Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság

2022. december 21. 11:54
MH ÖKMP

RENDELTETÉS

A parancsnokság feladatrendszerét a honvédelmi miniszter 1616-10/2022. számú alapító okiratában az alábbiak szerint határozta meg: Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésekből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.

A NATO-doktrínákban meghatározott különleges műveleti feladatok és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek vezetése nemzeti alárendeltségben, illetve azokban való részvétel a szövetségi köteléken belül; a békeműveletekben vállalt feladatok teljesítésében való részvétel; békeidejű és háborús kutató-mentő feladatokban való részvétel. Külön tervekben meghatározottak szerint, válságkezelésben való szerepvállalás. A parancsnokság tervezi, szervezi és vezeti az Magyar Honvédség különleges műveleti képességfejlesztését, a szakterületi erők műveleti feladatainak végrehajtását, valamint ellenőrzi az alárendelt erők felkészültségét.

FŐ FELADAT

A különleges felderítés, közvetlen műveletek, katonai segítségnyújtás, és nemhagyományos hadviselés tervezése, szervezése és a végrehajtó különleges műveleti és rohamlövész osztagok irányítása. Különleges Műveleti képesség stratégiai és műveleti szintű fejlesztésével kapcsolatos feladatok végrehajtása. Különleges Műveleti képesség alkalmazásához kapcsolódó szabályzórendszerek (doktrínák, szabályzatok) kidolgozása. Azonnal alkalmazható, telepíthető vezetési elem biztosítása az elöljáró részére. A NATO Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnokság keretnemzeti feladatainak ellátása.

ALÁRENDELT SZERVEZET

  • Magyar Honvédség vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár

TÖRTÉNET

A katonai szervezet jogelődje a 2019-ben megalakult Magyar Honvédség Különleges Műveleti Haderőnemi Szemlélőség volt. A parancsnokság megalakításával vált teljessé a nemzeti különleges műveleti képesség. A jogelőd szervezet vezette a SÁMÁN PAJZS kimenekítési műveletet (Afganisztán, Kabul) ahonnan összesen 547 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt sikerült kimenekíteni 2021. augusztusában. Az Ukrán válság kapcsán elrendelt határbiztosítási feladatokat, a riasztást követően 24 órával a Parancsnokság állománya az elsők között kezdte meg.

HADERŐNEMI NAP

  • Különleges Műveletiek napja: március 23.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti struktúrájában a parancsnok személyi törzse (parancsnoki iroda, jogi igazgatási főnökség) mellett megtalálható a személyügyi, felderítő, hadműveleti, logisztikai, tervező, híradó, és kiképzési főnökség. Ezen felül a parancsnokság rendelkezik egy összekötő főnökséggel és egy különleges légiműveleti főnökséggel. A parancsnokság székhelye Szolnok, az összekötő főnökség feladatait Székesfehérváron hajtja végre.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

  • Parancsnok: Sándor Tamás vezérőrnagy
  • Parancsnokhelyettes: Szekeres Zoltán ezredes
  • Vezénylőzászlós: Nagy Zoltán főtörzszászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A parancsnokság feladatrendszeréből adódóan részt vesz béketámogató-műveleti, természeti katasztrófák és a szövetségesi kötelezettségekből adódó harci, harctámogató és biztosító feladatok vezetésében, irányításában.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság

  • Cím: 5008 Szolnok, Kilián u. 1.
  • Tel.: (+36) 56/505-100, mellék: 45-60

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Csajbók József százados