Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Évet zártak a kuruc vitézek

Szöveg: Galambos Sándor |  2017. február 18. 19:06

Gratulálok az elmúlt évben végzett közösségi tevékenységükhöz, a tartalmas programokhoz, a honvédelem ügye érdekében végzett munkájukhoz és a katonai hagyományok ápolásában elért eredményeikhez! – köszöntötte a Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület tagjait február 17-én, Kiskunhalason dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

1596027906

Ünnepélyes közgyűlésen értékelték az elmúlt évben végzett közösségi munkát, és pontosították az idei feladatokat a 2001. június 30-án jogutód nélkül felszámolt 36. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérezred nyugállományú-egyesületének tagjai. Az évzáró-évindító közgyűlésen megjelenteket Szegletes László nyugállományú törzszászlós, elnökhelyettes köszöntötte, az elnökség beszámolóját és az idei évre tervezett programokat Madarász László nyugállományú alezredes, az egyesület elnöke ismertette. A pénzügyi helyzetről Szabó Zoltánné adott tájékoztatást, a felügyelő bizottság ellenőrzéseinek tapasztalatait pedig Süli Jenő nyugállományú tűzoltó zászlós foglalta össze.

1596027907

A beszámolóból kiderült: mozgalmas, feladatokban és közösségi munkában zsúfolt évet tudhatnak maguk mögött az egyesület tagjai. Saját rendezvényeik mellett rendszeresen részt vettek a városi ünnepségeken és a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége dél-alföldi régiója munkájában. Kiváló kapcsolatot ápolnak az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársaival, a város önkormányzatával valamint a helyi Felsővárosi Általános Iskola diákjaival, tanáraival. Egyik fő feladatuknak tekintették – tekintik továbbra is – a katonai hagyományok ápolását, az egykori ezredükhöz kötődő tárgyi emlékek felkutatását és megőrzését. Az egyesületnek jelenleg 145 tagja van, hetven százalékuk már betöltötte a 70. életévét.

1596027907

Egykori kollégái közösségi tevékenységéhez dr. Benkő Tibor vezérezredes személyesen gratulált. A Honvéd Vezérkar főnöke beszédében külön is hangsúlyozta a nyugállományú katonák szerepét a következő nemzedék hazafias nevelésében, a honvédelem ügyének támogatásában. Reményét fejezte ki, hogy az egykor katonák támogató segítsége is hozzájárul majd ahhoz, hogy a jövőben a fiatalok közül egyre többen fogják választani a katonák kiszámítható életpályáját. A haza védelme nemzeti ügy, aminek hazafias szellemben nevelkedett ifjúság és elhivatott katonák a letéteményesei. Ők veszik majd át a stafétabotot, s lesznek ezeréves kultúránk, hazánk és Európa határainak védelmezői, családjaink biztonságának őrzői.

A honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül a Honvéd Vezérkar főnök emléktárgyat adományozott Madarász László nyugállományú alezredesnek, Bíró Sándor ny. főtörzszászlósnak és Haluzáné Péli Gizellának.

1596027907

Miután a tagság elfogadta az elmúlt év munkáját összegző beszámolókat és az idei feladattervet, közösen felköszöntötték a kerek születésnapjukat ünneplőket. Végül arról is döntöttek, hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége küldöttgyűlésén az egyesületet Madarász László nyugállományú alezredes, elnök fogja képviselni.

A közgyűlésen részt vett többek közt Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodáját Gáldonyi Sándor százados, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége dél-alföldi régióját az elnök, dr. Kovács György ny. ezredes és a tiszteletbeli elnök, Deli József ny. ezredes képviselték. Az egyesület támogatói és segítői közül pedig Mesterné Taskovics Valéria, a Felsővárosi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Csák Csaba, a Csák Sped Kft. ügyvezetője, Sendula Zoltán, Kollár Andrea és Mester Sándor vettek részt a rendezvényen.

1596027908
* * *

Dr. Benkő Tibor vezérezredes erősen kötődik a városhoz. Rakéta- és tábori tüzér szakon végezte ugyanis a főiskolát, és szakaszparancsnoki beosztásban itt kezdte a tiszti pályáját. Kiskunhalasról ment az akadémiára, onnan Székesfehérvárra helyezték, 1990-ben aztán dandárparancsnok-helyettesként visszakerült az „anyaalakulatához", három év múlva pedig kinevezték a kiskunhalasi dandár parancsnokának.

1596027908

Fotó: a szerző felvételei