Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Búcsú Kovács Sándor ezredestől

Szöveg: Révész Béla | Fotó: Kertész László |  2021. augusztus 24. 14:45

Katonai tiszteletadással vettek végső búcsút Kovács Sándor nyugállományú ezredestől augusztus 24-én, kedden, Székesfehérváron. A gyászszertartáson Benkő Tibor honvédelmi miniszter is lerótta kegyeletét.

Kovács Sándor nyugállományú ezredes temetése (4)

A szertartáson elhangzott: Kovács ezredes hosszú szolgálata alatt maradandót alkotott, tudására utódai a mai napig is építkeznek. Igazi katona volt, aki büszke volt hivatására, és akinek mindennél többet jelentett a szakmaiság. Egész katonai pályáját a tüzérség fejlesztésének, az állomány kiképzésének rendelte alá. Elöljárói feltétel nélkül megbíztak benne, megbecsülték, munkatársai és beosztottjai szakmai hozzáállása és emberi értéke miatt tisztelték.

Kovács Sándor nyugállományú ezredes temetése (5)

A gyászszertartáson Benkő Tibor honvédelmi miniszter feleségével rótta le kegyeletét egykori bajtársa emléke előtt. A tárcavezető a nyugállományú katonák és a Magyar Honvédség érdekében tett áldozatos tevékenységéért, valamint életútja elismeréséért posztumusz Aranykor kitüntető cím arany fokozatát adományozta Kovács Sándor ezredesnek. Az elismerést a Magyar Honvédség parancsnokának képviselőjeként Berec Zoltán dandártábornok, az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási központ parancsnoka adta át Kovács Sándor fiának.

Kovács Sándor nyugállományú ezredes temetése (3)

Kovács Sándor 1944-ben született Orosházán. 1962-ben közgazdasági technikumban érettségizett, majd sorkatonai szolgálatra vonult be Ceglédre. Elöljárói egyetértésével jelentkezett a tiszti iskola tábori tüzér szakára. 1966-ban avatták tisztté hadnagyi rendfokozatban, első tiszti beosztását Kiskőrösön látta el, ahol 1972-ig szolgált. Parancsnokai magasabb beosztásokban számítottak rá, ezért az akkor már főhadnagy Kovács Sándort beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia tüzér szakára. 1974-ben századossá léptették elő, 1975-ben szerezte meg az akkori legmagasabb katonai végzettséget. Az akadémia elvégzése után Kiskunhalasra, a 36. páncéltörő tüzérosztály hadműveleti főtisztjének nevezték ki. Egy évvel később Székesfehérvárra helyezték, ahol az 5. Hadseregparancsnokság Rakétatüzér Főnökség kiképzési főtisztje lett. 1980-ban őrnaggyá léptették elő.

Rendszerszervezői és elemző tudása, amely nélkülözhetetlen volt a szárazföldi haderő fejlesztéséhez, megalapozta további karrierjét. 1985-ben kiképzési alosztályvezetőnek, 1987-ben főtisztnek nevezték ki és alezredessé léptették elő. 1991-ben a Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága tüzérfőnökség tervező alosztályvezetője, 1993-ban tüzér főnökhelyettese, majd megbízott tüzérfőnöke lett. Egy évvel később ezredessé léptették elő. 1995 decemberében, harminchárom év szolgálat után, szervezeti átalakítás miatt vonult szolgálati nyugdíjba.

Kovács Sándor nyugállományú ezredes temetése (14)