Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvédségi Szemle 2018/6. szám

2018. november 14. 11:53

A Honvédségi Szemle a Magyar Honvédség kéthavonta megjelenő központi katonai-szakmai folyóirata, amely a korszerű katonai vezetés, a kiképzési tapasztalatok, a szövetségi együttműködés és a műveleti alkalmazás kérdéseivel foglalkozik.

Tisztelt Olvasó!

SZOCIOLÓGIA

Rácz Attila ömt. őrnagy:

A Magyar Honvédség lakossági megítélése a 2016-os mikrocenzus és más reprezentatív adatfelvételek tükrében

Balogh Péter:

Kihívások és lehetőségek – a jelenkori magyar honvédelem a társadalmi dimenzióban

Kun Szabó István vezérőrnagy:

A katona a társadalom különleges tagja

OKTATÁS-NEVELÉS

Berkecz Gábor:

A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolata a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium létrejöttének és működésének tapasztalatai alapján

Szabó Zoltán István alezredes:

Aktuális-e a honvédelmi nevelés, jó-e az iránytűnk?

PSZICHOLÓGIA

Andó Sándor ezredes:

A határrendészeti feladatok pszichológiai biztosítása

Borbély Zsuzsanna – Fridrich Andrea Cecília – Tőzsér Erzsébet:

Az ideiglenes biztonsági határzár menti feladatellátás hatása a határzárat védők magánéletére 

Sajtos Szilárd őrnagy:

Egzisztencialista vetületek a katonai pasztorációban és lelkigondozásban

HADTUDOMÁNY

Bérces Viktor:

A társadalom flexibilitásával kapcsolatos elvárhatósági mérce honvédelmi kérdésekben

Bokros Tünde Ibolya hadnagy – Varga Csilla ömt. őrnagy:

A civil-katonai együttműködés képessége az Európai Unió vezette műveletekben és fejlődése hazánkban

Ferencz Zoltán:

A katasztrófák társadalmi hatásainak értékelése – a honvédség szerepének megítélése

Mógor Tamás alezredes:  

A légierő tevékenységének jelentősége Magyarország szuverenitásának és biztonságának fenntartásában

HADTÖRTÉNELEM, TÖRTÉNETI SZOCIOGRÁFIA

Tóth Gergely százados:

Katonai hagyományőrzés a honvédség társadalmi kapcsolatainak szolgálatában

Nagy-L. István:

Tábornoki kar, tisztikar és társadalom a francia háborúk időszakában (1787–1815)

Vizi László Tamás:

A napóleoni ármádia elleni magyar nemesi felkelés az 1796 és 1805 közötti koalíciós háborúkban

Szelke László:

Katonák, kémek, kalandorok

Kázmér László százados:

A vereség, ahogy a frontkatona látta, és ahogy a sajtón keresztül a lakosság láthatta

Murinkó Attila ezredes:

Emlékek és gondolatok: a professzionális haderőre való áttérés útján

ABSTRACT