Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Kiképzéssel szolgáltak

Szöveg: Galambos Sándor | Fotó: a szerző felvételei |  2022. július 18. 11:28

Hármas jubileumhoz kapcsolódva szervezte meg az elmúlt hétvégén a helyi Honvéd Nyugdíjas Klub a „XVII. Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozót”. A rendezvény fővédnöke dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka volt.

Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó (17)

Az egykori MN 7260 Páncélos- és Gépjárműtechnikai Kiképző Központ hadrendbe állításának 60., a volt MH Alföldi Kiképző Központ megalakításának 25. és az MH 52. Hunyadi Mátyás Javítóezred – amelynek kiképző alegysége is volt - 1997-ben történt felszámolásának negyedszázados évfordulója alkalmából szervezett bajtársi találkozót a szabadszállási Honvéd Nyugdíjas Klub.

A rendezvényre családtagjaikkal, barátaikkal érkezett, a városhoz kötődő katonák, polgári és közalkalmazottak a „Kiképzéssel szolgáltunk, kiképző központok Szabadszálláson” címmel meghirdetett programsorozat részeként elevenítették fel az egykori helyőrségben települt alakulatok történetét. Szüleiket a katonai életpálya, a haditechnikai eszközök és felszerelések iránt érdeklődő fiatalok is elkísérték.

Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó (2)

A honvédtalálkozó hivatalos megnyitója előtt a klub elnöksége és a meghívott vendégek képviselői a Bercsényi úti temetőben lévő, Szabadszállási Honvéd Emlékhely kopjafáinál tisztelegtek az elhunyt bajtársaik előtt, majd a lakótelepi parkban megkoszorúzták az egykori 145. harckocsi dandár emlékoszlopát és a helyőrségben egykor állomásozott alakulatok emlékköveit.

A József Attila Közösségi Ház Kálmán Lajos termében a klub tagjainak nevében Horváth Balázs nyugállományú ezredes és az elnök, Farkas Zoltán nyugállományú alezredes, valamint a közösség tiszteletbeli tagja, Darabos József polgármester köszöntötték a mintegy kétszázötven fős bajtársi találkozó résztvevőit.

Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó (9)

Ezt követően Bozó Tibor vezérőrnagy a Magyar Honvédség jelenéről és jövőjéről, megújításának feladatairól, a folyamatban lévő és már megtörtént szervezeti átalakításokról tájékoztatta egykori kollégái. A Magyar Honvédség Parancsnoksága törzsfőnöke előadásában a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program célkitűzései kapcsán hangsúlyozta: legfontosabb cél, hogy képessé tegyük a Magyar Honvédséget azokra a feladatokra, amelyek az alaprendeltetéséből adódó haza védelme és hogy a lehető legjobb válaszokat tudja adni a mostani változó környezeti kihívásokra. A Magyar Honvédségnek a kor követelményeinek megfelelő, szemléletében, szervezeti kultúráját és haditechnikáját tekintve is megújult, jól szervezett, a nemzeti hagyományokat tiszteletben tartó és ápoló, önállóan, szövetségi és európai uniós keretek között is hatékonyan alkalmazható, képességeit tartalékos rendszerrel megerősítő, fenntartható haderővé kell válnia. Hazai és nemzetközi feladatai végrehajtása érdekében korszerűen felszerelt és kiképzett katonákkal, valamint rugalmasan alkalmazkodni képes, hatékonyan alkalmazható, telepíthető és fenntartható katonai képességekkel kell rendelkeznie. A korszerű haderő megteremtéséhez pedig elengedhetetlenül szükséges a megfelelő és folyamatosan megújulni képes nemzeti védelmi ipar kialakítása és fenntartása.

Farkas Zoltán nyugállományú alezredes, az egykori kiképző központok történetét összefoglaló előadását követően elismerések átadására került sor. Magyarország honvédelmi minisztere, a Honvédelmi Minisztérium céljainak megvalósítását támogató tevékenysége, valamint a Honvéd Nyugdíjas Klub érdekében huzamos időn át végzett lelkiismeretes munkája elismeréséül Honvédelemért kitüntető cím II. fokozatát adományozta Bilki Éva nyugállományú zászlósnak, a kitüntető cím III. fokozatával pedig Derecskei Lászlóné munkáját köszönte meg. Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka elismerő oklevelet adományozott Fabinyi Gábor nyugállományú őrnagynak, Vermes László nyugállományú századosnak és Tóth Ernőnének. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megbízott parancsnoka szintén oklevéllel köszönte meg Gáspár Ferencnének, Nagy Andrásnak és Sallai Lászlónak a közösség érdekében végzet munkáját. Az elismeréseket Bozó Tibor vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnokság törzsfőnöke, Baráth István vezérőrnagy, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság parancsnoka - aki a klub kollektívájának emléktárgyat is adományozott - és Gáldonyi Sándor őrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Bács-Kiskun megyei Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője adta át.

Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó (14)

A rendezvény hivatalos programja zárásaként a jelenlévők megtekintették „Az Altisztképzés másfél évszázada” című vándorkiállítást, amelyet Kollár László főtörzszászlós, az MH Altiszti Akadémia kiemelt kiképző zászlósa, a tárlat összeállítója ajánlott az érdeklődők figyelmébe. Ezt követően a résztvevők a volt laktanyájukban megkoszorúzták az egykori katonaváros emlékét őrző márványtáblát és megtekintették a Szabadszálláson állomásozott katonai alakulatokhoz kötődő tárgyakat, valamint írásos dokumentumokat őrző Hunyadi Mátyás Helyőrségi Gyűjteményt.

A rendezvényen – mások mellett – részt vett Dolányi Sándor ezredes, az MH Anyagellátó Raktárbázis parancsnoka, az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis képviseletében Szép Károly alezredes, Hovány István őrnagy, a rendezvény lebonyolítását támogató MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj törzsfőnöke és Hideg István nyugállományú őrnagy, a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi régiója újonnan megválasztott elnöke. A megszűnt kiképző szervezetek egykori parancsnokai közül Spaics József nyugállományú ezredes tudott eljönni a találkozóra, dr. Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes, Geller István nyugállományú altábornagy és Szabó János nyugállományú vezérőrnagy baráti és bajtársi üdvözletét pedig a klub elnöke tolmácsolta.

Szabadszállás Helyőrségi Honvédtalálkozó (22)

A rendezvényre kitelepült az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megyei toborzó irodája, az MH Anyagellátó Raktárbázis sátrában pedig korszerű kézifegyverekkel ismerkedhettek meg az érdeklődők. Fergeteges eladást tartottak a Teleki Néptáncműhely felnőtt csoportjának a táncosai, a programok helyszínein pedig közreműködött az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara - vezényelt Gömöri Balázs őrnagy.