Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Államalapító királyunkra emlékeztek az alakulatoknál

Szöveg: honvedelem.hu |  2021. augusztus 20. 7:20

Az elmúlt napokban a Magyar Honvédség valamennyi alakulatánál és katonai szervezeténél megemlékeztek állami ünnepünkről, augusztus 20-ról. Folyamatosan frissülő összeállításunkban a nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvényekről készített tudósításokat közöljük.

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Ünnepi dandársorakozón emlékeztek meg augusztus 20-ról a Bocskai-dandár helyőrségeiben.

Szloszjár Balázs dandártábornok, a katonai szervezet parancsnoka ünnepi beszédében megemlékezett az államalapító, a birodalom és egyházépítő, valamint hadseregszervező I. (Szent) István királyra és felidézte az ünnep kialakulásának történetét. „Kiemelt jelentőségű nap ez a katonáknak más szempontból is, hisz 1969 óta hagyomány, hogy a végzős katonatiszteket is ezen a napon avatják. Ezek az események megmutatják a magyar nemzetnek, hogy mi is a társadalom része vagyunk, bizonyítva ezzel azt is, hogy a Magyar Honvédségnek milyen fontos szerepe van” – hangsúlyozta a parancsnok.

Debrecenben Sajtos Szilárd őrnagy, Hódmezővásárhelyen pedig Dudás Ferenc százados, református tábori lelkész mondott áldást. „Ez a nap az új kenyér ünnepe is. Régi magyar paraszt hagyomány, hogy az aratás után hálát adnak az emberek a betevőért. Az elmúlt időszakban mi is sok mindenért hálát adtunk. Most is hálaadással állunk itt mindannyiónkért, az emlékeinkért, a jövőnkért” – mondta Sajtos őrnagy.

A rendezvényen ünnepi elismeréseket adtak át mindkét helyőrségben.

Szöveg: Sárkány Beáta főhadnagy
Fotó: Csernai Tamás törzsőrmester és Mizser Attila

* * *

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis

Az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából tartott állománygyűlésen Szent István király emléke előtt tisztelegtek az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis katonái.

Ez az ünnep a katonák számára azt a több mint ezeréves köteléket is jelképezi, ami összetart bennünket. Ünnepi beszédet dr. Szabó Dezső alezredes, a bázis jogásza mondott, az ünnepség végén pedig dr. Koller József dandártábornok, a helikopterbázis parancsnoka kitüntetéseket és elismeréseket adott át.

A Magyar Honvédség kötelékében, beosztásaiban huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, ötvenedik születésnapja alkalmából díszfegyver elismerésben részesült dr. Bali Tamás ezredes, Márki Sándor százados és Nagy István törzszászlós.

Szöveg és fotó: Hellán Andrea törzsőrmester

* * *

MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ

Augusztus 20-a alkalmából, ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg a magyar állam alapításáról az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ állománya augusztus 19-én, Balatonakarattyán.

Kamp Salamon honvédelmi alkalmazott beszédében említést tett az összetartozás fontosságáról és a magyar nép ezeréves küldetéséről, a haza védelméről. „E jeles napon Magyarország függetlenségét is ünnepeljük, melynek védelmét korunkban a rohamos ütemben fejlődő Magyar Honvédség látja el. A jövőnk függetlenségére ezen a napon tett esküre a frissen avatott tisztek, és az aktív állomány egy szívvel és egy lélekkel, a hazáért mindhalálig közös felkiáltással tesz pecsétet, és adja tudtára minden magyarnak, hogy az őseink által felépített magyar állam biztos kezekben van” – fogalmazott.

Az ünnepség részeként, a parancsok ismertetését követően Piros Ottó ezredes, az alakulat parancsnoka elismeréseket adott át az állományban kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársaknak. A megemlékezés Modri Györgyi és Keller János színművészek előadásával zárult.

Szöveg és fotó: Antal Valéria

* * *

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Közel száz katona és honvédelmi alkalmazott vehetett át különböző elismerést az államalapítás és államalapító Szent István királyunk emlékére tartott ünnepi állománygyűlés alkalmából augusztus 18-án, a székesfehérvári MH 43.Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred Alba Regia laktanyájában.

A rendezvényen a miniszteri és ezredparancsnoki elismerések, illetve az emléktárgyak, emléklapok átadása mellett előléptetésekre is sor került. Az ezredszintű előléptetéseket és elismeréseket Vokla János ezredes, parancsnok adta át.

Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök ünnepi beszédében kiemelte: a Szent Korona hagyománya erőt ad jelenünkhöz. A szent király fiához, Imre herceghez intézett intelmek pedig arról tanúskodnak, miként kell helyesen vezetni egy országot és tisztelni az elöljárókat. „Ahogy valamennyi katonának van elöljárója, fontos, hogy maguk az elöljárók is valakihez forduljanak. Azaz, ami rájuk van bízva a mindennapokban, azt kell Istenhez, egy magasabb dimenzióba felemelni” – hangsúlyozta a tábori püspök, Isten áldását kérve az új kenyérre.

A rendezvényen több katonai elöljáró mellett dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye megyéspüspöke, valamint Szentes László, a Honvéd Szondi György Sportegyesület elnöke is jelen volt. Az ünnepséget a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar zenei repertoárja színesítette, Ruff Tamás őrnagy, karmester irányításával, akinek saját szerzeménye, a Kuruc díszinduló is elhangzott.

Szöveg: Gyimóthy Levente
Fotó: Somogyi Gábor törzszászlós

* * *

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából, az államalapító Szent István király emléke előtt tisztelegtek az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái és a meghívott vendégek Szentesen.

A csapatzászló és az elöljáró fogadását követően az államalapítás jelentőségét méltatta ünnepi beszédében Pálinkó György Vincze, a Honváth Mihály Gimnázium történelem szakos tanára. A beszédet követően régi magyar szokás és az alakulat hagyományainak megfelelően, sor került az új kenyér felszentelésére, melyet Máté Sándor alezredes, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat Protestáns Tábori Püspökség püspöki titkára áldott meg.

Az ünnepség személyügyi parancsok felolvasásával, elismerések átadásával és előléptetésekkel folytatódott. A kiemelkedő teljesítmény nyújtó személyek mellett két alegység - a Vezetéstámogató Szakasz és a Hídépítő Zászlóalj - is emléktárgyat vehetett át Antal László ezredestől, a műszaki ezred parancsnokától, megalakulásuk ötödik éves évfordulójának alkalmából. Az ünnepélyes megemlékezés a Szózattal és a csapatzászló kivezetésével ért véget.

Szöveg: Király Róbert Sándor hadnagy
Fotó: Janó Miklós őrmester

* * *

Szentendre

A Görgey laktanya színháztermében a négy szentendrei alakulat katonái közös állománygyűlésen emlékeztek meg a magyar állam alapításáról. A Szentendrei Helyőrségtámogató Parancsnokság, mint nemrégiben létrejött alakulat első alkalommal csatlakozott a rendezvényhez.

Ünnepi beszédében dr. Alácsi Ervin alezredes, a HM Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke kiemelte: „a magyar nemzet élni és nemcsak túlélni akart.”

A hagyományos kenyér áldást követően a parancsnokok emléktárgyakat és elismeréseket adtak át, végül a Szózat felcsendülése zárta az ünnepi rendezvényt.

Szöveg: Imets Dóra tartalékos főhadnagy
Fotó: Koncz Csaba törzsőrmester

* * *

MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

Ünnepi állománygyűléssel emlékeztek meg állami ünnepünkről, augusztus 20-ról Veszprémben. A járványügyi veszélyhelyzet mérséklődésével a katonák mellett lehetőség nyílt a városi vezetők és a társ szervek vezetőinek részvételére is az ünnepségen, amelyen Berec Zoltán dandártábornok, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ parancsnoka mondott ünnepi köszöntőt.

A parancsnok beszédében kiemelte: a több mint ezeréves állami lét különösen felértékelődik napjainkban, amikor a történelmi Magyarország mai öröksége, a modern Magyarország folyamatosan integrálódik az összeurópai érdekeket képviselő politikai és katonai szervezetekbe. Berec dandártábornok hangsúlyozta, hogy az integrációs folyamatokkal párhuzamosan kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani Magyarország szuverenitása védelmének, amely egyszersmind nemzeti önazonosságunk védelmét is jelenti. Ezekhez a törekvésekhez jelent biztos alapot a Magyar Honvédéség, amely a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program részeként beszerzett korszerű technikai eszközök által folyamatosan erősíti a képességét arra, hogy minden körülmények között garantálni tudja hazánk biztonságát.

