Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

2022. december 21. 11:51
MH 11

RENDELTETÉS

A katonai szervezet alapvető rendeltetése a haza fegyveres védelme és az államhatár biztosítása, valamint a válságkezelési feladatokban való részvétel.

FŐ FELADAT

A személyi állomány, illetve az alegységek általános katonai és szakkiképzése, harcászati felkészítése és katasztrófavédelmi feladatokban való részvétel.

TÖRTÉNET

1951. november 1-jén alakult meg a dandár jogelődje lövészezredként, Mezőtúron. Számos átalakítást és átfegyverzést követően 1987-ben az ezredet gépesített lövészdandárrá szervezték át, majd 1990 és 1991 között Debrecenbe települt.

1990. szeptember 29-én a dandár felvette Bocskai István, Erdély fejedelmének nevét. 2004-ben a korábban Nyíregyházán elhelyezett alegységek Debrecenbe, valamint Hajdúhadházra költöztek. Ezzel egyidőben a dandár alárendeltségébe került a hódmezővásárhelyi 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárhoz tartozó két könnyűlövész zászlóalj is.

A megváltozott biztonsági kihívások, valamint a haderőreform célkitűzései miatt 2007 elején az alakulatot ismét átszervezték. A honvédelmi miniszter 2007. március 1-i hatállyal megalapította a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandárt. Még ebben az évben került az addig Egerben települő önálló felderítő zászlóalj – később 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj − Debrecen helyőrségbe, a dandár alárendelt felderítő zászlóaljaként. 11 év után a Magyar Honvédség Katonai Egységes Felderítő Rendszer kialakításának részeként a felderítő zászlóalj kivált a lövészdandár állományából és önálló szervezeti elem lett.

A dandár életében kiemelkedő esemény volt a 2011. február 3-án megrendezett névadományozó ünnepség, amelynek keretében a honvédelmi miniszter az akkor még 1. lövészzászlóalj jogelődjének, a 39-es Császári és Királyi Gyalogezred sárga zászlajának másolatát nyújtotta át a debreceni lövészzászlóalj parancsnokának, amellyel egyidőben az alegység felvette Debrecen egykori háziezredének 39-es hadrendi számát.

A Magyar Honvédség átalakítása során 2023. január 1-től a hódmezővásárhelyi alegységek kiválásával egyidőben a dandár új megnevezést és hadrendi számot kapott: Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár.

CSAPATÜNNEP

Április 20. Hozzá kötődő esemény: Bocskai Istvánt a magyarországi rendek 1605. április 20-án, Szerencsen Magyarország és Erdély fejedelmévé kiáltják ki.

Jelmondata: Becsület, Bátorság, Helytállás

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs
 • Parancsnok közvetlen vezetési elemek

Harctámogató alegységek:

 • Híradó és Vezetéstámogató Század
 • Harctámogató Műszaki Század

Harcoló alegységek:

 • 39. Lövészzászlóalj
 • 2. Lövészzászlóalj
 • 3. Lövészzászlóalj

Harckiszolgáló-támogató alegység:

 • Logisztikai zászlóalj

Helyőrség-támogató alegység:

 • Helyőrség-támogató Parancsnokság

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Dr. Farkas Sándor alezredes, parancsnok
 • Varga István ezredes, parancsnokhelyettes
 • Budai Attila ezredes, törzsfőnök
 • Sznopka Mátyás törzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A nemzetközi vállalásoknak eleget téve a dandár katonái a világ számos pontján teljesítettek és teljesítenek missziós feladatokat, legnagyobb létszámmal a Balkánon, Koszovóban.

A dandárnak számos készenléti feladata van, melynek keretében szakasz, század és zászlóalj szintű készenléti erőket biztosít meghatározott készenléti időkkel. Rendelkezik egy, a NATO számára felajánlott Zászlóalj Harccsoporttal, valamint a 2023. január 01-től készenlétbe lépett Magyar Honvédség Közepes Dandár gerincét is a Bocskai-dandár katonái alkotják.

A Többnemzeti Szárazföldi Kötelék (MLF- Multinational Land Force) dandárszintű nemzetközi erő, amely- elsősorban békefenntartó feladatok végrehajtására – olasz, magyar és szlovén részvétellel jött létre. Az MLF alapjain 2007. január elsejével alakult meg az olasz-szlovén-magyar Európai Unió Harccsoport (EU BG- European Union Battlegroup). Később, az MLF bázisán megalakított Védelmi Együttműködési Kezdeményezés (EU DECI- Defence Cooperation Initiative) harccsoporthoz további két nemzet, Ausztria és Horvátország csatlakozott. A szövetség az Adriai-tenger környezetében található országok mélyebb katonai együttműködésének előmozdítására irányul, a régió stabilitásának, biztonságának megerősítése érdekében.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

 • Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 59-63.
 • Postacím: 4015 Debrecen, Pf. 50.
 • Telefon: +36-52/505-200
 • Fax: +36-52/505-234
 • HM Telefon: 02-43/61-11
 • HM Fax: 02-43/63-34

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Sárkány Beáta főhadnagy kommunikációs tiszt