Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred

2022. december 21. 11:52
ures kep

RENDELTETÉS

A Magyarország szuverenitása, területi és légtérintegritása védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges – az ezredre háruló – katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása. Az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred hadműveleti-harcászati alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt és folyamatos fejlesztése béke- és a békétől eltérő időszakban. A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítéséhez való hozzájárulás, a kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatokban való részvétel az MH ÖHP követelményei szerint. A külföldi feladat-végrehajtásra tervezett ideiglenes katonai szervezetek felderítőfeladatainak tervezésében és végrehajtásában való részvétel.

TÖRTÉNET

Az ezred jogelődje Esztergomtáborban 1949 áprilisában alakult meg, a 2. önálló lövészzászlóalj átszervezésével felállított 1. Páncélos Felderítő Zászlóalj néven. 1949 őszén Piliscsabára, majd ugyanebben az évben Pétervásárára költözött. 1950-51-ben a miskolci Bocskai István laktanya, 1951-55-ben már 83. Felderítő Zászlóalj néven az esztergomi laktanya (ezen belül a kanonoki épület, az esztergomtábori öreg laktanya, majd a Damjanich János laktanya), 1956-60 között a gyöngyösi Táncsics Mihály laktanya, majd 1961. szeptembertől a hatvan-nagygombosi laktanya adott otthont az alakulatnak. A 83. felderítő-zászlóalj 1950-ben és 1952-ben tiszti és tiszthelyettesi állományának részleges átadásával vett részt a 12., valamint a 2. felderítő-zászlóaljak felállításában.

Az 1960-as években a sorállomány kiképzésének folytatása mellett megkezdődött a kétéves tartalékos felderítőtiszt-képzés, majd annak 1971-es megszűnése után létrehozták a felderítő rajparancsnoki képzést, amely az MN szintjén biztosította a hivatásos felderítő tiszthelyettesek képzését. Ezenkívül Egerben folyt a felderítőkatonák át- és továbbképzése is. A nagy változást 1962 ősze jelentette, amikor a felderítőszázadot felderítő-zászlóaljjá szervezték át 1962. november 1-től. A többi hadosztály felderítő-zászlóaljai is ekkor álltak fel, s ezután kapta a Magyar Néphadsereg 24. Felderítő Zászlóalj elnevezést. Szintén abban az évben helyőrségváltást hajtott végre. A békeállomáshelye az egri Dobó István laktanya lett. 1991 augusztusában a tartalékos tiszti hallgatók felavatásával, a másodéves tiszthelyettes hallgatók kibocsátásával megszűnt az MH-érdekű felderítőképzés. Ezzel párhuzamosan ünnepélyes keretek között új csapatzászlót kapott az alakulat. A csapatzászló átvételét követően a zászlóalj megnevezése MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljra változott.

Eger városa a felderítőknek 44 évig adott otthont. 2007-ben az MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóaljat felszámolták, jogutódja az MH 5. Bocskai István Lövészdandár állománytáblájában létrehozott MH 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj lett Debrecenben. 2018. január 1-jével a Magyar Honvédség Katonai Egységes Felderítő Rendszer kialakításának részeként a felderítő-zászlóalj kivált a lövészdandár állományából és önálló szervezeti elem lett MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred néven.

A felderítő ezred 2023. január 1-jétől Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred néven folytatja tevékenységét.

CSAPATÜNNEP

Április hónap eleje. Az ezred jogelődje 1. Páncélos Felderítő Zászlóalj néven 1949 áprilisában alakult meg Esztergomtáborban.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek

Parancsnokság:

 • ezredparancsnok
 • ezredparancsnok-helyettes
 • kommunikációs tiszt
 • belső ellenőr tiszt
 • vezénylőzászlós
 • protokollzászlós
 • segítő zászlós

Törzs:

 • törzsfőnök
 • törzsfőnök-helyettes
 • Felderítő Főnökség
 • Elemző-értékelő Főnökség
 • Hadműveleti Főnökség (Ügyeleti Szolgálat)
 • Híradó és Informatikai Főnökség
 • Kiképzési Főnökség
 • Személyügyi Főnökség
 • Logisztikai Főnökség
 • Jogi és Igazgatási Főnökség
 • Biztonságtechnikai Főnökség
 • Repülésbiztonsági Főnökség
 • Ügyviteli Részleg

Biztosító alegységek

 • Híradó és Törzstámogató Század

Végrehajtó alegységek

 • Csapatfelderítő Század
 • Mélységi Felderítő Század
 • Harcászati Hírszerző Század (HUMINT)
 • Pilótanélküli Felderítő Repülő Század
 • Elektronikai Hadviselés Század

Logisztikai alegység

 • Logisztikai Század

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Parancsnok: Hajnal István ezredes
 • Parancsnokhelyettes: Hadi Attila alezredes
 • Törzsfőnök: Kreácsik Ákos alezredes

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred

 • Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 59-63.
 • Postacím: 4002 Debrecen, Pf.: 227
 • Telefonszám (HM): 02-43-66-10
 • Telefonszám (városi): +36-52-505-256

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Porcsin-Pallás Lilla főhadnagy

 • Mobil: +36-30/292-9137