Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Honvéd Vezérkar

2022. december 21. 11:49
Honved Vezerkar logo_grafikai minta_koznapi

RENDELTETÉS

 • A Honvéd Vezérkar (HVK) az ország katonai védelemre való felkészítésének stratégiai szintű tervező-szervező és a Magyar Honvédség (MH) katonai tevékenységének felső és műveleti szintű feladatait irányító vezető szerve.
 • Alapvető rendeltetése szerint biztosítja Magyarország függetlenségét, területi épségét és határainak – magába foglalva kiberterének – védelmét, továbbá nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatokat lát el, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenységet végez.
 • Fő feladatai Magyarország szuverenitásának, határainak – ezen belül területe, légtere és kibertere – védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek ellátásához szükséges katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása.
 • A HVK a Magyar Honvédség Parancsnoksága jogutód szervezeteként 2023. január 1-jei hatállyal alakult meg, székhelye Székesfehérvár, jelenleg azonban két helyőrségben, Székesfehérváron és Budapesten települ.

VEZETŐI ÁLLOMÁNY:

 • A Honvéd Vezérkar főnöke: dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy
 • A Honvéd Vezérkar főnökének helyettese: Sándor Zsolt altábornagy
 • A Honvéd Vezérkar főnökének együttműködési helyettese: Simon Attila János vezérőrnagy
 • A Honvéd Vezérkar főnökének gazdálkodási helyettese: Schmidt Zoltán vezérőrnagy
 • A Honvéd Vezérkar törzsigazgatója: Bozó Tibor vezérőrnagy
 • A Honvéd Vezérkar törzsigazgatójának támogató helyettese: Kaposvári László Zoltán vezérőrnagy
 • A Honvéd Vezérkar törzsigazgatójának műveleti helyettese: Somogyi János József dandártábornok
 • A Magyar Honvédség vezénylőzászlósa: Kaszab Zoltán főtörzszászlós

A HVK ÖNÁLLÓ SZERVEZETI EGYSÉGEI:

 • HVK Gazdálkodási Iroda (GI)
 • HVK Összekötő Iroda (ÖI)
 • HVK Katonai Rendészeti Iroda (KRI)
 • HVK Vezérkari Iroda (VKI)
 • HVK Tervezési és Vezetési Főnökség (TVF)
 • HVK Jogi és Igazgatási Főnökség (JIF)
 • HVK Biztonságtechnikai Főnökség (BTF)
 • HVK Repülésbiztonsági Főnökség (REBIF)
 • HVK Belső Ellenőrzési Főnökség (BEF)
 • HVK Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya Fejlesztési Főnökség (TKÉFF)
 • HVK Stratégiai Kommunikációs Főnökség (SKF)
 • HVK Ügyvitelszervezési és Nyilvántartó Osztály (ÜNYO)
 • HVK Biztonsági Referatúra (BR)
 • HVK Személyzeti Csoportfőnökség (SZCSF)
 • HVK Hadműveleti Csoportfőnökség (HDMCSF)
 • HVK Logisztikai Csoportfőnökség (LCSF)
 • HVK Haderőtervezési Csoportfőnökség (HTCSF)
 • HVK Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség (IICSF)
 • HVK Kiképzési Csoportfőnökség (KIKCSF)
 • HVK Összhaderőnemi Művelettervező és Irányító Központ (ÖMVIK)

A HVK KÖZVETLEN ALÁRENDELTSÉGÉBE TARTOZÓ KATONAI SZERVEZETEK:

 • MH Szárazföldi Parancsnokság Irányított katonai szervezetek:
  • MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár
  • MH Klapka György 1. Páncélosdandár
  • MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár
  • MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred
  • MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred
  • MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred
  • MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

 

 • MH Légierő Parancsnokság Irányított katonai szervezetek:
  • MH 47. Bázisrepülőtér
  • MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár
  • MH Kiss József 86. Helikopterdandár
  • MH Dánielfy Tibor 205. Légvédelmi Rakétaezred

 

 • MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság Irányított katonai szervezet:
  • MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár

 

 • MH Kiberműveleti Parancsnokság Irányított katonai szervezet:
  • MH Kiber- és Információs Műveleti Központ

 

 • MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Irányított katonai szervezetek:
  • MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
  • MH Anyagellátó Raktárbázis
  • MH Lahner György 2. Ellátóezred
  • MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság
  • MH 1. Területvédelmi Ezred
  • MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
  • MH 3. Területvédelmi Ezred
  • MH 4. Területvédelmi Ezred
  • MH 5. Területvédelmi Ezred
  • MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred
  • MH 7. Területvédelmi Ezred
  • MH Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság
  • MH Geoinformációs Szolgálat

 

 • MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság Irányított katonai szervezetek:
  • MH Altiszti Akadémia
  • MH Ludovika Zászlóalj
  • MH Béketámogató Kiképző Központ

 

 • MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
 • MH Nagysándor József 51. Híradó- és Vezetésbiztosító Dandár
 • MH Katonai Rendészeti Ezred
 • MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ
 • MH Egészségügyi Központ
 • MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ
 • MH Katonai Képviselő Hivatala
 • MH Nemzeti Katonai Képviselet
 • MH Nemzeti Összekötő Képviselet

 

ELÉRHETŐSÉGEK

 • A HVK címei:
  • 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.
  • 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 1135 Budapest, Lehel utca 35-37.
  • 1118 Budapest, Schweidel utca 2-4.

 

 • A HVK vezetőinek elérhetősége:
  • Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke
  • Sándor Zsolt altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese
  • Bozó Tibor vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar törzsigazgatója
  • Kaszab Zoltán főtörzszászlós, a Magyar Honvédség megbízott vezénylőzászlósa
   • Telefon: (1) 474-1261
   • Telefax: (1) 474-1423

 

 • Tájékoztatásért felelős személy:
  • Beluzsárné Belicza Andrea alezredes
 • Adatvédelmi tisztviselő:
  • Dr. Szücs Szabina alezredes,
   • Szolgálati hely: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2. 30. épület 218. iroda
   • Email: [email protected]
   • Városi: 22/542811/4957 mellék