Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az alakulatoknál is megemlékeztek az aradi vértanúkról

Szöveg: honvedelem.hu |  2020. október 7. 11:01

A tizenhárom aradi vértanú és Batthyány Lajos, Magyarország első felelős miniszterelnökének kivégzésére emlékeztek a Magyar Honvédség alakulatai október 6-án, kedden. (Cikkünk folyamatosan frissül!)

A Magyar Honvédség Parancsnoksága

Rövid megemlékezést tartottak a Magyar Honvédség Parancsnokságán (MHP) október 6-án az aradi vértanúk emlékére. Az eseményen Oláh Emil ezredes, a HM Tábori Lelkészi Szolgálat, Protestáns Tábori Püspökség, kiemelt vezető tábori lelkésze elevenítette fel a 171 évvel ezelőtti eseményeket, tanulságokat. „Arad gyertyái erkölcsi példákat és gesztusokat világítanak meg nekünk. Tanuljunk történelmünk nagy alakjaitól, és a széttöredező magyar valóságban addig nyújtsuk egymás felé a kezünket, míg átér ideológiai törésvonalak szakadéka felett.”

Az ünnepségen Garas László dandártábornok, az MHP törzsfőnök műveleti helyettese helyezett el koszorút az emlékfalnál, majd Buzga Bence törzsőrmester tolmácsolásában a „Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország″ című mű csendült fel.

Szöveg: MHP
Fotó: Révész Csaba

* * *

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

171 éve, 1849. október 6-án végezték ki Aradon hazánk újkori honvédelmének megteremtőit, akik az önálló Magyarországért a legdrágábbat, az életüket áldozták. Az évforduló alkalmával – amelyet a kormány 2001-ben nyilvánított a magyar nemzet gyásznapjává – a székesfehérvári MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred (MH 43. HVTE) adott emlékműsort a Nagysándor József laktanyában.

A megemlékezésen Vokla János ezredes, az MH 43. HVTE és a Székesfehérvári Helyőrség parancsnoka; Miklovich János ezredes, az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj parancsnoka, valamint a NATO Erőket Integráló Elem parancsnokának képviseletében Rátkai István alezredes hajtott fejet és rótta le kegyeletét az aradi tábornokok vértanúsága előtt.

A műsorban a kivégzett tábornokok utolsó napja körüli eseményeket - benne az MH 43-as ezred névadója, Nagysándor József honvéd vezérőrnagy utolsó szavait - Márhoffer Mariann hadnagy idézte fel, míg Szabó Miklós alezredes Damjanich János tábornok imáját jelenítette meg Liszt Ferenc Három gyászóda című zeneműve kíséretében.

Ruff Tamás őrnagy vezényletével, a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar közreműködésével zajlott rendezvény Nagysándor József mellszobrának koszorúzásával zárult.

Szöveg: Gyimóthy Levente
Fotó: Révész Csaba

* * *

MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred

A debreceni MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred katonái hegyi futással tisztelegtek az Aradon kivégzett tizenhárom magyar honvédtiszt előtt. A huszonnégyesek egyébként is szívesen mozdulnak ki az alföldi síkságról, hogy nehezebb terepen is próbára tegyék állóképességüket.

A jelentkezők ezúttal a Tokaj-hegyet vették célba: összesen 14 kilométert teljesítettek futva Tarcal és Tokaj között. Az útvonalat nehezítette a mintegy 470 méteres szintkülönbség, valamint a kövekkel, sziklákkal tarkított, csúszós vízmosás. A hegytető  izgalmas kihívás volt a résztvevők számára – szó szerinti – tetőpontja volt a napnak, ahol gyönyörű kilátás fogadta a futókat.

A felderítőket ezúttal is az ezred parancsnoka és parancsnokhelyettes vezette, akik szintén teljesítették a távot, tovább erősítve ezzel a huszonnégyesek híres összetartását és csapatszellemét.

Szöveg: Pallás Lilla hadnagy
Fotó: a szerző felvételei

* * *

MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Debrecenben és Hódmezővásárhelyen több helyszínen is megemlékeztek az 1849. október 6-án, Aradon kivégzett tizenhárom honvédtábornokról.

A Kossuth téren zászlófelvonásával vette kezdetét a gyásznap, ezt követően a megemlékezések a Nagysándor József honvédtábornok kőhalmánál folytatódtak, majd a Péterfia utcán elhelyezett Nagysándor József emléktáblánál zárultak. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár képviseletében Vantal Zsolt ezredes, a dandár megbízott parancsnokhelyettese helyezett el koszorút.

Hódmezővásárhely főterén megtartott ünnepségen Bálint Mihály Gábor hadnagy, római katolikus tábori lelkész mondott imát és emlékezett vissza a 171 évvel ezelőtti eseményekre. „A történelem évtizedein, évszázadain át visszhangzik a hősök példája, olykor búcsú szavaik lelkiismeretet ébresztő hangja” - hangsúlyozta a tábori lelkész. A megemlékezések a Kincses temető hősi parcellájánál található, aradi vértanúk tiszteletére emelt kopjafáknál értek véget, ahol a város képviselői mellett Imre József alezredes, helyőrségtámogató parancsnok hajtott fejet és helyezett el koszorút. A rendezvényen közreműködött az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Helyőrségi Zenekara és díszelgő katonái.

