Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Kiberműveleti Parancsnokság

2022. december 21. 11:57
ures kep

SZERVEZET

A Magyar Honvédség Kiberműveleti Parancsnokság (MH KIBP) a Magyar Honvédség más, magasabb szintű parancsnoksága. Az MH Kiberműveleti Parancsnokság alaptevékenységi körébe tartozik Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, a nemzetközi szerződésekből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.

A szervezet szakmai alaptevékenysége az MH képességei fejlesztéséhez szükséges stratégia irányok meghatározása a kibervédelem és a kiberműveletek területeken, illetve a kiberműveletek és az információs műveletek (civil-katonai együttműködés, azaz CIMIC, illetve pszichológiai hadviselés, azaz PSYOPS) hadműveleti szintű vezetése. Ennek megfelelően feladatrendszere úgy stratégiai, mind hadműveleti elemeket is tartalmaz. Az MH KIBP közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozik a Magyar Honvédség Kiber- és Információs Műveleti Központ (MH KIMK).

TÖRTÉNET

Az MH KIBP jogelődje az MH Parancsnokság Haderőnemi Szemlélősége (kibervédelmi), amely 2019. január 1 és 2022. október 31. között hasonló feladatkört látott el.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Prof. dr. Kovács László dandártábornok, parancsnok
 • Pozderka Gábor ezredes, parancsnokhelyettes
 • Téczely Béla ezredes, törzsfőnök
 • Tigyi István Zsolt főtörzszászlós, haderőnemi vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Kiberműveleti Parancsnokság

 • Cím: 2000 Szentendre, Dózsa György út 12-14.
 • Postacím: 1135 Budapest Lehel út. 35-37., Pf. 25.

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

 • Név, rendfokozat: Bulejka Norbert alezredes
 • Beosztás: parancsnoki irodavezető
 • Telefonszám: 06/1/ 236-5262
 • Email cím: [email protected]

Személyügyi kérdések tekintetében:

 • Név, rendfokozat: Sipos Barnabás alezredes
 • Beosztás: személyügyi alosztályvezető
 • Telefonszám: 06/1/ 236-5262
 • Email cím: [email protected]

Adatvédelmi felelős:

 • Név, rendfokozat: dr. Molnár Erzsébet százados
 • Beosztás: adatvédelmi felelős
 • Telefonszám: 06/1/ 236-5262
 • Email cím: [email protected]