Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság

2022. december 21. 11:50
logo _ nagy

MEGALAKULÁSA:

Magyarország honvédelmi miniszterének döntése alapján, 2022. november elsejei hatállyal, más, magasabb szintű parancsnokság jogállással, a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségében, a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (szárazföld) jogutód szervezetként, megalakult a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság.

RENDELTETÉSE:

Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésekből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.

FŐ FELADATAI:

A Magyarország szuverenitásához, határainak védelméhez, valamint a szövetségi rendszerekben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges katonai képességek kialakítása és fenntartása, továbbá az ezekhez szükséges feltételrendszer biztosítása.

A Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemét alkotó, alárendeltségébe tartozó szárazföldi katonai szervezetek vezetése. Az MH SZFP alárendelt katonai szervezetei hadműveleti-harcászati alkalmazhatóságának és képességeinek összehangolt, folyamatos fenntartása és fejlesztése, a béke- és különleges jogrend szerinti időszakban a szárazföldi haderőnemi feladatok végrehajtása.

A szövetségi és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése, a szárazföldi haderőnemet érintő kollektív védelmi, békefenntartói és humanitárius feladatok végrehajtása.

ALÁRENDELT KATONAI SZERVEZETEI:

 • MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár (Debrecen)
 • MH Klapka György 1. Páncélosdandár (Tata)
 • MH Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár (Hódmezővásárhely)
 • MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred (Debrecen)
 • MH II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezred (Szentes)
 • MH Sodró László 102. Vegyiharc Ezred (Székesfehérvár)
 • MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred (Budapest)

VEZETŐ ÁLLOMÁNY:

 • Parancsnok: Dr. Lippai Péter dandártábornok
 • Parancsnokhelyettes: Lőrincz Gábor dandártábornok
 • Törzsfőnök: Birovecz István ezredes
 • Vezénylőzászlós: Sári Zsolt főtörzszászlós

JELENLEGI VEZETŐ ÁLLOMÁNY: (2023. MÁRCIUS VÉGÉIG)

 • Parancsnok: Dr. Lippai Péter dandártábornok
 • Megbízott parancsnokhelyettes: Birovecz István ezredes
 • Megbízott törzsfőnök: Pozderka Zoltán ezredes
 • Vezénylőzászlós: Sári Zsolt főtörzszászlós

A PARANCSNOKSÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:

Parancsnokság

 • Parancsnoki Iroda
 • Humánerőforrás-tervező Főnökség
 • Jogász tiszt
 • Kommunikációs tiszt

Törzs

 • Hadműveleti Főnökség
 • Logisztikai, Híradó és Informatikai Főnökség
 • Kiképzési Főnökség

ELÉRHETŐSÉG

 • Székhely Cím: 8000 Székesfehérvár, Mészáros Lázár utca 2.
 • Postacím: 8001 Székesfehérvár, Pf. 151.
 • Telefon: +36 22 542 811
 • Email: [email protected]
 • Telephely Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 35 – 37.

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY:

Tabiné Darabos Anna őrnagy kommunikációs főtiszt