Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Törzsszolgálat újragondolva

Szöveg: dr. Markovics Zita főhadnagy | Fotó: a szerző felvételei |  2021. április 24. 8:01

Közel százan kezdték el februárban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának május közepéig tartó képzését azért, hogy a harcászati szintű törzsekben folyó munkával gyarapítsák ismereteiket és a századosi rendfokozatot megszerezzék. A cikkben az online térbe kényszerült oktatók és hallgatók gondolatait ismerhetjük meg.

Törzstiszti_tanfolyam (1)

A világjárvány a hétköznapi élet minden – eddig jól bevált – napi rutinját felülírta. Új helyzetekhez kellett gyorsan alkalmazkodni, legyen szó a család igényeinek ellátásáról, a munkavégzésről vagy a személyes kapcsolatok megőrzéséről. Az egyik kritikus pont az oktatás, a tanulmányok elvégzésének módja, amely a felsőoktatásban azonnali, hatékony megoldásokat igényelt. A nagy mennyiségű, fontos és precízen kidolgozott tananyagok elsajátítása az otthoni környezetben az átlagosnál nagyobb próbatétel, hiszen sok családnál egy időben és egy térbe kényszerült a gyermekek felügyelete és oktatása, valamint a családtagok munkavégzése is.

A nagyrészt gyakorlati oktatásra épülő tanfolyam az oktatók és a hallgatók számára is kérdésekkel, bizonytalansággal, fenntartásokkal indult. Az elmúlt hetek, hónapok alatt kialakult egy szoros, a korábban megtervezett órarendre épülő napirend. Mára összeszokott, összetartó, vidám társasággá váltunk, olyanná, amely lendületből és tömegénél fogva gurul előre, a bukkanóknál felsegítjük egymást, aztán haladunk tovább.

A kezdéskor rögtön látszott, hogy nem lesz egyszerű eligazodni a tantárgyak és a rengeteg szakirodalom, jegyzet, PowerPoint prezentáció között, ráadásul sokan vagyunk, akik speciális szakterületen dolgozunk. A mindennapok nem törzsszolgálati, harcászati, hadműveleti ismereteinket, hanem például jogi, belső ellenőri, személyügyi, kommunikációs tiszti képességeinket teszik próbára.

Több mint két hónapja minden reggel nyolckor köszöntjük egymást csoportunk csetszobájában, ahol indul az oktatás és a párbeszéd. Öt húszfős munkacsoportot és tanulópárt alakítottunk a közös feladatok és az egyszerűbb információáramlás érdekében. A közösen eltöltött idő alatt jó néhány dolgot tudtunk meg egymásról. Magyar István alezredes napról napra új és újabb ismeretanyaggal halmoz el minket, előadása során számtalan gyakorlati és történelmi példát felemlegetve. Folyamatosan meg kell birkóznunk a sok-sok diából álló bemutatók információhalmazával, de nem hagyjuk, hogy bárki is elbizonytalanodjék, akinek nehezebben megy az egyik tárgy, annak segítenek a többiek.

A törzstiszti tanfolyam digitális formában újragondolt változata az oktatóknak és a hallgatóknak is szokatlan. Mindannyiunknak új módszereket kellett kidolgozni a tanulásra, az időbeosztásra, az otthon dolgozó családtagokkal, otthon lévő gyerekeinkkel való foglalkozásra.

Oktatók és hallgatók, megpróbáltuk megfogalmazni gondolatainkat az eltelt két hónap tapasztalatainak tanulságát levonva.

Törzstiszti_tanfolyam (2)

Magyar István alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Összhaderőnemi Műveleti tanszék kiemelt gyakorlati oktatója:

