Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Légvédelmi rakétatüzér-avatás Szent Borbála napján

Szöveg: Vörös István főhadnagy | Fotó: Kertész László |  2022. december 4. 9:39

Az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Borbála napi rendezvénysorozat keretében ünnepi ezredsorakozóval ünnepelte a tüzérek védőszentjéről elnevezett alakulatnapot, melynek során - a hagyományoknak megfelelően - a légvédelmi rakétatüzér-avatás is szerepet kapott.

Tűzéravatás  KLAC4251

A Pálffy Miklós laktanyában december 2-án, a délelőtti órákban vette kezdetét a tüzérek, így a légvédelmi rakétatüzérek védőszentjére és a tüzér hagyományokra emlékező ünnepi ezredsorakozó, melyet december 4-én, az ezred katonáinak részvétele mellett Szent Borbála tiszteletére tartott szentmise követ Horvátzsidányban.

A rakétaezred hivatalos ünnepsége az ezred emlékparkjában, a fegyvernem történelme előtt 1996 óta tisztelgő kopjafa megkoszorúzással vette kezdetét, ahol dr. Koller József dandártábornok, a Magyar Honvédség Légierő Parancsnokságának megbízott parancsnoka, Széles Sándor, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal főispánja és Könczöl Ferenc ezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka koszorúzás keretében tisztelgett az elődök, a fegyvernem katonái és történelme előtt. Ezt követően a meghívott vendégek, megyei és városi vezetők, a fegyveres társszervek képviselői, valamint a nyugállományú- és hagyományőrző egyesületek elnökei jelenlétében ezredsorakozóval folytatódott a rendezvény az alakulótéren.

Tűzéravatás  KLAC4179

Az elöljáró fogadását, majd a Himnuszt követően ismertették a honvédelmi miniszter és a Magyar Honvédség parancsnokának közös köszöntőlevelét, melyben az elöljárók méltatták a rakétásokat: „fegyvernemi napjuk alkalmából köszönetünket fejezzük ki áldozatos, odaadó és magas szakmai színvonalú szolgálatukért, amelyre továbbra is számítunk. Múltjuk, szakmai sikereik kötelezik önöket, hogy a feladataikat továbbra is az eddig mutatott precizitással és fegyelemmel, valamint a legmagasabb szakmai színvonalon hajtsák végre. Elvárjuk, hogy további munkájuk során az új, korszerű ismeretekre nyitottan, eredményesen szolgálják hazánkat, öregbítsék a Magyar Honvédség hírnevét”.

A felsővezetői elismerő szavakat követően dr. Koller József dandártábornok köszöntötte az ünneplőket. Beszédében a légierő és a légvédelem fontosságát hangsúlyozta, említést tett a folyamatban lévő és a jövő haderőfejlesztéseiről. Kiemelte, hogy a jövő kihívásokkal lesz teli és a múltban elért eredmények lesznek annak alapkövei. Megköszönte a rakétások munkáját, méltatta az egész évi teljesítményt és erőt, egészséget kívánt a győri laktanya minden katonájának, honvédelmi alkalmazottjának.

Tűzéravatás  KLAC4283

Az ünnepi gondolatokat követően Oravecz Pál Tamás százados, rangidős tűzelosztó tiszt léptette ki az avatandó katonákat. A tüzéravatás már hagyományosan a fegyvernemi nap fénypontja, mely során az első légvédelmi rakéta beosztásukban szolgáló tisztek és altisztek tesznek esküt. Az idei tüzéravatás fényét - immár hagyományosan - kettő, hazai gyártású, 85 mm-es légvédelmi löveggel leadott díszlövések is emelték, melyet a Magyar Honvédség díszütege teljesített. A fogadalomtétel, az avatás, a tradicionális „tüzérpálinkával koccintás” után dr. Koller József dandártábornok adta át a fogadalomról szóló okleveleket az arra jogosult légvédelmi rakétatüzéreknek.

