Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Huszonöt éve szűnt meg az állandó légvédelmi rakétakészültségi szolgálat

Szöveg: Kapcsándi István nyugállományú ezredes | Fotó: illusztráció |  2020. július 28. 15:02

Huszonöt évvel ezelőtt, 1995. július 28-án szüntették meg a harmincnégy éven át tartó, megszakítás nélküli állandó légvédelmi rakétakészültségi szolgálat ellátását Magyarországon.

1959. október 25-én, Börgöndön, a Légvédelmi Kiképző Központ bázisán alakult meg új szervezetével a Magyar Néphadsereg 11. Honi Légvédelmi Tüzérezrede, Magyarország és a Magyar Néphadsereg első honi légvédelmi rakétaezrede. 1960. június 28-án szervezeti átalakítás keretében önállóvá vált, megszűnt a börgöndi Légvédelmi Kiképző Központhoz kapcsolódó alárendeltsége. Az ezredparancsnokság új helyőrsége Budapest lett. Az alakulat a sikeres éleslövészetet követően az Országos Légvédelmi Parancsnokság parancsára 1961. június 1-jén légvédelmi rakétakészültségi szolgálatba lépett, és átvette a Magyar Népköztársaság légtere meghatározott részének – Budapestnek – harmincnégy éven át tartó, megszakítás nélküli állandó légvédelmi rakétaoltalmazását. Kezdetben egy időben még csak egy honi légvédelmi rakétaosztály volt készültségi szolgálatban havi váltással.

1959. november 1-jén nagytarcsai parancsnoksággal megalakult a 104. Honi Légvédelmi Tüzérezred, ezáltal 1962-re fokozatosan teljessé vált a budapest-dunaújvárosi légvédelmi rakéta tűzrendszer. Ennek következtében egyre több lett a készültségi szolgálatba bevonható honi légvédelmi rakétás osztály. Később lényeges átalakítások történtek e tűzrendszeren. 1961. szeptember 15-ig a miskolci 105. Honi Légvédelmi Rakétaezred megalakitásával létrejött a borsodi légvédelmi rakéta-tűzrendszer is, amely szintén a készültségi szolgálat részese lett. 1976-tól a csapatlégvédelemnél (kivonuló légvédelmi tüzérség) is intenzív fejlesztés kezdődött, amelynek során 1982-ig négy tüzérezredet fegyvereztek át a mozgékony, önjáró kis hatótávolságú, illetve közepes hatótávolságú csapatlégvédelmi rakétakomplexummal. Volt olyan „veszélyhelyzet-mentes" időszak, amikor a csapatlégvédelmi rakétás szervezeteket is készültségi szolgálatba vezényelték, így például 1985 novembere és 1989 májusa között, Győrben és Nagykanizsán kiépített tüzelőállásban, háromhetes váltással.

1596082995

1990. január 15. és 1990. június 30. között felszámolták a borsodi légvédelmi rakéta tűzrendszert. A miskolci ezred 1990. február 16-án lépett ki a készültségi szolgálatból. A haderő jelentős átalakításának/leépítésének kezdeti időszakában, 1991 első felében megszüntették az 1983-ban Nagytarcsáról Sárbogárdra áttelepült 104. Honi Légvédelmi Rakétaezred parancsnokságát, amelynek harci osztályait a budapesti parancsnokságú MH 11. Duna Légvédelmi Rakétadandár vette át. 1995-re a legfelsőbb politikai körökben már elfogadottá vált az a nézet, miszerint „békeidőben" nincs és nem is lesz olyan légi cél, amelyre légvédelmi rakétát kellene indítani, ezért nincs szükség a honi légvédelemi rakétacsapatoknál grafikon szerint teljesített állandó készültségi szolgálatokra. Elöljárói döntés-parancs alapján 1995. július 28-án, 12 órakor a 302/1995. számú dandárparancsnoki parancsra az MH 11. Duna Légvédelmi Rakétadandár kilépett a harmincnégy éven át tartó megszakítás nélküli állandó készültségi szolgálatából.

A légvédelmi rakétakészültségi szolgálat ellátása békeidőben is harcfeladat teljesítésének minősült (és annak minősül ma is). 1995. július 28-át követően már csak külön parancsra kellett a légvédelmi rakétásoknak készültségi szolgálatba lépniük. De ilyen is előfordult már például az Egyesült Államokat 2001. szeptember 11-én ért légi terrorcselekmények hatására, Paks oltalmazására október és december között.

Az egykori honi légvédelmi rakétacsapatoknál a megalakításuktól a végleges felszámolásukig számos esetben ellenőrizték készültségüket valós berepülésekkel „imitált légi célokra". Az 1981-től vezetett csapattörténeti feljegyzések tanúsága szerint 79 alkalommal történt ilyen típusú ellenőrzés, köztük évente általában egy-két alkalommal a Varsó Szerződés Egyesített Fegyveres Erőinek Főparancsnoksága hajtatott végre ellenőrzést. Egy technikai meghibásodást kivéve hetvennyolc esetben „feladatát megoldotta" értékelést kaptak a készültségi erők.

A huszonötödik évforduló alkalmával tisztelet, elismerés, köszönet és megbecsülés illeti mindazokat, akik az elmúlt évek során részesei voltak a légvédelmi rakétás készültségi szolgálat közvetlen ellátásának, bármilyen jellegű biztosításának. A légvédelmi rakétafegyvernem létrejöttének 60. évfordulója alkalmából a Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozat, valamint a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület közös szervezésében 2019. október 14-én megtartott megemlékező rendezvényen dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter kiemelten, elismerő szavakkal és hangnemben méltatta a készültségi szolgálatban történt helytállást.