Az állománygyűléssen elismerést vehettek át az elmúlt időszakban kiváló teljesítményt nyújtó katonák, valamint ismertették, hogy Magyarország honvédelmi minisztere augusztus 20-i hatállyal előléptette ezredesi rendfokozatba Bardon Tamás alezredest, az alakulat műveleti parancsnokhelyettesét.

A rendezvény a Légierő Zenekar - Veszprém ünnepi műsorával zárult.

Szöveg és fotó: Németh Szilvia őrnagy

* * *

MH Béketámogató Kiképző Központ

Idén is ünnepi állománygyűléssel emlékeztek meg az államalapításról az MH Béketámogató Kiképző Központ munkatársai Szolnokon. Az augusztus 19-i rendezvény a Himnusz felcsendülésével kezdődött, majd Kiss Róbert ezredes, központparancsnok elismeréseket adott át. Ezt követően Kovács László zászlós beszédében kiemelte: a magyarság legősibb nemzeti ünnepén államalapításunkat, Szent István királyunkat, nemzet megmaradásunkat és az életet jelentő „Új kenyeret” is ünnepeljük.

„A Kárpát-medence több ezer éve lakott vidék, éltek itt különböző népek és törzsek, melyek nyomtalanul eltűntek. Az Árpád fejedelem által kiválasztott területen csak a magyarság maradt fenn és tudott immár ezer éve fennálló államot alapítani, a ránk törő veszedelmeket, hódításokat túlélni. Ezt köszönhetjük Szent István királyunknak. Ez az ünnep összeköt minket, emlékeztet, hogyan váltunk Európa közepén, kicsiny, de megmaradni képes országgá, nemzetté” - mondta Kovács zászlós.

A rendezvény Kiss Róbert ezredes gondolataival folytatódott, majd a Szózattal ért véget.

Szöveg és fotó: Kelemen Ilona

* * *

MH Pápa Bázisrepülőtér

Ünnepi állománygyűléssel emlékeztek meg a magyar állam megalapításáról és I. Szent István királyról az MH Pápa Bázisrepülőtéren augusztus 19-én. Az ünnepi beszédet követően Magasy Zsolt ezredes, bázisparancsnok adott át elismeréseket.

A rendezvényen a jelenlévők megtekintettek egy rövid ismeretterjesztő filmet a Szent Korona rejtélyeiről, és az ünnephez kapcsolódó zenéket hallgattak meg. A katonai szervezet megemlékezésén részt vett dr. Áldozó Tamás, Pápa város polgármestere és Unger Tamás alpolgármester, valamint a bázison települő katonai és civil szervezetek (Nehéz Légiszállító Ezred - HAW, NATO Légiszállítást Kezelő Program - NAMP, Boeing) képviselői is.

Szöveg: Varju Kitti
Fotó: Dévényi Veronika

* * *

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

Ünnepi állománygyűlést tartottak Szent István király emléke előtt tisztelegve a győri légvédelmi rakétaezred katonái, illetve részt vettek Győr, valamint Szombathely Megyei Jogú Városok önkormányzatai által szervezett rendezvényeken is.

A laktanya falain belül augusztus 19-én délelőtt tartották a megemlékezést a skarlátpiros barettsapkás katonák az ezred művelődési otthonában. A rendezvényen Tanyi Orsolya őrnagy, a Belső Ellenőrzési Főnökség főnöke ünnepi beszédében kiemelte: „a magyarság legjelentősebb ünnepnapja augusztus 20-a, Szent István király és a keresztény magyar államalapítás emléknapja, hiszen keresztény nemzetté és erős magyar állammá szervezett országot István királynak tulajdonítjuk.”

Az ünnepi beszédet követően Szabó János százados, az alakulat tábori lelkésze osztotta meg gondolatait az eseményen megjelentekkel.

Az állománygyűlésen Könczöl Ferenc ezredes, az ezred parancsnoka elismeréseket adott át, végül előléptetésekre is sort került. Szalai Tibor őrnagy, a Légvédelmi Rakéta Műveleti Központ törzsfőnöke huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül a Szolgálati Érdemjel ezüst fokozatát vette át a Magyar Honvédség központi ünnepségén. Az eseményen többen kaptak Tiszti-Altiszti-Legénységi Szolgálati Jelet, ám egy katona életében mégis az egyik legmeghatározóbb mérföldkő az előléptetés. Ezt már jól tudja Nagy Dániel főhadnagy is, aki a rendezvény keretein belül gazdagodhatott magasabb rendfokozattal.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szent István király lovas szobránál tartott megemlékezést augusztus 20-án. Az eseményen Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő mondott beszédet és Kóródi-Kovács Anna népdalokból álló műsorával színesítette a rendezvényt. Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred nevében Könczöl Ferenc ezredes, az alakulat parancsnoka helyezett el koszorút az emlékűnél.

