Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Magyar volt az első világi lovagrend

Szöveg: Kecskeméti József |  2010. április 25. 8:47

Károly Róbert 1326 áprilisában alapította meg a Szent György Lovagrendet, mely az egyik legrégebbi világi lovagrend volt. A közösséget később Zsigmond király fejlesztette tovább Sárkányrend néven. A Lovagrend ma is működik: alkotmányát 1990-ben újították meg, és 1996-ban nyilvánították közhasznú szervezetté.

A különféle lovagrendek története a keresztes hadjáratokig nyúlik vissza. A Szentföld visszafoglalására nyolc nagyobb háborút is indított a pápai állam, illetve a keresztény közösség. A csatározások 1096-tól egészen 1272-ig elhúzódtak. Ezekben a hadjáratokban nem csupán profi, vagy éppen félprofi hadseregek, de gyerekek is rész vettek. A harcok legismertebb résztvevői a keresztes lovagok egységei volt. Ezt a lovagrendet kezdetben főként francia, burgundi és normann nemesek alkották, ami nem véletlen, hiszen II. Orbán pápa francia származású volt. Később ehhez a szövetséghez csatlakoztak a hűbéri rendszerből szabadulni kívánó közrendűek is. A keresztes lovagok pápai áldás mellett indultak csatába. Maga a lovagrend az aszkézist és a keresztény ideákat hirdette, és – miként a többi egyházi lovagrend – a szerzetesi rendek mintájára szerveződött. A vesztes hadjáratok ellenére az uralkodók idejekorán felismerték a lovagrendek fontosságát és hasznosságát, és egyre-másra alakultak a világi lovagrendek. Ezek sorában az egyik első volt a Károly Róbert által alapított Szent György Lovagrend.

1595900729
Károly Róbert 1301-től volt Magyarország koronás, de el nem ismert uralkodója. Ennek oka, hogy a Szent Korona ekkor még az erdélyi vajda kezében volt. A történelemkönyvek tanulsága szerint a király 1310-től 1342-ig uralkodott, ám a tényleges hatalmat már 1308-tól gyakorolta az országban, amikor is a főurak nagy része elismerte hatalmát. (Az 1310-es dátum arra vonatkozik, hogy ekkor koronázták meg a Szent Koronával hivatalosan is, az előírásokat teljes mértékben betartva.) A főurak egyik legerősebbike Csák Máté volt, aki egyébként szintén a király mellé állt, ám az általa birtokolt területeken mind ő, mind pedig követői afféle kiskirályként uralkodtak. A főurak elleni küzdelemben az első jelentősebb (politikai) győzelemre egészen Aba Amádé 1311-es haláláig várnia kellett a királynak. Bár az országbíró 1304 óta Károly Róbert híve volt, gyermekei Csák Máté mellett tettek le voksukat, ugyanakkor a város a király mellé állt. Aba Amádé fiai és Csák Máté által vezetett seregeket Károly Róbert csapatai az 1312-es rozgonyi csatában győzték le. A csatában jelentős szerepet játszott egy másik lovagrend, a johanniták, mely kezdetben a keresztes lovagok ápolására szerveződött, és csak később alakult át vallási-katonai renddé.

Csák Máté hatalmát a rozgonyi csatavesztés ugyan nem törte meg, ám mivel a keleti irányú terjeszkedésének gátat vetett megkezdődött az 1321-ben bekövetkezett haláláig tartó hatalmi agóniája. A feudalizmus újjászervezésének munkálatai csak ezután kezdődhettek meg Magyarországon. Okulva a forrongó belpolitikai helyzetből, Károly Róbert, hasonlóan más uralkodókhoz igyekezett olyan szervezetet létrehozni, ami mind hozzá, mind pedig követőihez hűséges. Mivel Magyarországon komoly Szent György-kultusz volt, ezért 1318-ban létrehozta a Szent György-vitézek Lovagrendjét. Ennek ötven tagja volt. A lovagrend jelvénye a fehér mezőben piros kereszt volt, míg ruházata térdig érő, hosszú fekete csuklyás köpeny volt. A Szent György Lovagrend alapítását mégis 1326. április 24-én ünnepli. (Egyes források egyébként 1323-ra teszik a rend megalapítását.) Ennek oka, hogy ekkor hozták nyilvánosságra a rend alapító okiratát. A Szent György napi eseményen Károly Róbert mellett Boleszló esztergomi érsek, illetve a magyar püspöki kar részt vett. A lovagrend egyházi és világi feladatokat egyaránt ellátott. Egyebek mellett tagjai őrizték a visegrádi fellegvárba szállított Szent Koronát. Zsigmond király Sárkányrend néven 1426-ban szervezte újjá a lovagrendet.

1595900729
De ki is volt Szent György, a katonák védőszentje? Szent György 270-ben született, egy gazdag és előkelő kappadókai családban. Az ifjú Diocletianus császár ideje alatt katonai szolgálatra adta a fejét. Mivel kiváló kardforgató volt, gyorsan menetelt előre a ranglétrán, s hamar magas pozíciót ért el. A császár később azonban a keresztények ellen fordult, és üldözni kezdte őket. Szent György ekkor lemondott hivataláról, és Diocletianus ellen fordult. Elfogták, börtönbe vetették, ahol kemény kínzásoknak vetették alá. Mivel mindezek ellenére sem fordult el hitétől, 303-ban kivégezték. A keresztény mitológiában és a történelemben egyaránt a sárkányt legyőző lovag képében szokott megjelenni. A legenda szerint Silena városa mellett volt egy tó, amiben egy mérges sárkány lakott, ami számtalan alkalommal támadt a lakosságra. Hogy megengeszteljék, mindennap sorsot vetettek, hogy aznap kit áldozzanak fel neki a béke érdekében. Egy alkalommal a király lányára esett a választás, s az uralkodó bárhogy s jajveszékelt, nem kerülhette el a sorsát. A lány könnyezve ment a tóhoz, ahol találkozott Szent Györggyel. Szent György megvédte a lányt: súlyos csapást mért a sárkányra, amit aztán a lány övére kötve kutyaként vezettek a városba, ahol aztán Szent György kardjával megölte a sárkányt.

A hős szentté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri, hőstette miatt lovagok, lovagrendek, fegyverkovácsok, vándorlegények patrónusa volt. Szent György egyike a tizennégy segítőszentnek, akik haláluk előtt ígéretet kaptak Istentől, hogy a bajban hozzájuk fordulókat megsegíthetik. Szent György napjainkban a cserkészek és a rendőrök védőszentje. A szent nevét számos magyar és erdélyi falu őrzi. Sőt, az orosz rubel váltópénzén, a kopejkán is Szent György szerepel. Az úgynevezett Szent György kereszt (fehér alapon piros kereszt) számos ország, így például az angol, vagy a grúz lobogón is feltűnik. A magyar Szent György Lovagrendnek is ő volt a patrónusa. Maga a lovagrend egyébként sem a világi, sem pedig a kánonjog szerint nem szűnt meg létezni Magyarországon. A rendszerváltás után 1990-ben szervezték újjá, történészek és régészek közös elhatározásából. Az alkotmányát a kornak megfelelően átalakították, s a Szent György Lovagrendet 1996-ban közhasznú szervezetté nyilvánították. A lovaggá avatást – amit szentmise előz meg – a mai napig a visegrádi királyi palota lovagtermében végzik, abban a teremben, ahol 1326-ban megalapították.