Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér

2022. december 21. 11:55
ures kep

RENDELTETÉS

A Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér (MH 47. bá. reptér) Magyarország Alaptörvényének 45. cikkében, továbbá a Hvt. 36. §-ában és a Hvt. 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása, valamint a Magyar Honvédség részére meghatározott feladatok végrehajtásának érdekében köteles biztosítani és végrehajtani a készenlét fokozásával, hadrafoghatósággal, feltöltési készséggel, illetve békevezetéssel kapcsolatos kötelezettségeket.

FŐ FELADAT

 • Tartalék biztosítása; a bázisról történő üzemeltetés esetén a repülések mindenoldalú biztosítása.
 • A bajba jutott repülőeszközök részére segítség nyújtása.
 • Magyarország nyugati hatáskörzetében végrehajtandó Légi Kutató-mentő Szolgálat szakfeladatainak ellátása.
 • A NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP) feltételeinek helyi biztosítása, a repülőtér munkaterületének karbantartása.
 • A nemzetközi szerződések és kötelezettségvállalások teljesítéséből meghatározott feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása.
 • A Befogadó Nemzeti Támogatás keretében Pápára települő szövetséges erőkkel való folyamatos kapcsolattartás, biztosítási feladatok ellátása.
 • A Bázisegyezmény (Basing Arrangement) keretében széles körű támogatás nyújtása a bázisrepülőtéren települő Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC)-program részére.

TÖRTÉNET

A pápai repülőtér építési munkálatai 1936-ban kezdődtek meg. A következő évben már a Magyar Királyi Légierő két bombázószázada, majd az 1939-ben megalakult vitéz Bertalan Árpád vezette Első Magyar Királyi Ejtőernyős Zászlóalj szolgált a helyőrségben. A II. világháború alatt különböző német és magyar repülőkötelékek használták a repülőteret, 1945-től egy szovjet vadászrepülő ezred állomáshelyéül szolgált. 1961-ben ezt a szovjet repülőalakulatot a két ország közötti megegyezés értelmében kicserélték a Sármelléken állomásozó magyar vadászrepülő ezreddel. Az áttelepülést követően Pápán állt hadrendbe a magyar légierő első, hangsebesség feletti vadászrepülőgépe, a MiG-21, 1979-ben pedig a kor csúcstechnológiáját képviselő MiG-23-as típus.

A Szovjetunió vezette Interkozmosz űrkutatási együttműködés keretében két pápai vadászrepülő pilóta, Farkas Bertalan százados és Magyari Béla százados kapott űrhajós kiképzést. 1980-ban a Szojuz-36 asztronautájaként végül Farkas Bertalan lett az első magyar űrhajós.

A mai alakulat közvetlen jogelődje 1950-ben alakult meg Szentkirályszabadján, 24. Vadászrepülő Ezred néven. A magyar vadászrepülés több évtizedes történetének pápai fejezete 2001-ben zárult, ekkor számolták fel a 47. Pápa Harcászati Repülőezredet. Jogutódjaként 2001. július 1-jén kezdte meg működését a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér, és 2017. augusztus 1-én ezred szintű szervezetté alakult. Alig 20 év leforgása alatt egy bezáráshoz közeli állapotot követően hazánk egyik legfontosabb katonai légikikötőjévé vált. 2023. január 1-től viseli a Magyar Honvédség 47. Bázisrepülőtér nevet.

CSAPATÜNNEP

Július 1.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs

Alegységek:

 • Művelettámogató Zászlóalj
  • 1. Információvédelmi Csoport
  • 2. FRISZ Szakasz
  • 3. Repülőtér Üzembentartó és Karbantartó Század
  • 4. Tűzoltó és ABV Szakasz
  • 5. Őr és Biztosító Rendész Század
 • Hadműveleti Központ
 • Logisztikai Zászlóalj
  • 1. Repülést Biztosító Század
  • 2. Logisztikai Század
  • 3. Kiszolgáló Század
  • 4. Raktárak
 • Egészségügyi Központ

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Magasy Zsolt ezredes, bázisparancsnok
 • Gadó Imre alezredes, parancsnokhelyettes (általános)
 • Turzó Lajos alezredes, parancsnokhelyettes (együttműködő)
 • Kondor Zoltán alezredes, törzsfőnök
 • Némethy Tamás főtörzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Magyarország a pápai bázist 2001-ben ajánlotta fel NATO-feladatokba bevonható repülőtérnek, amely a későbbiekben kiváló alapjául szolgált a SAC-program (Strategic Airlift Capability, azaz Stratégiai Légiszállítási Képesség) befogadásának is. A modernizálás alapvető célja az volt, hogy a légikikötő 2007-re feleljen meg a NATO által támasztott követelményeknek, ugyanakkor váljon képessé a nemzeti feladatok ellátására is. E kettős cél elérése többek között a NATO Biztonsági Beruházási Program (NATO Security Investment Program, NSIP) és a nemzeti finanszírozású laktanya-rekonstrukciós program végrehajtásával valósulhatott meg.

Az MH Pápa Bázisrepülőteret 2008-ban választották a SAC-program és a C-17 Globemaster III típusú szállító repülőgépei fő műveleti bázisának. A SAC a stratégiai légiszállítási képesség kialakításának érdekében létrejött nemzetközi társulás. Az együttműködési nyilatkozatot 2008. szeptember 23-án tíz NATO-tagállam, köztük Bulgária, Észtország, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Románia, Szlovénia, az Amerikai Egyesült Államok, továbbá két NATO békepartnerségi (PfP) állam, Finnország és Svédország írta alá. A résztvevő nemzetek a költségek csökkentése és a rendelkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználása érdekében közösen vásároltak meg és a pápai bázisról üzemeltetnek három C-17-es nehéz szállító repülőgépet, amelyek anyagi hozzájárulásuk mértékével arányos repülési óraszámban állnak rendelkezésükre.

A SAC-programnak köszönhetően hazánk elismertsége jelentősen nőtt a NATO- és az EU-szövetségen belül az elmúlt évek során. A SAC C-17-es flottát Magyarországon regisztrálták, így a gépeken magyar felségjel látható, továbbá a hazai bázist jelképező magyar trikolór és „PÁPA” felirat is megjelenik.

A Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing, HAW) a SAC-program független katonai végrehajtó szervezete. A NATO Légiszállítást Kezelő Program (NATO Airlift Management Programme, NAMP) a logisztikai, pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátásáért felel, valamint ez a NATO-szervezet tulajdonolja a három SAC C-17-es repülőgépet és az egyéb kiszolgáló eszközöket a programban résztvevő nemzetek nevében. Szerződéses partnerük, a Boeing felelősségi körébe tartozik a helyszíni karbantartási feladatok elvégzése, a szakértői és műszaki támogatás, továbbá a szükséges pótalkatrészek kezelése és biztosítása.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH 47. Bázisrepülőtér

 • Cím: 8500 Pápa, Vaszari út 101.
 • Tel.: +36 89 513 605 HM
 • Tel.: 02 33 3105
 • Email: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Mátyás Botond Hunor főhadnagy, MH 47. Bázisrepülőtér, Kommunikációs Főnökség, kommunikációs tiszt

REPÜLÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYEK

MH 47. Bázisrepülőtér, Hadműveleti Központ Ügyelet

 • Tel.: +36 89 513 680