Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság

2022. december 21. 12:26
ures kep

SZERVEZET

A Magyar Honvédség Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság a Honvéd Vezérkar főnöke szolgálati alárendeltségébe tartozó, önálló állománytáblával rendelkező, más magasabb szintű parancsnokság jogállású honvédségi szervezet. Az MH HTP középirányító szerve az alárendeltségébe tartozó katonai szervezeteknek: MH Altiszti Akadémia, MH Béketámogató Kiképző Központ, MH Ludovika Zászlóalj.

TÖRTÉNET

A Magyar Honvédség Parancsnokságának és a Magyar Honvédség egyes katonai szervezeteinek átalakításával összefüggő egyes feladatokról” szóló 382/2022. MH PK parancs alapján az MH Transzformációs Parancsnokság és az MH Modernizációs Intézet, mint önálló költségvetési szervezet megszűnésével jogutódként, az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség egyes feladatainak integrálásával Szentendre székhellyel 2022. november 01-el került megalakításra az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Az MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokságot a parancsnok, a parancsnokhelyettes, valamint a törzsfőnök szolgálati alárendeltségében működő szervezeti elemek alkotják. Az MH HTP vezetése a parancsnok által közvetlenül, valamint a parancsnokhelyettes, a törzsfőnök, az igazgatók, illetve az altiszti és legénységi állomány vonatkozásában a vezénylőzászlós által működtetett altiszti támogató csatorna útján valósul meg. Az MH HTP legnagyobb szervezeti egységeit a Parancsnokság, az Elemzési és Tervezési Igazgatóság, a törzsfőnök közvetlen alárendeltségében működő Támogató Igazgatóság és a parancsnokhelyettes alárendeltségében működő Hadviselésfejlesztési, Haderőnemi Fejlesztési valamint Modernizációs Igazgatóságok alkotják.

MH HTP szervezeti felépítés

FELADATRENDSZER

A parancsnokság fő feladata a Magyar Honvédség transzformációs irányainak beazonosítása, a hosszútávú katonai képességfejlesztések stratégiai szintű irányelveinek meghatározása. Az innovációval, a kutatás-fejlesztéssel és a modernizációval kapcsolatos feladatok végrehajtása, MH szintű irányítása és felügyelete.

Feladatrendjébe tartozik az MH szárazföldi és a légierő haderőnemet érintő modernizációjának és transzformációs tevékenységének, valamint a tapasztalatfeldolgozással és a doktrína kidolgozással kapcsolatos feladatok irányítása, a szárazföldi és a légierő haderőnemek képességfejlesztési irányelveinek meghatározása ezen feladatok MH szintű irányítása és felügyelete.

További kiemelt feladatai:

 • az MH-t érintő tudományos, innovációs kutatást, az azzal összefüggő MH szintű feladatok végrehajtásának irányítása,
 • a modellezés és szimuláció (Modelling & Simulation, a továbbiakban: M&S) MH szintű feladatok végrehajtásának irányítása és koordinálása, ellátva az ezzel kapcsolatos, felelősségi körébe utalt nemzetközi feladatokat,
 • a védelmi és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos stratégia kidolgozásában való részvétel,
 • a védelmi ipari és innovációs szakterületet érintő hazai és nemzetközi gazdasági, társadalmi és tudományos folyamatok vizsgálata és elemzése,
 • a hazai kutatás-fejlesztési, illetve innovációs eredménytermékek harcászati tesztelésével, újszerű harceljárások kialakításával kapcsolatos doktrinális változtatásokra vonatkozó javaslattétel,
 • az MH állományának emberi teljesítő- és ellenállóképességét, valamint a digitális transzformációt segítő kognitív képességfejlesztését elősegítő projektek kidolgozásában való részvétel.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Dr. Sticz László vezérőrnagy, parancsnok
 • Filótás István dandártábornok, parancsnokhelyettes
 • Dr. Nagy Sándor ezredes, törzsfőnök
 • Kovács Róbert törzszászlós, vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Haderőmodernizációs és Transzformációs Parancsnokság

 • Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
 • Postacím: 2001 Szentendre, Pf. 330.

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

 • Név, rendfokozat: Duruczné Téglás Dóra százados
 • Beosztás: kommunikációs főtiszt
 • Telefonszáma: 06/1/ 474-1100/52-1018
 • Email cím: [email protected]

SZEMÉLYÜGYI KÉRDÉSEK TEKINTETÉBEN:

 • Név, rendfokozat: Kereszturi Gábor alezredes
 • Beosztás: Személyügyi Főnökség, főnök
 • Telefonszáma: 06/26/501-193
 • Telefax száma: 06/26/501-185
 • Email cím: [email protected]