Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

2022. december 21. 12:26
Coa Insignia Hungary MH AA - társasági_transparent

RENDELTETÉS

Az MH Altiszti Akadémia jogi személy, önálló állománytáblával rendelkező, dandár jogállású, az MH hadrendjébe tartozó honvédségi szervezet, katonai oktatási és a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti honvédségi szakképző intézmény.

FŐ FELADAT

 • A honvéd altiszt-jelöltek/tanulók iskolarendszerű, valamint a hivatásos és a szerződéses állomány szervezett felnőttoktatás keretében folyó katonai szakképzése.
 • A tartalékos állomány besorolásának megfelelő képzése, kiképzése.
 • A szerződéses legénységi-, és altiszti állomány belső tanfolyamrendszerű, és előmenetelhez kötelező át- és továbbképzése, valamint a parancsnoki beosztású altisztek tanfolyamrendszerű katonai vezetői képzésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Szerződéses legénységi állomány szakirányú szakmai felkészítése, a tantervfejlesztés, a központi programok és a tantervek kidolgozásában való részvétellel kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A szerződéses és hivatásos állomány nyelvi felkészítése. A szerződéses és hivatásos állomány, valamint nemzetközi egyezmények alapján a külföldi résztvevők részére szervezett nemzetközi katonai képzési, kiképzési szakfeladatok ellátása.
 • Nemzeti és nemzetközi Rögtönzött Robbanószerkezetek Elleni Tevékenység (angolul: Counter Improvised Explosive Devices, C-IED) szakirányú tanfolyamok, kiképzések és rendezvények levezetése és biztosítása.
 • MH szintű, illetve az MH AA-n folyó testnevelési és katonai közelharc kiképzési-, felkészítési feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása.
 • Az „Acélkocka” Altisztképzési Rendszer képzési és kiképzési feladatainak ellátása. A nem katonai oktatási intézményben végzett, tiszti és altiszti állományba vett szerződéses pályakezdő személyek egységes program és követelmény alapján végrehajtandó alapkiképzése.
 • Túlélés, Ellenség elkerülése, Ellenállás, Kiemelés (Survival, Evasion, Resistance, Extraction, a továbbiakban: SERE) „A” és „B” szintű felkészítések végrehajtása, továbbá képezd a kiképzőt módszerrel, SERE foglalkozásvezetők felkészítése az MH alakulatai részére.
 • A katonai szolgálat népszerűsítése, a katonák fizikai felkészítésének támogatása, a katonai sportok eredményes nemzetközi képviselete, a hazafias és honvédelmi nevelés erősítése és a magyar sport támogatása érdekében a katonai szolgálatot önként vállaló élsportolók számára Sportszázadot működtet.
 • A honvéd altiszt-jelöltek részére központi program és követelmény alapján általános katonai és gépjárművezetői, valamint az európai számítógép-használói jogosítvány (European Computer Driving Licence) vizsgáira történő felkészítés.

TÖRTÉNET

 • Görgey Artúrról elnevezett laktanyánk 1930-ban épült meg, amiben 1933-tól a M. Kir. Államrendőrség Központi Újonciskolája működött, majd az alábbi katonai szervezetek települési helyeként szolgált.
 • 1937-től a M. Kir. Egyesített Honvéd Hidászszakaszok, majd a Honvéd Közlekedési Ezred majd ezt követően a M. Kir. 101. Honvéd Vasútépítő Ezrednek adott otthont.
 • 1949-1956 között a Táncsics Műszaki Tiszti Iskola keretében itt folyt a műszaki tisztképzés.
 • 1957-1963 itt alapították meg a Néphadsereg első Központi Tiszthelyettes Iskoláját.
 • 1963-1996 között működött itt a Kossuth Lajos Katonai Főiskola.
 • 2001-től MH Tiszthelyettes Szakképző Iskola és Kollégium.
 • 2003-tól MH Kinizsi Pál Központi Tiszthelyettes Szakképző Iskola.
 • 2004-től MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Képző Központra változott az alakulat neve.
 • 2005-2007 között MH Szentendrei Kiképző Központ.
 • 2007-től átalakítás keretében az MH Központi Kiképző Bázis az alapkiképzési feladatok végrehajtására és vele párhuzamosan működő, de utaltsági rendjébe tartozó MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola diszlokált itt, amely továbbra is az altisztképzésért felelt.
 • 2011. november 15-én a MH Központi Kiképző Bázis és a MH Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképző Iskola összevonásával megalakult az MH Altiszti Akadémia (továbbiakban: MH AA).
 • Az MH AA szervezeti elemeként 2019-ben megalakításra került az Altisztképző Központ, amely az öt szintű altisztképzés végrehajtásáért felelős.

CSAPATÜNNEP

November 15. (a 2011. évi megalakulás napja)

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az MH AA dandár jogállású szervezet, feladatait az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság alárendeltségében látja el. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14 (Görgey Artúr laktanya), telephelye: 5000 Szolnok, Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis.

Törzselemei: Parancsnokság, Törzs, Hadműveleti Főnökség, Kiképzési Főnökség, Híradó és Informatikai Főnökség, Logisztikai Főnökség, Ügyvitel, Személyügyi Főnökség, Jogi és Igazgatási Főnökség, Tanulmányi Főnökség, Könyvtár.

Végrehajtó alegységei: Kinizsi Pál Altiszti Oktatási Osztály, Repülő Altiszti Oktatási Osztály (Szolnok telephelyen), Idegennyelvi Oktatási Csoport, Altisztképző Központ, Nemzetközi Kiképző Alosztály, Speciális Kiképző Részleg (SERE), Sportszázad, Katonai Testnevelés és Közelharc Módszertani Részleg, Támogató Század.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Frankó Imre ezredes, megbízott parancsnok,
 • Szilágyi György ezredes, szakképzési parancsnokhelyettes,
 • Szilágyi László Péter ezredes, törzsfőnök,
 • Bukovinszki Zsolt főtörzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az MH Altiszti Akadémia – az MH misszióiban egyéni beosztásokba rendszeresen vezényelt állományán felül – rendelkezik egy speciális nemzetközi kiképzési képességgel is. A nem hagyományos módon előállított és alkalmazott robbanóeszközök (C-IED) elleni tevékenység képességének kialakítása 2008-ban kezdődött meg hazánkban. 2012 áprilisában − a mintegy 3 éven át végrehajtott sikeres tanfolyamokat követően − az MH Altiszti Akadémia megszerezte a C-IED Train the Trainer (Képezd a kiképzőt, T3) tanfolyam NATO-akkreditációját és vele együtt a „NATO Selected” tanfolyami minősítést. Az alakulat vezetése a tanfolyam szervezési és végrehajtási jogát ünnepélyes keretek között 2012. március 22-én vehette át.

Az MH AA jogosulttá vált önállóan a T3 nemzetközi tanfolyamok szervezésére a nem hagyományos módon előállított robbanóeszközök elleni védelem témakörében, mely tanfolyamokon alapvetően a NATO-szövetséges és -partnerországok haderőinek C-IED specialistáit képezik ki.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség Altiszti Akadémia

 • Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
 • Telefon: 26/501-180
 • HM-tel.: 02-52-10-59
 • Email: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Kapás Viktor István főhadnagy