Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság

2022. december 21. 12:24
ures kep

RENDELTETÉS:

A katonai szervezet alaprendeltetése a Bakony lábánál Várpalota-Hajmáskér-Veszprém térségében, a Tapolca szomszédságában lévő Újdörögd melletti, valamint Táborfalva és Tatárszentgyörgy mellett elterülő, kiképzési objektumok, gyakorló- és lőterek fenntartása, üzemeltetése és a különböző szintű hazai és nemzetközi gyakorlatok, lövészetek, kiképzési rendezvények kiszolgálása, biztosítása.

FŐ FELADAT:

 • A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők csapataival különböző méretű és szintű haderőnemi, összfegyvernemi szakharcászati, parancsnoki és törzsvezetési, békefenntartó gyakorlatok éleslövészettel vagy anélkül történő végrehajtása feltételeinek biztosítása.
 • Egyéni, csoportos és kötelék gyalogsági, harckocsi-, tüzérségi, repülő- és helikopter- gyakorló és éleslövészetek végrehajtása, haditechnikai eszközök kipróbálása, tesztelése.
 • Zászlóalj-, ezred-, dandár-, valamint hadtestszintű parancsnoki és törzsvezetési gyakorlatok előkészítése, levezetése, értékelése konstruktív szimulációval támogatva vagy anélkül.
 • Szakasz-, század- és zászlóaljszintű, kétoldalú éles és szimulációs gyakorlatok előkészítése, levezetése, ellenőrzése és értékelése.
 • Raj-, szakasz-, század- és zászlóaljszintű, MILES lézeres szimulációs rendszerrel támogatott gyakorlatok előkészítése, levezetése és értékelése.
 • Gyakorlatok kiszolgálása, ellenőrzése, valamint a lőtérbiztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartása.
 • A katonai szervezet működési területén a kezelésben lévő (Várpalota „0” pont, Újdörögd, Táborfalva) kiképzési objektumok, gyakorló- és lőterek fenntartása, megóvása, rendeltetésszerű működésének biztosítása.
 • A Magyar Honvédség kiképzési intézkedésének megfelelően különböző szintű parancsnokok (raj-, szakasz-, század-) ismeretkiegészítő tanfolyamainak előkészítése, levezetése, értékelése.

CSAPATTÖRTÉNET:

A katonai szervezet 2023. január 01-től viseli jelenlegi nevét. Korábban MH Bakony Harckiképző Központ néven működött. A Csapatgyakorlótér Parancsnokság elődje a Központi Gyakorló és Lőtérparancsnokság, ami 1992. október 1-jén alakult meg azzal a feladattal, hogy biztosítsa a lőtérre érkező csapatok kiképzési feladatainak, gyakorlatainak, lövészeteinek kiszolgálását, az arra való felkészülést és a végrehajtás értékelését. Az alakulat jogutódja az 1949. március 16-án megalakított Tüzér Kiképző Központnak, de történeti jogelődjének tekinti az 1905-ben Hajmáskéren létrehozott Közös Hadseregbeli Tüzérségi Lövőiskolát, valamint a 1913-ban Várpalotán megalakult Magyar Királyi Honvéd Csapat Gyakorlótér Parancsnokságot.

Az alakulatnak helyet adó laktanya 1952-ben vette fel Kossuth Lajos nevét. 1968-ban felépült a gyalogsági lőtér, korszerű villamos szerkezetekkel és célmozgató berendezésekkel. 1969–72 között Kincsestábor, egy viszonylag korszerű objektum építése valósult meg. 1974-ben tovább folytatódott a Kossuth-laktanya felújítása, korszerűsítése.

1975-ben megalakult az MN 7300 Tüzér Kiképző Központ, 1991. október 31-én a kiképző központot felszámolták. Egy év szünet után 1992. október 1-jétől alakult meg a Központi Gyakorló- és Lőtérparancsnokság. 2000-ben jött létre a Szimulációs Központ, majd 2006-ban került a Harckiképző központhoz a MILES szimulációs rendszer, amely képes a különböző kisalegységek erő-erő elleni realisztikus felkészítésére.

CSAPATÜNNEP:

Minden évben szeptember 19-én rendezik meg az MH Bakony Harckiképző Központ napját, amely a katonai szervezet csapatünnepe. 1802-ben ezen a napon született a laktanya névadója, Kossuth Lajos.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS:

1. Parancsnokság

2. Törzs

3. Logisztikai főnökség

4. Alegységek, bázisok:

 • Szimulációs Gyakorló és Kiképző Központ
 • Ellenerő század
 • Logisztikai század
 • Egészségügyi központ
 • Kiképzőbázis, Bakonykúti
 • Kiképzőbázis, Hajmáskér
 • Kiképzőbázis, Táborfalva
 • Kiképzőbázis, Újdörögd

VEZETŐ ÁLLOMÁNY:

 • Oszlánszki Béla ezredes, parancsnok
 • Pálmai Árpád alezredes, parancsnokhelyettes
 • Csólig Attila alezredes, törzsfőnök
 • Gervai János főtörzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS:

A lő- és gyakorlótereken hajtják végre a NATO alakulatai a parancsnoki és törzsvezetési és éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlataikat. Az alakulat katonái 2004 és 2022 között az alábbi békefenntartó feladatokban vettek részt: KFOR, UNFICYP, MINURSO, EUFOR, PRT, OMLT, ISAF, RSM, MTCS, MFO, EUTM, UNIFIL.

ELÉRHETŐSÉGEK:

MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság

 • Levelezési cím: 8100 Várpalota, Árpád utca 1.
 • Telefon: 06-88-549-500 HM: 02-34-3111
 • Fax: 06-88-549-583
 • HM-fax: 02-34-3183 ,
 • Facebook: MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság
 • E-mail: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY:

Gervai János főtörzszászlós, vezénylőzászlós

 • Mobil: 06-30/ 815-0431