Néhány éve, amikor a honvédségi vezetés részéről felmerült a törzstiszti tanfolyam újraindításának igénye, a korábbi, tíz hónapos kurzus anyagát kellett belesűrítenünk három-négy hónapba. Mire odaértünk, hogy a feldolgozott tapasztalatok segítségével növeljük a tanfolyam hatékonyságát, kialakult a járványhelyzet. Az oktatókat és a hallgatókat is váratlanul érte, hogy manuális munkára tervezett gyakorlati feladatokat és az összes többi ismeretanyagot áthelyezzük az online térbe. Kihívás volt az is, hogy ilyen nagy létszámmal, közel száz fővel állunk szemben… Az oktatók nem csak leadják a tananyagot, hanem beadandó feladatsorokat állítanak össze, ezzel lehetőséget adva a hallgatóknak és a tanulócsoportoknak arra, hogy önállóan is tudják képezni magukat, majd tudásukról számot is adjanak. Korábban nem gondoltuk, hogy a jelenléti tanítás átalakul online oktatássá, azt meg végképp nem, hogy százfős csoportjaink lesznek. Ha csak tíz beadandót számolunk egy emberre, az ezer ellenőrzésre, javításra váró feladatot jelent a tanárnak, ami rengeteg időt és energiát vesz el. Megoldandó feladat volt még, hogy a NATO-kompatibilis, katonai tananyagokat hogyan juttassuk el a tanulókhoz, ezek alapja ugyanis legtöbbször nem nyilvános szabályzatokban, doktrínákban található, így nem továbbítható nyílt levelezőrendszereken. Ekkor kaptunk lehetőséget arra a korábbi tapasztalatok alapján, hogy a hadtudományi kar vizsgaközpontjában működő, és a honvédség által is használt ILIAS rendszert alkalmazzuk. Ide töltünk fel minden tananyagot, amelyhez a hallgatók egyéni belépési jogosultságukkal hozzá tudnak férni, röpdolgozataikat fel tudják tölteni.

Ezen helyzet pozitívumaként említem meg azt, hogy amíg normál esetben nem, vagy csak nagyon ritkán járunk be egymás óráira, a Teams lehetőséget kínál arra, hogy „beüljünk” a kollégák előadásaira hospitálni. Ez azért is jó, mert sok új információt tudunk a másik oktató szakterületéről begyűjteni, így saját óráinkba beépíteni, prezentációinkat frissíteni tudjuk, a tárgyak egymásra épülését hatékonyabban valósítjuk meg. A hospitálás azt is lehetővé teszi, hogy felhívjuk egymás figyelmét arra, hogy a törzstiszti tanfolyam véges, s bár a tananyag sok, nem kalandozhatunk el, az előadások alatt lényegre törőnek, tömörnek kell lenni, és nem utolsó sorban figyelembe kell venni a hallgatók meglévő, vagy nem meglévő harcászati ismereteit.

A szemkontaktus, így a közvetlen visszacsatolás hiánya új helyzetet teremtett. Mivel nem tudjuk személyesen ellenőrizni és gyakoroltatni a törzsmunkát egy szimulált harcászati helyzetben, így erre is megoldást kellett keresni. Például az eddig papíralapú katonai térképeken, fóliákon elkészített vázlatokat megtanuljuk digitálisan kidolgozni. A jelentéseket, a kidolgozott feladatok tapasztalatainak feldolgozását online, munkacsoportonként hajtjuk végre. A szimulációs rendszerek otthoni vagy munkahelyi gépekkel való összekapcsolása a jövő feladata. Mégis összességében azt gondolom, hogy a tanárok is és a diákok is jól veszik az akadályokat. Minden lehetőséget igyekszünk kihasználni, hogy rávilágítsunk és megértessük a törzsekben dolgozó tisztek, altisztek feladatait, a törzsmunka összetettségét, jelentőségét, átadjuk és megőrizzük a magyar katonai terminológiát.

Hihetetlenül jó érzéssel tölt el az, hogy hónapok óta minden reggel bejelentkezik az a közel száz ember, aki törekszik, figyel, jegyzetel, kérdez… És ami a legfontosabb, hogy ezzel a megoldással segítjük a vírus terjedésének megfékezését is.

Törzstiszti_tanfolyam (3)

Vukics Ferenc alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Összhaderőnemi Műveleti tanszék kiemelt gyakorlati oktatója:

