Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Sodró László 102. Vegyiharc Ezred

2022. december 21. 11:53
ures kep

RENDELTETÉS

Az alakulat alaprendeltetése a Magyar Honvédség műveleteinek atom-, biológiai-, vegyi (ABV) biztosítása, a vegyi, biológiai és sugárhelyzetre, a katonai környezetbiztonságra vonatkozó információk gyűjtése, nyilvántartása, folyamatos elemzése, a káros következmények előrejelzése és értékelése, a Magyar Honvédség felső vezetésének tájékoztatása a döntések megalapozása céljából. Kijelölt állományával és technikai eszközeivel a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer elemeként részt vesz az ország területén esetlegesen bekövetkezett nukleáris baleset következményeinek felszámolásában.

FŐ FELADAT

 • Vegyivédelmi felkészítés és kiképzés, vegyivédelmi bázisképzés;
 • ABV felderítési és mentesítési, valamint fertőtlenítési feladatok végrehajtása;
 • Az MH Atom-, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer (MH ABV RIÉR) irányítása; és állandó ügyeleti szolgálatának az MH Vegyi, Sugárfigyelő és Helyzetértékelő Ügyeleti Szolgálatnak (MH VSFHÉÜ Sz) a működtetése.
 • Az ABV RIÉR Nemzeti Központ, mint Magyarország területéért felelős értékelő főközpont működtetése;
 • A Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerben Ágazati Információs Központ (ÁIK) működtetése;
 • Az MH Automata Mérő- és Adatgyűjtő Rendszer üzemeltetése;
 • A Magyar Honvédség szervezeteinek ABV veszélyeztetettségére vonatkozó információk gyűjtése, feldolgozása, a szakértékelések és számvetések elkészítése, naprakészen tartása;
 • Az MH HAVÁRIA Laboratórium működtetése, vegyi és radiológiai minták vétele, hadműveleti azonosítása.

TÖRTÉNET

1937. október 1-jén megalakult a Magyar Királyi Honvéd Gázvédelmi Zászlóalj. 1938. október 1-től, mint Magyar Királyi 101. Honvéd Gépkocsizó Vegyiharc Zászlóalj szerepel. A vegyivédelmi katonák a háború végéig elsősorban katasztrófavédelmi és tűzoltási, valamint lakosságmentési feladatokat végeztek.

A háború után 1950. október 15. és november 1. között alakították meg a 9. Önálló Vegyiharc Századot, valamint a Vegyiharc Szertárt Budafok-Hároson. Többszöri átszervezés után a századból ezred, majd zászlóalj lett, 2000-ben mint 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj (MH 93. PS VVZ) áttelepült Székesfehérvári helyőrségbe.

Az MH 93. PS VVZ 2023. január 1-től a biztonsági kihívásoknak, a szövetségi követelményeknek és a Magyar Honvédség igényeinek megfelelően korszerűsítésre, átszervezésre került, továbbá jogutódlással átvette az MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ (MH GAVIK) feladatrendszerét. A két szervezet személyi állományára és technikai eszközeire alapozva 2023. január 1-én létrehozásra került az MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred, kettős elhelyezésben Budapest és Székesfehérvár helyőrségekben települve.

CSAPATÜNNEP

Október 1.

Hozzá kötődő esemény: A Magyar Királyi Honvéd Gázvédelmi Zászlóalj megalakítása 1937-ben. 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs
 • Személyügyi főnökség
 • Logisztikai főnökség
 • Biztonságtechnikai főnökség
 • Ügyviteli Részleg

Biztosító alegységek:

 • Támogató szakasz

Végrehajtó alegységek:

 • Vegyivédelmi Információs Központ
 • MH Katasztrófavédelmi Osztály
 • Hadműveleti Értékelő Osztály
 • MH HAVÁRIA Laboratórium Osztály
 • ABV Védelmi Zászlóalj
 • ABV Védelmi Század
 • ABV Támogatószázad

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Veres József ezredes, parancsnok
 • Csaba Tibor alezredes, parancsnokhelyettes,
 • Kiss Krisztián alezredes, törzsfőnök
 • Husvéth Zsolt törzszászlós, vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Részvétel a NATO Reagáló Erők (NRF) kötelékében, valamint más, szövetségi kötelékben végrehajtásra kerülő NATO, EU műveletek ABV feladataiban kijelölt erőkkel, eszközökkel.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség Sodró László 102. Vegyiharc Ezred

 • Postacím: H-8001 Székesfehérvár, Pf. 153/V
 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár u.3.
 • Tel.: (+36) 22 542-811
 • HM 02-34-6519
 • Fax: (+36) 22 542-846
 • HM 02-34-6512
 • Email: [email protected]

Magyar Honvédség Sodró László 102. Vegyiharc Ezred Vegyivédelmi Információs Központ

 • Postacím: 1581 Budapest Pf.:12
 • Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 39-45.
 • Tel.: (+36) 1 401-2315
 • HM 02-2-52-223 / HM 02-2-52-224
 • Fax: (+36) 1 401-2349
 • HM 02-2-52-225 / HM 02-2-52-226
 • Email: [email protected]

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Rábel Mónika Eszter fhdgy. (Kommunikációs tiszt)

 • HM-tel.: 02-34/65-75
 • Tel: 06-22/542-811/65-75-es mellék
 • Mobil: 06-30/701-5839
 • E-mail: [email protected]