Tűzéravatás  KLAC4413

A sorakozó Könczöl Ferenc ezredes ünnepi beszédével folytatódott. „…az idei évben ez immár a 21. alkalom, amikor védőszentünk, Szent Borbála előtt tisztelgünk. Ezért kérem, engedjék meg, hogy ezúttal ne a régmúlt időkről, vagy védőszentünk keresztény hitének vállalása miatt halálra ítélt, és saját apja által kivégzett Borbála legendájáról szóljak, hanem az idei fegyvernemi napunkon Szent Borbála vigyázó szemei előtt ismételten kinyilvánítsam köszönetemet, kifejezzem az alakulat parancsnokaként érzett büszkeségemet azért a helytállásért, amit ezekben a nem egyszerű időkben, hetekben, hónapokban tanúsítanak. És igen, van mire büszkének lenni! Hiszen akár a szárazföldi erők, akár a légierő teszi próbára magát, az ezred honvédei mindig az első vonalban bizonyítják felkészültségüket. Amennyiben missziós területen kell helytállni, ha hazánk és Európa határai védelmére szólít a kötelesség, vagy ha az alattomos vírus támad, akkor is ott vagyunk és segítjük, támogatjuk az első vonalban küzdőket. Az idei esztendőre pedig, mintha az egyéb, önmagukban is komoly kihívások nem volnának elegendőek, rányomja bélyegét az Európa keleti felén, közvetlen szomszédságunkban dúló háború. Egy könyörtelen fegyveres konfliktus annak minden szenvedésével és kegyetlenségével, mikor is a nemzetnek és a haderőnek nem lehet más érdeke, mint a háború eszkalációjának megakadályozása és a béke ügyének támogatása, amelyhez szerény eszközeivel és mértékben, de a különböző feladatokban elköteleződve ezredünk katonái is részt vesznek. A skarlátpiros barett mindig ott tűnik fel, ahova a helytállás, a szükség, az oltalomra, védelemre, támogatásra szorulók hangja hívja annak viselőit”.

Tűzéravatás  KLAC4519

A rendezvény folytatásaként a katonák elénekelték a légvédelmi tüzérindulót, majd átadták az elismeréseket. Számos győri honvéd részesült Magyarország honvédelmi minisztere, a Magyar Honvédség, valamint az ezred parancsnoka által adományozott elismerésben. A kitüntetéseket dr. Koller József dandártábornok és Könczöl Ferenc ezredes adta át.

Eredményesen végzett szakmai munkája elismeréséül, a tüzérek, légvédelmi rakétások napja alkalmából Magyarország honvédelmi minisztere emléktárgyat adományozott Papp Tamás alezredesnek, emléklapot pedig Demjén Attila őrnagy és Losonczi Norbert zászlós kapott. Eredményesen végzett szakmai munkája elismeréséül a Magyar Honvédség parancsnoka emléktárgyat adományozott Melczer József őrnagynak, Horváth Ibolya századosnak, Darázs Tamás főhadnagynak és Cserháti Richárd főtörzsőrmesternek, Szigeti Zsolt őrnagy, Balog György zászlós, Kovács Barna főtörzsőrmester és Benke Balázs törzsőrmester pedig emléklapot vehetett át. Az ezred és jogelőd szervezeteinél végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, szolgálatát megköszönve Könczöl Ferenc ezredes, az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred parancsnoka emléktárggyal jutalmazta Varga Tamás alezredes munkáját, majd csapatérmet adományozott - aranyozott kivitelben - Székács József századosnak és Séra Krisztián századosnak, ezüstözött kivitelben pedig Válint-Kéri Orsolya zászlósnak, Teket Gábor főtörzsőrmesternek, Karcag Jácint főtörzsőrmesternek, Sömenek Attila főtörzsőrmesternek, Csajághy János főtörzsőrmesternek, Csatári Szabolcs szakaszvezetőnek, Tóth Gábor tizedesnek és Csonka Olivér tizedesnek. Végezetül pedig Papp Zsófia hadnagyot előléptette főhadnaggyá, Gyüre Tibor őrmestert pedig törzsőrmesterré.

„Szent Borbála, segítsd jámbor, hű fiaidat, ajándékozz sikert lövedékeinknek, kormányozd zúgó pályájukat, erősítsd az őrséget az Isonzónál és mutasd meg a hajdani barátoknak, hogyan teljesítjük itt kötelességünket hűségből és becsületből.”

/ A goriziai múzeumban található kőtábla a Szent Borbálához szóló imával/