Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Az alakulatoknál is megünnepelték a honvédelem napját

Szöveg: honvedelem.hu |  2021. május 20. 18:00

Május 21. a magyar honvédelem napja, amelyet a Magyar Honvédség katonai alakulatai és szervezetei is megünnepeltek. Összeállításunkban e rendezvényeket követjük nyomon. (Gyűjtőcikkünk folyamatosan frissül!)

MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár

A magyar honvédelem napja alkalmából tartott állománygyűlést az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár május 17-én, a Petőfi Sándor laktanyában.

„Napjaink legnagyobb célkitűzése a korszerű eszközökkel felszerelt, a kor kihívásaira megfelelő választ adó honvédség létrehozása, illetve ezzel egyidejűleg a társadalomból építkező hátország biztosítása” – hangzott el Bancsók Attila zászlós, a díszzászlóalj vezénylőzászlósának ünnepi beszédében. A zászlós történelmi áttekintéssel emlékezett a honvédelem napjára, felelevenítve a változásokat napjainkig. Elmondta: ahogyan a világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását biztosító fegyveres erőiről, úgy hazánkban 1992-től május 21-e a magyar honvédelem napja.

A köszöntő után Mudra József ezredes, a dandár megbízott parancsnoka adott át elismeréseket.

Szerző: Kun-Orosz Adrienn
Fotó: a szerző felvételei

* * *

MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség

A magyar honvédelem napja alkalmából rendezte meg ünnepi állománygyűlését május 18-án a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség.

A szűk körben megrendezett eseményen Böcz Lajos Lóránt ezredes, a csoportfőnökség Fegyvernemi Képességtervező Főnökség főnöke mondott megemlékező beszédet. Felelevenítette az 1848-1849-es szabadságharc legfényesebb pillanatához vezető utat, annak legfontosabb állomásait és Buda várának 1849. május 21-i visszavételét. Hangsúlyozta: a történelem sokszor bebizonyította, hogy csak hittel és összefogással lehet világraszóló sikereket elérni, ez jellemezte a magyar szabadságharc honvédő erőit is. A katonáknak bízniuk kell magunkban és mindent meg kell tenniük a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, valamint a fejlődő Magyar Honvédség sikere érdekében - zárta gondolatait.

A megnyitóbeszédet követően elismerések átadására került sor, amelyeket dr. Sticz László vezérőrnagy, csoportfőnök adott át az elmúlt időszakban kiemelkedő teljesítményt nyújtók részére.

Szerző: Szaniszló Éva zászlós
Fotó: Grasalkovits Kinga 

* * *

MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

Az alakulat honvédelem napi állománygyűlésén Szilágyi Zsolt Lajos ezredes köszöntötte a megjelenteket. A parancsnok elismerését fejezte ki, hogy az ezred dolgozóinak közel kilencven százaléka már felvette a védőoltást, de elmondta: a vírus elleni harcot folytatniuk kell. Szilágyi ezredes nagyra értékelte a katonák és honvédelmi alkalmazottak hozzáállását, munkabírását és fegyelmezettségét, amelynek köszönhetően a járványhelyzet idején is teljesíteni tudják közszolgálati feladataikat. Kiemelte, hogy pozitív visszajelzések érkeznek a kórházfeladatok, a közterületi járőr és a határvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatban is.

A rendezvényen szolgálati jeleket, érdemjeleket, emléktárgyakat, elismerő okleveleket adtak át a honvédelem napja alkalmából. Az alakulat parancsnoka Békefenntartásért Szolgálati Jelet adott át a nemrég műveleti területről hazaérkezett, egyéni beosztásokat ellátóknak és a veszélyhelyzet kihirdetése miatt elmaradt elismeréseket is átvehették a dolgozók.

Szilágyi ezredes a május 21-ei hatállyal életbe lépő szervezeti változásokról is tájékoztatót tartott: Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka parancsokhelyettesi beosztásba helyezte Horváth Csaba őrnagy, vezető tűzszerészt, akit ezzel egyidejűleg alezredessé léptetett elő. A leendő parancsnokhelyettesnek Szilágyi Zsolt Lajos ezredes Kipling mondatát adta útravalóul: „Hat őszinte szolgám van, ők tanítottak nekem mindent, amit tudok. Úgy hívom őket: mi, hol, mikor, hogyan, miért és ki.”

Szerző: MH 1. HTHE
Fotó: az alakulat felvételei

* * *

MH Bakony Harckiképző Központ

Budavár 1849. évi visszafoglalásának alkalmából,  a koronavírus okozta járványhelyzet miatt szűk körben rendeztek ünnepi állománygyűlést az MH Bakony Harckiképző Központnál május 20-án, csütörtökön.

Oszlánszki Béla ezredes beszédében kiemelte: a honvédségnek mindenkor példát kell mutatnia a társadalom számára, hogy leküzdhetők az akadályok, meg lehet állni a viharban. „A tavaly óta tartó koronavírus elleni harc új, nem várt kihívások elé állította a Magyar Honvédséget, így az MH Bakony Harckiképző Központot is. Büszke vagyok önökre és köszönöm, hogy a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben is esküjükhöz híven példamutatóan szolgálják a hazát, őrzik Magyarország függetlenségét, békéjét, a magyar emberek biztonságát és szabadságát” - fogalmazott az ezredes.

A parancsnok hangsúlyozta: az előző katonanemzedékek kivívták az ország bizalmát és elismerését. „Legyenek büszkék ezért arra, hogy a Magyar Honvédségben szolgálnak és odaadó, gondos munkájukkal, fegyelmezettségükkel és emberségükkel erősítsék továbbra is a harckiképző központ jóhírét” - hangsúlyozta.

