Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar Honvédség vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár

2022. december 21. 11:55
MH 1. KMDD

RENDELTETÉS

A dandár feladatrendszerét a honvédelmi miniszter 1619-28/2022. számú alapító okiratában az alábbiak szerint határozta meg: Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésekből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.

A NATO-doktrínákban meghatározott különleges műveleti feladatok és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása nemzeti alárendeltségben, illetve azokban való részvétel a szövetségi köteléken belül; a békeműveletekben vállalt feladatok teljesítésében való részvétel; békeidejű és háborús kutató-mentő feladatokban való részvétel. Külön tervekben meghatározottak szerint, válságkezelésben való részvétel.

FŐ FELADAT

 • Különleges műveleti feladatok végrehajtása nemzeti vagy NATO-parancsnokság alárendeltségében: különleges felderítés (SR), közvetlen műveletek (DA), katonai segítségnyújtási feladatok (MA).
 • Békefenntartó feladatok ellátása.
 • Katonai műveletek végrehajtása a haza védelme, a szövetségben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében.
 • Alegységeiből alkalmi harci köteléket alakítva, együttműködve a légierővel és más szárazföldi támogató kötelékekkel váratlan, katonai erő alkalmazását igénylő műveletek végrehajtása.
 • Hagyományos erőkkel nem vagy nehezen megoldható speciális feladatok végrehajtása.
 • Harci kutató-mentő feladatokban való részvétel.
 • Katonai rendfenntartói feladatokra való felkészülés, részvétel

TÖRTÉNET

Az MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár 2023. január 1-jén alakult meg az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár jogutódjaként.

A dandár jogállású katonai szervezet története egészen 1993-ig nyúlik vissza, amikor az MH 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj bázisán elsőként hoztak létre egy kettős rendeltetésű (légi szállítású és ejtőernyős lövész) századot, majd a század bázisán megalakult az MH 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj. A zászlóalj 1993. szeptember 1-jén vált önálló katonai szervezetté. A két alakulat története ekkor kettévált, és a 88-as zászlóalj alapvetően egy könnyűlövész, míg a 34-es zászlóalj továbbra is felderítő szakmai vonalon tevékenykedett. A szétválástól függetlenül számos párhuzamosság megmaradt, ilyen volt a speciális szervezeti struktúra, az ejtőernyős- és búvárképesség integrálása, a hagyományostól eltérő fegyverzet, valamint eljárási módok.

A két katonai szervezet ezt követően több átalakításon is átesett, de megtartotta a rá jellemző specialitásokat. A különleges műveleti képesség kialakítását 2005-től az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan támogatta. Az évek során több olyan feladatot hajtott végre a két szervezet, amely aláhúzta a párhuzamosságokat, úgymint az MH Könnyű Gyalogszázad harmadik váltása 2005-ben, továbbá az MH Tartományi Újjáépítési Csoport 4. váltása 2008-ban, ahol a két szervezet egy közös kötelékben teljesített szolgálatot Afganisztánban. Mindezen történelmi párhuzamosság következményeként 2016. január 1-én megalakult az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred.

A 2010-es években Európa szerte tapasztalt terrorfenyegetettség, valamint a megnövekedett migrációs nyomás következtében megváltozott biztonsági kihívások, és a modern hadviselésre jellemző hibrid fenyegetés a rendelkezésre álló erőforrások (hazai és amerikai) további ésszerű felhasználását, valamint egy magas készenlétű, korszerű, modern fegyverzettel felszerelt, egységes irányítás alatt működő, a hagyományos katonai szervezetekkel nem, vagy csak korlátozottan megoldható feladatok végrehajtására alkalmas katonai szervezet felállítását tették szükségessé, így 2017. szeptember 1-jén megalakult az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár.

A felállítás létjogosultságát igazolta a dandár történetének legkiemelkedőbb eseménye: a feladat vételétől nem egészen 48 órán belül 2021. augusztus 19-én végrehajtott Operation Sámán, melynek során mintegy 100 katona részvételével összesen 547 magyar, amerikai, osztrák és afgán állampolgárt sikerült kimenekíteni Afganisztánból.

Az elért kiemelkedő eredmények elismeréseként Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2022. októberében zászlószalagot adományozott az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandárnak.

Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár 2022. december 31-ig működött, 2023. január 1-től változatlan rendeltetéssel már MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár néven látja el feladatait.

CSAPATÜNNEP

Az alakulat napja: október 1., az első kísérleti ejtőernyős keret megalakulása (1938)

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A különleges rendeltetésű dandár harcoló, harctámogató, harci kiszolgáló-támogató alegységekre épül. Az alakulat speciális szervezeti kialakításának köszönhetően hatékonyan képes szárazföldi, légi és vízi kijuttatási módokat alkalmazva, azokat szükség szerint ötvözve különleges műveletek, valamint rohamlövész feladatok teljes spektrumát végrehajtani. A feladatvégrehajtást nagyfokú önállóság és precizitás jellemzi.

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Dandárparancsnok: Sánta Gábor dandártábornok
 • Dandárparancsnok-helyettes: Pécsvárady Szabolcs Béla ezredes
 • Törzsfőnök: Csák Zoltán ezredes
 • Vezénylőzászlós: Szabó Máté törzszászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

Az alakulat feladatrendszeréből adódóan részt vesz béketámogató-műveleti, természeti katasztrófák és a szövetségesi kötelezettségekből adódó harci, harctámogató és biztosító feladatokban. A dandár tevékenységének kiemelt irányát képezi a Különleges Műveleti Erők feladatainak végrehajtása.

ELÉRHETŐSÉGEK

Magyar Honvédség vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár

 • Cím: 5008 Szolnok, Kilián u. 1.
 • Postacím: 5008 Szolnok, Pf.:6.
 • Tel.: (+36) 56/505-100, mellék: 41-61
 • Facebook-oldal: www.facebook.com/mh2krdd

TÁJÉKOZTATÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Keskeny Tamás százados