Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

A Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem minősítő gyakorlata

Szöveg: Harnócz Gyula őrnagy |  2017. május 22. 16:26

A Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem (NFIU HUN) május 15-18. között hajtotta végre minősítő gyakorlatát Székesfehérváron, amelynek zárónapján dr. Orosz Zoltán altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök helyettes is meglátogatta a szervezetet.

1596032713

A 2016. szeptember 1-én aktivált, nemzetközi katonai parancsnokságként működő szervezet ezzel a gyakorlattal történetének egyik legjelentősebb állomásához érkezett. A „PRECISE RECEPTION 2017" elnevezésű, számítógéppel támogatott gyakorlat fő célja volt felmérni, hogy az NFIU HUN állománya milyen szinten képes ellátni a szervezet alaprendeltetéséből adódó feladatait, melyek közül a legfontosabb a NATO Nagyon Magas Készenlétű Összhaderőnemi Kötelék (VJTF) és az azt követő szövetséges katonai erők teljes körű támogatása, fogadása, állomásoztatása, előremozgatása és fenntartása (Reception, Staging and Onward Movement – RSOM).

„A NATO időben és térben előretolt vezetési elemeként a Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem számára kiemelt fontosságú, hogy adott esetben hatékonyan és akadálymentesen képes legyen a NATO VJTF és más, magas készenlétű NRF-erők gyors bevetésének elősegítésére. A gyakorlat során éppen ezért különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a szervezet egyes főnökségei, illetve a „beérkező szövetséges erők" közötti együttműködés, az interoperabilitás, az információáramlás hatékonyságát teszteljük és lehetőség szerint még tovább növeljük" − jelentette ki Garas László ezredes, parancsnok.

1596032713

A valódi erők beérkezésével vagy csapatmozgással nem járó gyakorlat során az NFIU HUN állománya fiktív szcenárió alapján, egy Magyarországon kialakult krízishelyzetben gyakorolta a NATO erők RSOM támogatásával összefüggő feladatait. A három nap alatt bejátszott 83 esemény hűen tükrözte a valós helyzetekben előforduló komplex problémákat, lehetőséget biztosítva ezzel az NFIU HUN eljárásainak, jelentési rendszerének széles körű tesztelésére, tökéletesítésére.

Birovecz István ezredes, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Gyakorlattervező és Kiképzést Támogató Osztály osztályvezetője a gyakorlatot értékelő csoport vezetőjeként a négy nap során tapasztaltakat összegezve elmondta: „Az NFIU HUN állománya büszke lehet arra a munkára, amit a minősítő gyakorlat végrehajtása érdekében tett".

1596032713

Mint hozzátette, a gyakorlat hiteles képet mutatott arról, hogy az NFIU HUN milyen mértékben képes a válsághelyzetben Magyarországra telepítendő VJTF és más magas készenlétű erők fogadására, és azt is bebizonyította, hogy az NFIU HUN kiválóan képzett állománya képes együttműködni a kijelölt NATO- és nemzeti parancsnokságokkal, feladatait valós művelet során is el tudja látni.

A gyakorlat során mind a NATO-, mind a nemzeti parancsnoki láncot alájátszották.

Az MNC NE törzstiszteket telepített a gyakorlatirányító törzs NATO-csoportjába, valamint szerepjátszóként vette ki részét a gyakorlatból az MH ÖHP-hoz vezényelt német összekötő tiszt, és az USA budapesti Védelmi Együttműködési Hivatalának egy hivatásos főtisztje is. A számítógépes szimulációt a MH Bakony Harckiképző Központ biztosította.

1596032713