Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Nevük nem vész feledésbe

Szöveg: Takács Vivien |  2022. június 6. 7:06

Az önkéntes területvédelmi alakulatok névadói kivétel nélkül kiemelkedő katonák voltak, akik hőstetteikért a kor legmagasabb kitüntetését érdemelték ki. A névadókról és névadásról Maruzs Roland alezredessel, az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság Társadalmi Kapcsolatok Főnökség kiemelt főtisztjével beszélgettünk.

Maruzs_1

Jelen pillanatban két területvédelmi ezred létezik: a székesfehérvári MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred és a nyíregyházi MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, mindkettő alá több területvédelmi zászlóalj tartozik.

A magyar gyalogezredek kialakulásukról az alezredes elmondta: „a Magyar Honvédség területvédelmi egységeinek elődalakulatai a Habsburg Birodalomban, majd az Osztrák-Magyar Monarchia haderejében működtek. A Habsburg Birodalom hadereje az ezredrendszerre épült, amelyben a gyalogezredek domináltak. A kiegyezést követően állították fel a Magyar Királyi Honvédség alakulatait. 1912-re összesen harminckettő, három zászlóaljból álló gyalogezred létezett, az egyes ezredek hadiállománya több mint 4000 honvédet tett ki.”

Hozzátette: a magyar legénységű ezredek a legjobbak között voltak, így sokszor őket küldték a legkegyetlenebb helyekre is harcolni. Az ott szolgáló katonák bebizonyították rátermettségüket és bátorságukat. Sokan érdemelték ki a legmagasabb legénységi kitüntetést, az Arany Vitézségi Érmet. „Így nem volt kérdés, hogy irántuk való tiszteletből a területvédelmi zászlóaljak hadrendi száma követi azoknak a gyalogezredeknek számát, amelyeknek kiegészítő területe egybeesik a jelenlegi alkulatok illetékességi területeivel” – hangsúlyozta Maruzs Roland alezredes.

Maruzs_2

A névadók többsége az első világháború alatt teljesített katonai szolgálatot. Szinte kivétel nélkül a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjének vagy az Arany Vitézségi Érem tulajdonosai. De akad olyan is, – Poppr Emil hadnagy (a szombathelyi MH 83. Poppr Emil Területvédelmi Zászlóalj névadója) – aki a világháborúban egyedüliként mindkét kitüntetésben részesült. Az Arany Vitézségi Érmet az első világháború alatt 1568 magyar honosságú katonának ítélték oda.

névadók_1

„Sipos Gyula és vitéz Vattay Antal is jeles katona volt, azonban az ő nevüket saját alakulatuk adta” – mondta az alezredes. Sipos Gyula 1915-től a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred parancsnoka volt, aki az első isonzói csatától a háború befejezéséig az olasz fronton harcolt. A második isonzói csatában nyújtott teljesítményéért később kiérdemelte a Tiszti Arany Vitézségi Érmet. A két világháború között ápolta a 17. honvéd gyalogezred és hősi halottjainak emlékét. 1959-ben hunyt el Budapesten. Az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred alá tizenkettő területvédelmi zászlóalj tartozik.

névadók_2

Vitéz Vattay Antal kiváló huszártiszt volt, az első világháború alatt a nyíregyházi császári és királyi 14. huszárezredben szolgált. Az orosz harctéren teljesített frontszolgálatot, ott volt a gorlicei áttörésnél is. Később olasz hadifogságba esett. A háború után szabadon bocsátották és 1920-ban a miskolci körletparancsnokságon szolgált. 1922-1928 között Horthy Miklós kormányzó szárnysegédje lett. 1944. augusztus 17-től főhadsegédként a kormányzó Katonai Irodáját vezette. Német, nyilas, majd amerikai fogsága után 1946 júniusában tért haza, ahol 1951 novemberében az Államvédelmi Hatóság letartóztatta. 1966. november 2-án Budapesten hunyt el. Az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred alá kilenc területvédelmi zászlóalj tartozik.

„Ahogy már korábban is említettem, a zászlóaljaknál az volt az iránymutatás, hogy azokat a hadrendi számokat kapják, ahol az adott alakulatnak a békehelyőrsége volt. Például a miskolci MH 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóalj hadrendi száma a miskolci magyar királyi 10. honvéd gyalogezredtől ered. Majthényi Károly, a névadó pedig a miskolci 10-eseknél szolgált és az ezred kötelékében halt hősi halált 1916 októberében, az erdélyi Úz-völgyében.

10.honvéd gye.

És milyen kötelezettséggel, milyen felelősséggel jár egy ilyen ezred vagy zászlóalj nevének a viselése? „Mi abban bízunk, hogy magukénak érzik azt a személyt, aki a névadójuk. Gondozzák a sírját, ápolják az emlékét. De olyan is előfordul, mint például a győri MH 19. Szalontai Ferenc Területvédelmi Zászlóaljnál, hogy a névadó leszármazottjai a felmenőjükről elnevezett alakulatban szolgálnak” – ismertette Maruzs Roland alezredes.

Interjúfotó: Szováthy Kinga