Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Pályázati felhívás

Szöveg: HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály |  2015. január 22. 15:29

A Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj pályáztatásának és odaítélésének rendjéről szóló 68/2012. HM-utasítás alapján a Honvédelmi Minisztérium „Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíj” pályázatot hirdet azon középiskolai tanulók részére, akik a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgyat tanulják, valamint a felsőfokú intézmények azon hallgatói részére, akik a honvédelmi ismeretek tantárgyat a 2014/2015. tanulmányi év I. félévében vették fel.

Az ösztöndíjat azok a magyar állampolgárságú, hátrányos helyzetű, vagy magukat roma származásúnak valló középiskolai tanulók, illetve felsőfokú intézményben tanuló hallgatók nyerhetik el a 2014/2015. tanulmányi év II. félévére, akik megfelelnek a kiírt pályázati feltételeknek.

Az ösztöndíjat 3,00 feletti tanulmányi eredményt elérő, jó magaviseletű tanuló, fegyelmi felelősségre vonásban nem részesült hallgató nyerheti el féléves időtartamra.

Az ösztöndíj havi mértéke a kormány-tisztviselői illetményalap 25%-ának személyijövedelemadó-előleggel növelt összege. A pályázat csak annak a nyertes pályázónak folyósítható, aki rendelkezik bankszámlaszámmal.

A pályázatnak tartalmaznia kell  az alábbiakat:
• hiánytalanul és olvashatóan kitöltött pályázati adatlap;
• rövid, kézzel írott önéletrajz, amelyből megismerhetők a pályázó családi körülményei, jövőjéről való elképzelése, a Magyar Honvédség eszme- és értékrendszeréhez való kötődése;
• motivációs, kézzel írott levél;
• igazolás a tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
• igazolás a katonai alapismeretek szabadon választott érettségi tantárgy, illetve a honvédelmi ismeretek tantárgy oktatásában történő részvételről;
• tanulmányi eredményének hitelesített igazolása (az előző félév tanulmányi eredményei – különös tekintettel a katonai alapismeretek/honvédelmi ismeretek tantárgy jegyére);
• a pályázó iskolájának véleménye a tanuló/hallgató tevékenységéről (jellemzés);
• hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (szociális/gyermekvédelmi ellátásban történő részesülés igazolása) a helyi önkormányzattól;
• támogató levél a helyi roma önkormányzattól vagy az Országos Roma Önkormányzat helyileg illetékes képviselőjétől;
• az ösztöndíjat korábban már elnyert hallgatók esetében rövid összefoglaló arról, miben jelentett segítséget az elnyert támogatás.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. február 13. (Csak azok a pályázatok kerülnek elfogadásra, mely pályázatokon a postai bélyegző legkésőbbi dátuma: 2015. február 13.)

A pályázat beküldési címe: Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Budapest, 1885, Pf. 25. A borítékon fel kell tüntetni: „Lippai Balázs ösztöndíj"

Kérjük, hogy a pályázati felhívásban kért adatokat maradéktalanul szíveskedjenek megküldeni, mert érvényes pályázatnak csak a minden adatot és dokumentumot tartalmazó pályázatokat tekintjük. A pályázaton utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség!

A pályázat nyertesei az ösztöndíj odaítéléséről írásban kapnak tájékoztatást. Az ösztöndíj ünnepélyes átadására a Honvédelmi Minisztériumban kerül sor, mely rendezvényen minden esetben kérjük az ösztöndíjban részesültek személyes megjelenését.

A pályázattal kapcsolatban információ és tájékoztatás az alábbi elérhetőségen kérhető:

Szabóné Szabó Andrea alezredes,
Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, kiemelt főtiszt, esélyegyenlőségi referens
Telefon: (+36)-1-474-1111/21-771-es mellék,
e-mail: [email protected]