Szombathelyen szintén ezen a napon várták megemlékezésre az érdeklődőket Szent István szobránál. A helyszínen dr. László Győző, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere mondta el ünnepi gondolatait. A város fúvószenekarával együttműködve az ezred díszalegységgel is képviseltette magát. A Szökős Néptáncegyüttes, Rózsabors Műhely, Prikazovics Ferenc és Szabó Róbert Endre színművész színvonalas műsorral tették emlékezetessé az ünnepséget. A győri honvédek nevében Matyi Tibor alezredes, parancsnokhelyettes helyezte el a tisztelet virágait.

Szöveg: Miklós Máté főtörzsőrmester
Fotó: Stekler Nándor főtörzsőrmester és a szerző felvételei

* * *

MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár

Ünnepi állománygyűléssel emlékezett meg az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár az államalapítás évfordulójáról.

A köszöntés után elismeréseket adtak át azon katonák részére, akik az utóbbi időszakban kiemelkedő helytállást tanúsítottak. Emléktárggyal és oklevéllel búcsúztak azoktól, akik más katonai szervezetnél folytatják pályafutásukat.

A közelmúltban Katona István őrvezető közúti balesetnél nyújtott segítséget, amelyet levélben köszönt meg a honvédelmi miniszter. A levél ismertetése után a dandár humán tisztje osztotta meg gondolatait a katonákkal. Mint fogalmazott: első királyunk arcvonásait ugyan elfedi előlünk a századok homálya, személye mégis eszményképpé válhatott, mert emlékét nagy műve, a magyar államiság őrzi. „A nagy király 1038-ban bekövetkezett halála óta minden generáció a maga Istvánról alkotott képében sűrítette össze mindazt, amit politikai eszményének tartott” – hangzott el a rendezvényen.

Sánta Gábor ezredes, dandárparancsnok záróbeszédében a teljes állománynak egységesen köszönte meg az elmúlt hónapokban tanúsított helytállást mind a végrehajtó, mind a támogató erők részéről. „A feladatokhoz való professzionális hozzáállás és a példaértékű végrehajtás nem csak a honvédség vezetőségében erősítette meg a bizalmat abban, hogy az alakulatot nem véletlenül fémjelzi a »dárda csúcsa« kifejezés. A társadalomtól érkező folyamatos elismerések és megnyilvánulások is mind ékes bizonyítékai annak, hogy a különleges műveleti képesség fejlesztése továbbra is lendületben van, és a kitűzött célok elérése nem okozhat problémát ennek az állománynak” - hangsúlyozta.

Szöveg: Végh Krisztina zászlós
Fotó: Nagyidai Nikolett

* * *

MH 25. Klapka György Lövészdandár

Ünnepi állománygyűlésen emlékezett meg a magyar állam alapításáról az MH 25. Klapka György Lövészdandár állománya augusztus 19-én, a dandár alakulóterén.

Az ünnepi sorakozók egyik kiemelkedő programpontja általában az elismerések átadása, ám a csütörtöki állománygyűlés egy különleges momentummal is bővült, hiszen Lőrincz Gábor dandártábornok, a tatai dandár parancsnoka átadta az első két „Klapka-gyűrűt”. Ez egy olyan jutalmazási forma a tatai alakulatnál, amire eddig még nem volt példa a dandár életében. Az elismerés odaítéléséről egy, a dandár parancsnoka által felállított bizottság dönt, szigorú szempontokat és feltételeket figyelembe véve. Az első két, az alakulat névadójáról elnevezett gyűrűt Károlyi Dezső őrnagy és Balázs József zászlós kapták.

Augusztus 20-án mindamellett, hogy megemlékezünk Szent István királyunkról és államalapító tevékenységéről, ezen a napon van az új kenyér ünnepe is. A katonák számára mégis kiemelt ünnep, hiszen ezen a napon mondják el esküjüket a frissen felavatott tisztek. Ez egy olyan pillanat minden katona életében, amire mindig emlékezni fog és végig kíséri a szolgálatát.

Szöveg és fotó: MH 25. Klapka György Lövészdandár