elsősorban művészetükkel járulnak hozzá a haza védelméhez. A társadalom számára a legérzékletesebb módon a zene nyelvén fogalmazza meg a hazaszeretet, valamint a magyar katonák a hazájuk védelméért érzett mély elkötelezettségének érzését.

A magyar katonazene története sok évszázados zenei és katonai szolgálatra tekint vissza.

A magyar hadi muzsikusok korai elnevezése a „hangász" volt, akik aktív részesei voltak nemzetünk nagy történelmi eseményeinek. A sereg élén jelzőkürtösként vagy dobosként szólították harcba a küzdő feleket, harci eltökéltséget és reményt keltve a harctereken, vagy emelték a közösségi-társadalmi események rangját és fonódott össze a haderő hétköznapjaival és ünnepeivel.

A katonazenész hivatás, az évszázadokon átívelő szolgálata során kísérte végig a katona minden napját az ébresztőtől a takarodóig, adott hitet és reményt a háborúk poklában, és zárta le méltósággal az emberi életpályát. Mindez a katonaéletet egyik legszebb zenei megnyilvánulása, amely méltó módon állít emléket a magyar honvédelem évszázados erőfeszítéseinek.

 A magyar katonazene napja fegyvernemi ünnepség központi szimbolikus alakja ifj. Lehár Ferenc katonakarmester, világhírű operett szerző, kinek élete és munkássága a bizonyíték arra, hogy az elődök által kijelölt szakmai út mindmáig példaképként állhat napjaink katonamuzsikusai előtt.

Általában az ünnepek a múltra való emlékezés a jelenben, de egyben egy reménnyel teli fohász a jövő felé azzal az üzenettel, hogy egy közösségnek van hite a jövőben. A katonazenészek fegyvernemi ünnepe is arra a nemes célra hivatott, hogy ezzel egy közösséget alkotó és megőrző erőt teremtsen a szakmában dolgozók számára.