Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

2020. augusztus 5. 15:39

RENDELTETÉS

 • Békeidőszakban a nemzeti és a NATO által kijelölt felelősségi légtérben a Magyar Honvédség és a NATO kijelölt légvédelmi készenléti erőinek légi vezetése és irányítása
 • Békétől eltérő időszakban az ország védelme érdekében folytatott nemzeti, illetve szövetséges légvédelmi és légi műveleteket végrehajtó erőknek az integrált légvédelmi rendszer keretében, egységes eljárások alapján történő harcászati légi vezetése és irányítása
 • Magyarország légtér-szuverenitása biztosításához, légterének védelméhez és ellenőrzéséhez, valamint váratlan légitámadás felfedéséhez szükséges felderítési adatok szolgáltatása és ezek alapján a feladatok végrehajtása
 • A katonai légi forgalom és légi szállítás szervezéséhez szükséges egyes képességek biztosítása;
 • Részvétel az MH katasztrófavédelmi rendszerében
 • Az ABV riasztás-értesítés egyes képességeinek fenntartása.
 • Repülésmeteorológiai szolgálat működtetése
 • Kutató-mentő feladatok végrehajtása

FŐ FELADAT

 • A légierő haderőnemi repülőegységek harckiképzési és harci, illetve harctámogató repülései érdekében légvédelmi irányító szolgálat ellátása
 • A Magyar Honvédség szervezetéből kijelölt légi kutató-mentő szolgálat riasztását és tevékenységét koordináló szolgálat működtetése
 • A katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálat és katonai légiforgalmi szolgálatok bejelentő iroda feladatköreit ellátó szolgálat működtetése
 • A katasztrófavédelmi rendszer keretében, továbbá az atom-, biológiai és vegyi támadások észlelése, elhárítása érdekében ABV riasztó-értesítő regionális központ működtetése
 • A Magyar Honvédség meteorológiai szolgálat rendszerén belül a repülésmeteorológiai szolgálat folyamatos működtetése
 • A NATO Szövetséges Hadműveleti Parancsnokság radartervében meghatározott szenzorokkal (gerincradarokkal) és telepíthető radarállomásokkal Magyarország területe és a NATO műveleti alárendeltségében a részére kijelölt légtér feletti ellenőrzéshez, a valós idejű légi helyzetkép megteremtéséhez szükséges mérési adatok előállítása és továbbítása a kijelölt irányokba és felhasználók felé
 • Az együttműködésre kijelölt szervezetek, a központ kihelyezett erői és a kijelölt NATO-erők irányában a nyílt és titkos tartalmú közlemények és adatok híradócsatornákon történő továbbítása, valamint híradó és informatikai eszközök segítségével a folyamatos összeköttetés biztosítása
 • A radareszközökkel és más szenzorokkal felderített adatok, információk szolgáltatása az ipari katasztrófák, elemi csapások következtében keletkezett szennyeződések és szennyezett felhők kialakulásáról, haladási irányáról és sebességéről
 • Részvétel a radar- és híradó-informatikai rendszerek fejlesztésében, csapatpróbáinak végrehajtásában

TÖRTÉNET

Az elmúlt években útjára indított átfogó Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként a Magyar Honvédség vezetése célként tűzte ki hazánk légi vezetési és irányítási rendszerének az átalakítását és hatékonyabbá tételét. Ez a feladat alapjaiban érintette a Veszprémben települő, nagymúltú katonai szervezeteket. A Magyar Honvédség parancsnoka döntésének megfelelően 2020. július 31-el az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ, valamint az MH 54. Veszprém Radarezred megszűntek. 2020. augusztus 1-el képességeiket és állományukat egyesítve új alakulatként, Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ néven, dandárszintű katonai szervezetként folytatják tevékenységüket.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs

I.

 1. Személyügyi főnökség
 2. Felderítő főnökség
 3. Hadműveleti főnökség
 4. Logisztikai főnökség
 5. Híradó, informatikai, információvédelmi és adatkapcsolati főnökség
 6. Kiképzési főnökség
 7. Radartechnikai főnökség

II.

 1. Jogi és igazgatási főnökség
 2. Biztonságtechnikai főnökség
 3. Repülésbiztonsági főnökség
 4. Ügyviteli részleg
 5. Gazdálkodási támogató és pénzügyi ellátó referatúra

Biztosító alegységek:

 • Híradó Zászlóalj
 • Informatikai Központ
 • Támogató Zászlóalj
 • ABV Riasztó-értesítő Regionális Központ

Végrehajtó alegységek:

 • Hadműveleti Központ, ezen belül:
 1. Hadművelet váltás
 2. Légi műveleti tervező csoport
 3. Légi szállítási csoport
 4. Katonai légiforgalom-szervezési csoport
 5. Kutatás-mentés koordináló csoport
 • Légi Irányító Központ, ezen belül:
 1. Hadműveleti váltás
 2. Kiképző Tartalék Irányító Központ (Kecskemét)
 3. Szakkiképzési csoport
 4. Meteorológiai központ
 • Radarszázad (Kup)
 • Radarszázad (Juta)
 • Gerinc Radar Mérőpont (Békéscsaba)
 • Gerinc Radar Mérőpont (Medina)
 • Gerinc Radar Mérőpont (Bánkút)
 1. Logisztikai alegységek
 2. Egészségügyi Központ
 3. Helyőrségtámogató alegységek, ezen belül zenekar

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Berec Zoltán dandártábornok, parancsnok
Barta Sándor ezredes, törzsfőnök
Tömösközy Tamás törzszászlós, egység vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ szervezeti elemei a szövetségi kötelezettségvállalásból, valamint a kétoldalú nemzetközi szerződésekből adódó feladataik kapcsán folyamatos, napi szinten jelentkező nemzetközi szerepet vállalnak.

A Légi Irányító Központ a NATO integrált légvédelmi rendszer részeként, a Légierő Hadműveleti központ a szomszédos nem NATO tagállamokkal működik együtt a légtér szuverenitási feladatok végrehajtása érdekében.

A központ állományából folyamatosan részt vesznek katonáink a Magyar Honvédség nemzetközi katonai kontingenseiben.

Egyéni NATO beosztásokban elsősorban a légi vezetési szakterülethez kötődő beosztásokban teljesítenek tisztjeink és tiszthelyetteseink szolgálatot.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

Cím: 8200 Veszprém, Jókai u. 31-33.
Postacím: 8210 Veszprém, PF 2710.
Telefon: 88/543-081
Fax: 88/543-118

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Németh Szilvia őrnagy
30/777 5303
32/7112
nemeth.szilvia@mil.hu