Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Születésnapi jókívánságok

Szöveg: Galambos Sándor |  2018. december 28. 8:06

Emléklappal köszöntötték kilencvenedik születésnapja alkalmából Bella Lajos nyugállományú alezredest.

1599197649
December 27-én töltötte be 90. életévét Bella Lajos nyugállományú alezredes. A honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök által aláírt emléklapot Gáldonyi Sándor százados és Parádi Gyöngyi főtörzsőrmester, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodájának munkatársai adták át az ünnepeltnek.

Lajos bácsi Léván, nagyon szegényes körülmények közt nőtt fel. A második világháborút követően végrehajtott lakosságcsere keretében családját 1947-ben Csehszlovákiából Magyarországra, a Bács-Kiskun megyei sváb faluba, Hajósra deportálták. Két év múlva, 21 éves korában megkapta a behívó parancsot – a katonai pályafutását huszár honvédként, a komáromi huszárezrednél kezdte. Az első lovára a mai napig emlékszik: Dicsérő 111 volt a neve.

1599197649
A bevonulása után fél évvel többedmagával egy teherautón Budapestre szállították. Az Üllői úton, a Kossuth Tüzér Tiszti Iskola udvarán tudta meg, hogy katonatiszt lesz. Egy évig tanult fegyver- és lőszerismeretet, 1950 szeptemberében pedig alhadnagyként a tapolcai 38. lövészezred fegyverzeti főnökének nevezték ki.

A forradalomban játszott „tisztázatlan szerepvállalása" miatt aztán büntetésből 1957-ben, beosztott fegyverzeti tisztként Rétságra, a 31. harckocsiezredhez helyezték – négy év múlva már az alakulat fegyverzeti főnöke volt. Az Egyesített Tiszti Iskola elvégzése után a 24. harckocsiezred akkori parancsnoka, Gulyás András őrnagy invitálására elfogadta a kalocsai alakulat fegyverzeti főnöki beosztását. 1970-ben soron kívül alezredessé léptették elő, hét év múlva pedig kinevezték a gyöngyösi 4. gépesített lövészhadosztály fegyverzeti főnökének. Ebből a beosztásból vonult 36 év katonai szolgálat után nyugállományba.

Lajos bácsi visszaköltözött Kalocsára, majd állandó orvosi felügyeletet kívánó, megromlott egészségi állapota miatt úgy döntött, hogy beköltözik a helyi nyugdíjasotthonba. Mivel a bekerülési díjat önerőből nem tudta volna előteremteni, a Magyar Honvédség anyagi támogatását kérte. Az elvégzett környezettanulmány, valamin Durgó Tamás őrnagy, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei irodavezetőjének támogatásával, Bella Lajos nyugállományú alezredes október 8-án beköltözhetett a Barka Szociális Segítő Alapítvány Szociális Szolgáltatási Központ egyik garzonjába.

1599197649
Fotó: a szerző felvételei