Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A hadviseltek szószólója: vitéz Elekes Gábor

Szöveg: Kertész József százados | Fotó: Bihari Márk tartalékos szakaszvezető |  2021. augusztus 4. 8:06

Katonai tiszteletadással helyezett el koszorút vitéz Elekes Gábor sírján az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 5. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda (MH KIKNYP 5.HTI) képviselője július 29-én. Vitéz Elekes Gábor tevékeny életéről ezzel az összefoglalóval szeretnénk megemlékezni.

Vitéz Elekes Gábor (3)

Elekes Gábor a székely családi hagyományt követve lépett katonai pályára. Első szolgálati helye a huszároknál volt, ahol hadnagyként Miskolcon kezdett, majd főhadnagyként folytatta katonaéveit Nyíregyházán, a híres 14-es „vörös ördögöknél”. Az első világháborúba már századosként vonult a frontra.

Vitéz Elekes Gábor (1)

A nagy háborút őrnagyként fejezte be, kitüntetések sorával. A megyeszékhelyre visszatérve a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos Nemzeti Szövetsége (HONSZ) Szabolcs megyei elnöke és országos társelnöke lett. Kitűnő szónok volt, amit ez a korabeli beszámoló is mutat: „Egy vidéki elnök sem fejtett ki olyan agitálást a hadviseltek hozzátartozói érdekében, mint vitéz Elekes Gábor.” 1931-től volt vezetője a helyi szervezetnek, amely teljes kiépítése az ő nevéhez fűződik.

Háborús érdemeiért 1929-ben avatták vitézzé, így a Szabolcsi Vitézi Szék Társadalmi Bizottság elnöke lett. Nem csak katonai, de szolgálatkész közéleti életet is élt: közgyűlések aktív résztvevője, szónoklója volt. 1938. március 27-én a Magyar Vöröskereszt Érdemkeresztjét vehette át, amelyet csak a legnagyobb karitatív munkát végzők érdemelhettek ki.

Miután 1941. novemberében a második világháborúból hazatérő bajtársait üdvözölte, pár nappal később tragikus hirtelenséggel agyvérzésben hunyt el.

Vitéz Elekes Gábor (2)

Elekes Gábort 1995-ben sírjából exhumálták, földi maradványait elhamvasztották, továbbá a síron lévő szobrot értékesítették. Hamvait a nyíregyházi temető központi ravatalozójának egy fülkéjében helyezték el. A fülke használati ideje lejártakor, a hamvakat a gondnokság őrizte átmenetileg, amelyek azért maradhattak meg, mert az MH KIKNYP 5. HTI hadisírgondozói szolgálati úton kezdeményezték az újratemetést. A Korányi úti temető igazgatója és a hadisírgondozó tisztek egyetértettek abban, hogy a temetőben nyugvó báró Splényi Viktor (1877-1935) huszár ezredes és a 14-es huszárezred itt eltemetett katonái mellé helyezzék el vitéz Elekes Gábor urnáját.

Újratemetése 2019. július 29-én katonai tiszteletadással valósult meg, valamint az egykori lakóház helyén álló épület falára egy emléktáblát helyeztek el.

Vitéz Elekes Gábor emlékét őrzik a szabolcsi hadisírgondozók, akik sírhelyénél és emléktáblájánál minden évben koszorút helyeznek el.