Az ünnepség zárásaként az ezredes elismeréseket adott át.

Szerző: MH BHK
Fotó: az alakulat felvételei

* * *

MH Béketámogató Kiképző Központ

A magyar honvédelem napja alkalmából tartottak ünnepi állománygyűlést az MH Béketámogató Kiképző Központban május 20-án, csütörtökön, Szolnokon.

A Himnusz után elismerések és jutalmak átadása következett, majd Varga Tamás alezredes, parancsokhelyettes idézte fel az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történelmi eseményét, Buda várának visszavételét „Ezen a napon a nemzet valamennyi tagja együtt ünnepeli dicső őseinket, azokat a harcosokat, katonákat, akik életüket áldozták a szabadságért, a függetlenségért, példát mutattak önfeláldozásból, bajtársiasságból, küzdeni tudásból. A hazáját szerető és tisztelő társadalom léte nemzeti érdek” - mondta. .

Az esemény Kiss Róbert ezredes, központparancsnok ünnepi gondolataival folytatódott, majd a Szózattal zárult.

Szerző: MH BTKK
Fotó: az alakulat felvételei

* * *

MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ

A járványhelyzet miatt nem állománygyűlésen, hanem kis létszámú átadási ceremónián ünnepelték a magyar honvédelem napját az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ katonái és honvédelmi alkalmazottai az alakulat veszprémi székházában, május 20-án, csütörtökön.

Nagyné Iglódi Márta alezredes beszédében kiemelte: a világ szinte minden országa megemlékezik a nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres erőiről. 1992-től a magyar honvédelem napja május 21.

Ezután Berec Zoltán dandártábornok, az alakulat parancsnoka elismeréseket adott át. Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül Magyarország honvédelmi minisztere a Szolgálati Érdemjel arany fokozatát adományozta dr. Orosz Csaba alezredesnek, az Egészségügyi Központ parancsnokának, valamint a Szolgálati Érdemjel bronz fokozatát Kiss Péter őrnagynak, a Légi Irányító Központ főtisztjének. Elismerésben részesült Molnárné Falucskai Zsuzsanna honvédelmi alkalmazott, a Személyügyi Főnökség előadója is, aki a Magyar Honvédség állományában ténylegesen eltöltött szolgálati ideje, valamint eddig végzett eredményes munkája elismeréséül a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát, a „Honvédségért oklevelet” (40 év után), valamint a nyugállományba vonulása alkalmából emléktárgyat vehetett át. Az Év katonája kitüntető címet – a május 18-ai központi ünnepségen – Radics Zoltán Péter törzszászlós, a logisztikai főnökség munkatársa vehette át.

Az alakulat parancsnoka ezúttal is megragadta az alkalmat, hogy elismerését fejezze ki az állománynak a pandémia okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatban nyújtott kimagasló helytállásáért.

Szerző és fotó: Szedmák Péter hadnagy

* * *

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

Kaposváron is a járványügyi rendszabályok betartásával, szűk körben emlékeztek meg a magyar honvédelem napjáról. Az állománygyűlésen csak az elismerésben részesülők vesttek rész, amiket Gavlik Péter ezredes, az alakulat parancsnoka adott át.

 

20210520-honvedelem-napja-kaposvar

Szöveg és fotó: Löbl Eszter hadnagy

* * *

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

Az alakulat honvédelem napi ünnepségén közel negyvenen vehettek át elismerést a parancsnoktól, Vokla János ezredtől. Ünnepi beszédében a parancsnok felidézte: Budavár Habsburg kézről történt visszafoglalásának pillanatát. ,,Hazánk akkor, katonai értelemben is történelmet írt, hiszen szinte a semmiből szervezett eredményes véderőt, amely azonnal háborús helyzetben találta magát” – idézte fel az ezredes, aki a nemzetközi kapcsolatokról szólva hangsúlyozta: a magyarok tudására, elszántságára, áldozatvállalására bármely szövetségesünk számíthat, hiszen a hazáról vallott és tettekben megtestesült gondolataik történelmünkön átívelő példaként szolgálnak ma is.

Szöveg és fotó: Gyimóthy Levente

* * *

MH Transzformációs Parancsnokság

Az MH Transzformációs Parancsnokságon (MH TP) is a járványügyi szabályok betartásával emlékeztek a magyar honvédelem napjára. Az elismeréseket és jutalmakat Bozó Tibor vezérőrnagy, parancsnok adta át.

Emlékező gondolataiban Kollár Pál törzszászlós, az MH TP protokoll zászlósa kitért az ünnep történetére, az 1848-as forradalom és szabadságharcra és Buda visszafoglalására. Elmondta: az elmúlt évtizedekben hazánkban többféle módon is sor került a fegyveres erők tagjainak ünneplésére. „1940-ben kormányzói rendelet először június 28-át jelölte ki honvéd nappá. A rendelet szerint a honvéd nap a „fegyveres erők ünnepe” a katonai szellem és hadsereg belső erejének ünnepélyes megnyilatkozása a nemzet színe előtt. Az ötvenes évektől 1991-ig szeptember 29. volt a fegyveres erők, illetve a magyar honvédség napja. 1992 óta pedig május 21-én ünnepeljük a magyar honvédelem napját” - fogalmazott beszédében a törzszászlós.

Görgey Artúr honvédtábornok halálának 105. évfordulóján a szentendrei objektumban működő katonai szervezetek parancsnokai koszorút helyeztek el a laktanya névadójának szobránál.

Szöveg és fotó: MH Transzformációs Parancsnokság