Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A magyar katonazene előtt tisztelegtek

Szöveg: Balatoni Kitti | Fotó: Nagy Gábor |  2022. április 28. 18:49

A magyar katonazene napja alkalmából rendezett koszorúzást, ünnepi állománygyűlést, valamint katonazenei szimpóziumot az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) a Petőfi Sándor laktanyában, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban (HM HIM) április 28-án, csütörtökön.

IMG_8095

A fegyvernemi ünnepség a Petőfi Sándor laktanya díszkertjében kezdődött, ahol a résztvevők megemlékeztek az egykori katonazenészekről. A rendezvényen tartott beszédében Pál István őrnagy, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Debrecen Helyőrség Zenekar karmestere elmondta: 1870. április 30-án született Lehár Ferenc zeneszerző és katonakarmester. „Ezen a jeles napon az ő munkássága és a magyar katonazene előtt tisztelgünk” – hangsúlyozta. A résztvevők ezt követően megkoszorúzták Fricsay Richárd alezredes, főzeneigazgató mellszobrát.

IMG_8243

Az esemény a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum dísztermében ünnepi állománygyűléssel és elismerések átadásával folytatódott. A rendezvényen felolvasták dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának közös köszöntőlevelét. „A katonazene hűen szolgálta végig a magyar történelem sok évszázados honvédelmi törekvéseit, amely napjainkban is a hazaszeretet és a katonai szolgálat legnemesebb gondolatát képes megidézni. A zene katonai célokra történő felhasználása régi történelmi távlatokra tekint vissza, amelyben e sajátos művészeti szakág, a magyar katonazene, ki tudott teljesedni és szerves részévé vált a Magyar Honvédség mindennapi életének és az ország legszebb ünnepi alkalmainak” – írták levelükben az elöljárók.

IMG_8287

Csizmadia Zsolt ezredes, a Magyar Honvédség főkarmestere ünnepi beszédében elmondta, a katonazenészek a pandémia időszakában számos feladatban vettek részt. „A jelenkor történései mellett nem szabad megfeledkeznünk azokról az elődeinkről sem, akik meghatározták munkásságukkal szakmánk irányát, megalapozták a katonazenészi tevékenységet a hadseregen belül, valamint a polgári életben egyaránt” – hangsúlyozta.

IMG_8323

Ezt követően „Hatvan éves a katonazenekar” címmel katonazenei szimpózium következett, majd ünnepi hangversenyt hallhattak a résztvevők Szabó Imre alezredes, az MH Központi Zenekar karmestere vezetésével. A rendezvény koszorúzással folytatódott a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán, az elhunyt katonazenészek emléktáblája előtt.

Az eseményen – mások mellett - Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára, Kaposvári László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnökének támogató helyettese, dr. Papp Ferenc ezredes, a HM HIM Humán és Kommunikációs Igazgatóságának igazgatója, Mudra József ezredes, az MH BHD parancsnoka, valamint Vadászi Norbert ezredes, az MH BHD parancsnokhelyettese is részt vett.