Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

2022. december 21. 11:53
ures kep

RENDELTETÉS

 • Az alakulat közszolgálati tevékenységet végez. Alaprendeltetése az alapító okiratban, illetve a tűzszerészeti mentesítési feladatokról szóló 142/1999. (IX. 08.) kormányrendeletben meghatározottak szerint végzett tűzszerészeti mentesítés.
 • Alaptevékenységi körében ellátja az országos tűzszerész készenléti szolgálatot, végzi a katonai eredetű lőszerek, robbanótestek felkutatását, hatástalanítását, megsemmisítését, átvizsgálja a katonai lő- és gyakorlótereket, megsemmisíti a fel nem robbant robbanószerkezeteket.
 • Ellenőrzi, szükség szerint aknamentesíti a hajózható vízi utakat, biztosítja a folyami műtárgyak úszóaknák elleni védelmét
 • Külföldi műveletek során, valamint egyes meghatározott esetekben Magyarország területén, végzi az improvizált robbanószerkezetek felderítését, hatástalanítását és megsemmisítését.

FŐ FELADAT

 • Katonai objektumok tűzszerészeti átvizsgálása, mentesítése;
 • Kezelésre veszélyes robbanószerkezetek és pirotechnikai anyagok megsemmisítése;
 • A Magyar Honvédség tűzszerész beosztású katonáinak kiképzése;
 • A külszolgálatra távozó katonák tűzszerészeti felkészítése;
 • Tűzszerész-bemutatók szervezése a polgári lakosság tájékoztatása érdekében;
 • Rendezvények hadihajós biztosítása.

TÖRTÉNET

Az alakulat a Magyar Honvédség egyik legrégebbi katonai szervezete. Megalakulása és tevékenysége kezdete egybeesik a második világháború magyarországi szakaszának befejezésével, 1947-ben pedig már létrehozták az 1. Honvéd Aknakutató Zászlóaljat. Ezzel a szakszerűbb és hatékonyabb irányítással megkezdődött a fontosabb körzetek és a Balaton módszeres aknamentesítése.

1975-ben az egység 1. Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj néven önálló egységgé vált. 2001. július 1-jével kiegészült egy hadihajós alosztállyal és MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred néven működött tovább.

Az ezred 2007. márciusától tevékenységét az improvizált robbanószerkezetek hatástalanításával kibővült feladatrendszerrel látja el. NATO-tagságunkból adódóan a hadihajós tevékenység nemzetközi vizekre való kiterjesztése is felgyorsult, hiszen ebben a térségben a többi tagország közül a Magyar Honvédség rendelkezik csak ilyen folyami erőkkel.

Az elmúlt csaknem nyolc évtized során a tűzszerészek és aknakutatók mintegy 100 ezer hektár területet mentesítettek. Hatástalanítottak és megsemmisítettek mintegy húszmillió aknát, bombát és tüzérségi lőszert, valamint 30 ezer tonna egyéb lőszert és robbanóanyagot.

A veszélyes feladat végrehajtása közben több mint háromszáz tűzoltó, határőr és honvéd tűzszerész halt hősi halált.

CSAPATÜNNEP

Július 1.

Fegyvernemi napok:

 • Hadihajózás napja: július 25.
 • Tűzszerészek napja: szeptember 28.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek

Végrehajtó alegységek:

 • Tűzszerész és aknakutató zászlóalj
 • 1. tűzszerész század
 • 2. tűzszerész század
 • Hadihajós alosztály

Logisztikai alegységek:

 • Logisztikai század

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Parancsnok: Szilágyi Zsolt Lajos ezredes
 • Parancsnokhelyettes (tűzszerész): Horváth Csaba alezredes
 • Parancsnokhelyettes (hadihajós): Bagi Szilárd alezredes
 • Törzsfőnök: Lengyel László alezredes
 • Vezénylőzászlós: Sebestyén Tibor törzszászlós

Talált robbanótestek bejelentése

A 142/1999. (IX. 08.) kormányrendelet értelmében: 2. § (1) Aki elhagyott robbanótestet vagy annak tűnő tárgyat talál, illetve ilyen tárgy hollétéről tudomást szerez, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a helyi rendőri szervnek vagy ahol ilyen nincs, ott a települési önkormányzat jegyzőjének, aki a bejelentésről köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri szervet.

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az ezred katonái a külföldi missziós műveletek során évek óta végzik az improvizált és más robbanószerkezetek felderítését, hatástalanítását és megsemmisítését.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

 • Cím: 1153 Budapest, Szentmihályi út 107.
 • Postacím: 1885 Budapest, Pf. 25
 • Telefon: 06-1-410-9970,
 • Tűzszerész ügyelet telefon: 06-1-410-9790
 • HM-tel:: 2-46-220
 • Fax: 06-1-410-9780,
 • HM-fax: 2-46-213, 2-46-222
 • Email: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Gajdos Milán főhadnagy, kommunikációs tiszt

Pálfi Flóra hadnagy, kommunikációs tiszt

 • Telefon: +36-30-777-5266
 • HM telefon: 46-307, 46-229
 • Email: [email protected] (a sajtó képviselői számára)