Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

2020. július 31. 12:05
Honlap megtekintése
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

RENDELTETÉS

 • A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, mint Magyarország katonai nemzetbiztonsági szolgálata a kormány irányítása alatt álló, a gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
 • A kormány a KNBSZ-t a honvédelemért felelős miniszter útján irányítja.
 • A KNBSZ a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben meghatározott – hírszerző, elhárító, védelmi és ellenőrzési – feladatok elvégzésével, a nyílt és a titkos információgyűjtés eszközrendszerével működési területén elősegíti Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítését, ezáltal közreműködik az ország függetlenségének és törvényes rendjének védelmében.

FŐ FELADAT

 • Felderíti és elhárítja a Magyarország elleni, támadó szándékra, külföldi titkosszolgálati tevékenységre, a törvényes rend jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására, terrorcselekmény elkövetésére irányuló törekvéseket.
 • Megszerzi a kormányzati döntéseket megalapozó katonapolitikai, hadiipari és katonai információkat, valamint a Honvédelmi Minisztérium, illetve a Honvéd Vezérkar hadászati-hadműveleti, információvédelmi tervező munkájához szükséges adatokat.
 • Információkat gyűjt a működési területét érintő szervezett bűnözésről, az Nbtv. által hatáskörébe utalt, valamint a HM és az MH törvényes feladatainak végrehajtását veszélyeztető bűncselekményekről, a honvédelmi érdeket sértő kiber-tevékenységről, továbbá a műveleti területén lévő alakulatok és azok állománya ellen irányuló törekvésekről és tevékenységekről.
 • Ellátja a HM és az MH szervezeteinél folytatott hadiipari kutatással, fejlesztéssel, gyártással és kereskedelemmel összefüggő, valamint a nemzetközileg ellenőrzött termékekhez és technológiákhoz, továbbá a haditechnikai eszközök és szolgáltatások jogellenes forgalmának felderítéséhez, megelőzéséhez, megakadályozásához és legális forgalmának ellenőrzéséhez kapcsolódó nemzetbiztonsági feladatokat.
 • Elvégzi az illetékességébe tartozó fontos és bizalmas munkakört betöltő személyekhez, gazdálkodó szervezetekhez, a speciális beszerzésekhez, katonai rendezvényekhez és gyakorlatokhoz kötődő minősítési, ellenőrzési és védelmi feladatokat.
 • Végrehajtja a katonadiplomáciai tevékenységből a KNBSZ-re háruló feladatokat. A véderő-, katonai és légügyi attasék útján biztosítja a HM és az MH külföldön tartózkodó vezetői delegációinak program-előkészítését, -lebonyolítását és a feladataik végrehajtásához szükséges támogatást. 

Ellenőrzés:

Az Országgyűlés a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat parlamenti ellenőrzését a nemzetbiztonsági bizottság, valamint a honvédelmi és rendészeti bizottság közreműködésével látja el. A honvédelemért felelős miniszter a KNBSZ általános tevékenységéről a nemzetbiztonsági bizottságot rendszeresen, de legalább évente kétszer, a honvédelmi és rendészeti bizottságot évente egyszer tájékoztatja.

TÖRTÉNET

A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal és a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal összevonásával 2012. január 1-jén alakult meg a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A KNBSZ a vezetésből, a műveleti szervezeti egységekből, valamint a művelettámogató szervezeti egységekből áll.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Dr. Béres János altábornagy, főigazgató
 • Nagy József vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (műveleti)
 • Koronczai Géza vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (műveleti)
 • Dezső Sándor vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (általános)
 • Oroszi Zsolt vezérőrnagy, főigazgató-helyettes (művelet-támogató)

 

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 99-101.
Postai cím: 1525 Budapest, Pf. 74.
Telefonszám: (1) 386-93-44
Email cím: [email protected]