Szöveg: Búz Csaba főhadnagy
Fotó: Szalka Miklós őrvezető és a szerző felvételei

* * *

MH 25. Klapka György Lövészdandár

A tatai Klapka György Laktanyában október 6-án emlékeztek meg az 1849-ben kivégzett tizenhárom aradi vértanúról. A megemlékezésen – amit amit a koronavírus-járvány miatt szigorú szabályok betartásával tartottak - Pogány Márton hadnagy, a 36. Páncéltörő Rakétaosztály szakaszparancsnoka, valamint Balázs Attila őrnagy, a helyőrségi zenekar karmestere mondott beszédet.

A megemlékezésen Legoza Bálint ezredes, az alakulat parancsnokhelyettese megkoszorúzta Klapka György tábornok szobrát, majd az alegységek képviselői meggyújtották az emlékezés tizenhárom mécsesét. A laktanyai rendezvényt követően Futó Péter alezredes, helyőrségtámogató parancsnok a dandár képviseletében részt vett a városi ünnepi koszorúzáson.

Szöveg: Bodnár Alexandra
Fotó: Petrovics Renáta

 

* * *

MH Bakony Harckiképző Központ

Történelmünk hősi és dicső időszakának fájó momentumára emlékeztek október 6-án az MH Bakony Harckiképző Központ katonái is.

A központ falai között kialakított emlékhely előtt Oszlánszki Béla ezredes, a központ parancsnoka emlékezett a régmúlt eseményeire.


A katonai szervezet gyertyagyújtással tisztelgett a hősi halottak emléke előtt.

Szöveg: MH Bakony Harckiképző Központ
Fotó: Pintér László

* * *

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

Az 1848-49-es szabadságharc Aradon kivégzett tizenhárom honvédtisztjére emlékeztek az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái és honvédelmi alkalmazottai Damjanich János, a laktanya névadójának mellszobránál.

A megemlékezésen Korsós Sándor főtörzsőrmester úgy fogalmazott: október hatodika nem a harag, mint inkább a dac, és mindenek felett a mártíroknak kijáró tisztelet kifejezője. „Olyan magyar és idegen nemzetiségű férfiak halálának gyásza, akik a magyar függetlenség ügye mellett a világszabadság eszméiért is küzdöttek. Merítsünk erőt az aradi vértanúk hazáért, embertársaikért tudatosan, megfontoltan hozott áldozataiból, emberi nagyságuk szolgáljon példaként” - zárta beszédét Korsós főtörzsőrmester.

A rendezvény végén Seres József alezredes és Bernátsky László törzszászlós, valamint – a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete nevében – Baráth Mária és Ráfael Péterné honvédelmi alkalmazottak koszorúkat, a Hídépítő Zászlóalj katonái pedig mécseseket helyeztek el a honvédtábornok szobra előtt.

Szöveg és fotó: MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred

* * *

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletételt követően, Aradon kivégzett tizenhárom vértanúra és a Pesten mártírhalált halt Batthyány Lajosra, Magyarország első felelős miniszterelnökére emlékeztek Győrben. A városi rendezvényen az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred is képviseltette magát.

A Batthyány téren felállított Batthyány-emlékoszlopnál - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által szervezett koszorúzási ünnepségen - ünnepi beszédet mondott dr. Pergel Elza, a város alpolgármestere.

A megemlékezésén az ezred nevében Könczöl Ferenc ezredes, parancsnok helyezte el a kegyelet virágait. A helyszínen légvédelmi rakétás díszőrök, koszorúvivők, valamint műsorukkal a Győri Nemzeti Színház művészei emelték az ünnepség fényét.

Szöveg: Csekei Judit százados
Fotó: a szerző felvételei

* * *

MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság


Október 6-a, nemzeti gyásznapunk alkalmából szervezett hadisírgondozást és megemlékezést az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya. Az esemény szervezésében és a karbantartásban az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság kollégái és honvéd kadétok is részt vettek.

Szöveg és fotó: MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

* * *

MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred

Az aradi vértanúk emléknapján az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 46. Heim Géza Területvédelmi Zászlóalj katonái is megemlékeztek a 171 éve kivégzett hős tábornokokról és Batthyány Lajos miniszterelnökről.

Kiss Balázs százados, a Csongrád-Csanád megyei kiképzőszázad parancsnoka Makón és Tiszaszigeten is megtartotta megemlékező előadását a speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálat során kiképzést teljesítők részére.

A vetítéssel egybekötött előadások során egy-egy hős vértanú konkrét pályaképén keresztül, valamint az egymáshoz és a családjához fűződő viszonyrendszerük fényében igyekezett közelebb hozni a katonahősöket a hallgatósághoz. Az előadás kitért a „tizennegyedik és tizenötödik” aradi vértanúként is ismert Ormai Norbert és Kazinczy Lajos honvéd ezredesekre is. Kiss százados előadásai során felhívta a katonák figyelmét arra, hogy miért fontos az aradi vértanúk emlékének ápolása a mai társadalom, azon belül is a jelen katonagenerációi számára.

A megemlékezés végén a kiképzők és kiképzendők egy-egy mécses elhelyezésével és néma főhajtással tisztelegtek az aradi hősök emléke előtt.

Szöveg és fotó: MH 2 TVE 46. TVZ