Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Finisben a Hawk Strike gyakorlat

Szöveg: K. D. százados | Fotó: Pápai József főtörzsőrmester |  2020. március 9. 9:05

Többnemzeti harcászati gyakorlaton vett részt az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár 882-es Rohamlövész Osztaga.

1596076942

Az amerikai 1-8 CAV (a csak nevében „lovassági" 1. Hadosztály 2. dandár harccsoport/8. „lovassági" ezred 1. zászlóalj) kijelölt alegysége mintegy századnyi erővel érkezett Magyarországra, hogy az alapvetően páncélos felderítő katonák – nemzetközi kötelék részeként – ismerkedjenek meg a könnyűlövész harcászat elemeivel és -a légimozgékonyságból eredő- tervezési- és harcfeladatok végrehajtásával. Az amerikai katonák ezúttal nem hozták magukkal az általuk széles körben alkalmazott Bradley M2/M3 típusú gyalogsági harcjárműveiket, ellenben velük érkeztek azok az UH-60-as Black Hawk és CH-47-es Chinook típusú közepes- és nehéz szállítóhelikopterek, amelyek az elmúlt időszakban több helyen is feltűntek az országban – gyakorlóterek és Budapest felett.

A közös kiképzés és gyakorlás a dandár 882-es Rohamlövész Osztagának bemutatkozó foglalkozásaival és eligazításaival kezdődött. Az alegység a közelmúltban sikeresen befejezte a rohamlövész orientációs felkészítést, valamint a különleges rendeltetésű katonák szakkiképzését. A gyakorlat lehetőséget adott az osztag vezetésének, a beosztott törzseknek, valamint a rohamlövész csoportok állományának, hogy közelebbről megismerjék az amerikai harceljárásokat, valamint azokat a kihívásokat, amelyeket a koalíciós erők katonáiként egy többnemzeti gyakorlat végrehajtása jelent.

1596076942

A kiképzés ezek után az egymás harceljárásainak megismerésével, elsősorban a gyalogosan végrehajtott járőrözési technikák begyakorlásával és átismétlésével kezdődött. A szolnoki taktikai ház mellett nagy szerepet kapott a város külterületén található volt laktanyakomplexum is, amely változatos lehetőségeket biztosított a kötelékek számára a beépített területeken vívott harc és az épületharc technikájának gyakorlásához. Minden magyar csoport mellett egy amerikai szakasz is tevékenykedett, őket egészítette ki a Bakony Harckiképző Központ ellenerő századának egy szakasza. A képzés során a csoportok elsősorban az úgynevezett „kontakt drillek"-et gyakorolták, vagyis az ellenséges erőkkel történő találkozás és harc során alkalmazott eljárásokat.

A képzés magába foglalta mind a magyar, mind pedig az amerikai helikopterek bemutatását, valamint az ezekből történő deszantolás végrehajtását is. Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis által biztosított épületben az „alpin" módszerrel történő ereszkedés és a hegyi felszerelések helyes használatát gyakorolhatták. . Ezt követte az „élesben" történő végrehajtás a közelben található reptereken, nappal és éjszaka.

1596076943

A megtanultakat a folytatásban a két csapat egy közös harcászati gyakorlat keretében tesztelte. A kapott feladat szerint az ellenséges ország egy ismeretlen eredetű drónja zuhant le a baráti erők kék országának területén, aminek felkutatására egy fegyveres csoport lépte át a határt azzal a céllal, hogy az eszközt visszaszerezze. A többnemzeti erők előzetes felderítési információk alapján közösen dolgoztak ki tervet arra, hogy a behatolókat felderítsék, majd semlegesítsék és az általuk megkeresett eszközt zsákmányul ejtsék. A tervezést párhuzamosan közös begyakorlások követték Szolnokon, majd a feladat végrehajtásra került a BHK újdörögdi gyakorlóterén, az úgynevezett „Romváros" területén. A közös kötelék az amerikai helikopterekkel érkezett a célpont közvetlen közelébe, melyet ezt megelőzően a magyar légierő Mi-24-es helikopterei vettek tűz alá. A légi fedezetet kihasználva a helikopterek sikeresen kitették a végrehajtó csoportokat, melyek megkezdték az épületek módszeres átvizsgálását és a célpontok semlegesítését. A magyar és amerikai csapatok egymást biztosítva, házról-házra, terepszakaszról terepszakaszra haladtak előre, ügyelve az összehangolt mozgásra valamint a tűzfedezet időbeli áthelyezésére. A szimulált sérülteket a magyar fél Harctéri Mentő Katonái látták el az ideiglenes sebesültgyűjtő helyeken, majd a magyar előretolt repülésirányító (JTAC) kérésére egy MEDEVAC-helikopter emelte ki a sérülteket. A sikeres végrehajtást követően a kötelék újraszerveződött és helikopterekkel érkezett vissza szolnoki bázisára.

A feladatot váltott parancsnoki állománnyal hajtották végre a résztvevők, amely mindkét fél számára lehetőséget biztosított a gyakorlásra.

A közös feladat bebizonyította, hogy mind a magyar, mind pedig az amerikai alegység hatékonyan képes együttműködni más, NATO-tagország fegyveres erőivel. A szakmai napon tett látogatása során Joe Jarrard vezérőrnagy, az Amerikai Egyesült Államok Európában állomásozó szárazföldi erőinek (USAREUR) parancsnokhelyettese is sikeresre értékelte a közös kiképzést.

GALÉRIA