Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Nem látványos, de fontos munkát végeznek

Szöveg: Tabiné Darabos Anna őrnagy |  2017. november 9. 7:15

Két hete folyik az MLF (Multinational Land Force) olasz-magyar-szlovén Többnemzeti Szárazföldi Kötelék Clever Ferret 2017 elnevezésű harcászati gyakorlata a bakonyi lő- és gyakorlótér területén. A kiképzési feladatok tervezését és szervezését, a végrehajtó alegységek tevékenységének összehangolását, összességében a gyakorlat sikeres megvalósítását az újmajori bázison működő gyakorlatirányító csoport (Exercise Control – EXCON) végzi.

Ez az olasz, magyar és szlovén törzstisztekből és altisztekből álló csoport felelős azért, hogy a Clever Ferret 2017 gyakorlat céljai megvalósuljanak. Tagjai felelősek a tervezésért és irányításért, a feladatok koordinálásáért és vezetéséért, valamint az elvégzett feladatok ellenőrzéséért és értékeléséért. Munkájuk azonban már jóval a gyakorlat végrehajtása előtt megkezdődött.

1596040912

Tavasszal az MLF legfelsőbb döntéshozatali testülete, a Politikai-Katonai Irányító Csoport (Political-Military Steering Group – PMSG) döntött arról, hogy a Clever Ferret gyakorlatot 2017-ben Magyarországon rendezzék meg. Székesfehérváron, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságon azonnal megkezdődött az előkészítő munka. A parancsnokság adott otthont azoknak a tervezői konferenciáknak, amelyeken a gyakorlatirányító csoportba delegált MLF-nemzetek képviselői megfogalmazták és hivatalos okmányokba foglalták a gyakorlat alapadatait, céljait, résztvevői körét, a különböző szakfeladatok felelőseit és megtervezték a végrehajtás teljes folyamatát – vagyis a gyakorlat egészét. A többnemzeti kötelék irányába megfogalmazott és elérendő általános célok között a részt vevő nemzetek közötti integráció, együttműködés, a bizalom és kölcsönös megértés fejlesztése, míg a katonai-kiképzési célok közül a haderőnemek közötti összehangolt és egységes együttműködés és feladat-végrehajtás, valamint a válságkezelési műveletekre való közös felkészülés és a különböző harcászati eljárások begyakorlása kapott hangsúlyt.

A gyakorlaton részt vevő közel 1000 katona és a több, mint 200 technikai eszköz összehangolt napi tevékenységének és kiképzésének irányítása kiemelt felelősséggel járó feladat, amely nemzeti hovatartozástól függetlenül magas szintű szakmai ismereteket, nagyfokú együttműködési képességet követel meg a gyakorlatirányító csoport minden egyes tagjától. A közös munka angol nyelven folyik, így a többnemzeti környezetben mindenkinek van lehetősége továbbfejleszteni írásbeli és szóbeli nyelvi tudását.

Az EXCON tagjainak szakmai munkája alapvetően nem látványos, azonban eredményessége és szakmaisága a gyakorlótéren, a végrehajtók teljesítményében és a kiképzési foglalkozások biztonságos végrehajtásában mutatkozik meg.

Fotó: Hajdú Zoltán tizedes