Bár egyetemünkön 2004 óta készítünk távoktatási anyagokat és végzünk távoktatást, mégis, amikor kialakult ez az új helyzet, mindannyiunknak komoly feladatot jelentett az azóta teljesen megváltozott felületekhez – mint például a Teams-hez – igazítani az elképzeléseket. Osztom ugyan a szakértők véleményét, amely szerint száz százalékosan digitális oktatással nem érhetők el a kívánt eredmények, nem helyettesíti a jelenléti oktatást, mégis figyelembe kell venni azt is, hogy ezzel a módszerrel sokak számára új lehetőségek nyílnak meg, például egy felzárkóztató konzultáció megtartása jóval könnyebb és dinamikusabb. A jelenléti törzstiszti tanfolyamosok számára sikerült egy közel száz százalékos hatékonyságú oktatás- és tanulásmódszertant bevezetni - tehát a résztvevők szinte teljes számban el tudták sajátítani a tananyagot és le is tudtak vizsgázni -, ezúttal újra kellett gondolnunk, hogy online hogyan tudjuk ezt elérni. Szerencsére a tanulópárok, a négy- és hatfős munkacsoportok alakítása a digitális oktatásban is jelentősen növeli a hatékonyságot, s bár az interakció jóval kevesebb az oktató és a hallgatók között, legalább a diákok együttműködése megmaradt. Az eddigi tapasztalatom az, hogy az általam alkalmazott tanulásmódszertan segítségével mindenkinek sikerül azokat az alapvető ismereteket elsajátítania, amelyeket későbbi törzsmunkája során alkalmazni tud. Nagyon sajnálom, hogy a diákjaimat nem tudom személyesen megismerni, hiszem, hogy mi oktatók is sokat veszítünk azzal, hogy a hallgatók szakterületeibe, szervezeteinek munkájába nem tudtunk mélyebben betekinteni. A mostani tanfolyam előtti két csoport oktatása még normál tanrenddel indult, kialakultak a személyes kapcsolatok, így kicsit könnyebb volt áttérni a digitális munkarendre. A jelenleg zajló oktatás eleve online kezdődött, ráadásul hatalmas létszámmal. Ez jelenthetett volna nagy nehézséget is, de az eddig kidolgozott munkamódszerek az online térben is működnek, egyértelmű tapasztalatom, hogy a hallgatók értik, hogy a törzstiszti tanfolyam lényege a magyar tiszti kar homogenitására törekvés, ezért így is felvették a ritmust, figyelmük fenntartható.

Angyal Sándor főhadnagy, az MH Pápa Repülőbázis repülésirányító tisztje, váltásparancsnok:

Úgy lettem csoportparancsnok, hogy a tanfolyam szervezéséért felelős Sápi Lajos alezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző kar kiemelt gyakorlati oktatója - aki a főiskolán is tanárom volt - megkeresett, hogy vállaljam el ezt a feladatot. Nem bántam meg, nincs benne semmi nehézség, hamar kialakult az együttműködés a húszfős csoportparancsnokokkal, akiket abszolút ismeretlenül, az első napon történt kamerás bemutatkozás alkalmával választottam ki. Az online oktatásról való gondolkodás nem mindenkinél egyforma a csoporttársaim körében. Van, aki azt mondja, hogy számára nagy gondot jelentett volna, ha vidékről Budapestre kell járnia nap mint nap, vagy itt tölteni a hetet és csak hétvégén hazamenni. Természetesen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nyugodtabban tudnának tanulni az egyetemen. Számomra inkább az nehezíti meg a tanulmányokat, hogy a beosztásom hiányszakmának minősül, nehezen oldható meg a helyettesítés, emiatt sokszor adódik munkahelyi feladat. Nagy segítséget jelent azonban, hogy oktatóink nagyon motiváltak és mindent megtesznek azért, hogy átadják a tudást.

Soós Gábor főhadnagy, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Honvéd Díszzászlóalj 1. század megbízott parancsnoka:

Nagyon vártam a tanfolyamot, mindig szeretek valami újdonsággal megismerkedni, újat elsajátítani. Amit most tanulunk, tulajdonképpen mindannyiunk számára általánosan ismert és alkalmazott ismeret, mégis így rendszerbe foglalva, ennyire részletesen sohasem foglalkoztunk vele. Budapesti lévén szerettem volna bejárni az egyetemre, személyes kapcsolatokat építeni, csoportban dolgozni. Viszont most más metodika alapján, jobban támaszkodva az informatikai rendszerekre, olyan ismereteket szerzünk meg, amilyeneket a jelenléti oktatásban nem feltétlenül lehetett volna. Ilyen például a digitális katonai térkép szerkesztése. Csoportparancsnokként nincs nehéz dolgom, mert mindig parancsnoki beosztásban voltam, szeretek emberekkel foglalkozni, ez a kurzus is jó gyakorlás számomra: most is úgy kell tudnom bánni a társaimmal, hogy elégedettek legyenek. Mint ahogy minden nagyobb volumenű feladatomról feljegyzem a tapasztalatokat, most is ezt teszem, mert fontos számomra, hogyan tudjuk ezt a rengeteg új ismeretet átültetni a gyakorlatba.

Barkó-Tóth Beáta főhadnagy, a Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal Ellenjegyzési Osztályának pénzügyi tisztje:

Kommunikációs és pénzügyi szakmai háttérrel nincs túl sok harcászati és törzstiszti tapasztalatom, így a mostani tanfolyamon rengeteg új információt kapok, nagyon sokat tanulok. Olyan tudást adnak át az előadóink, amellyel szerintem minden tisztnek, főtisztnek rendelkeznie kell. Az órákon próbálok folyamatosan figyelni, jegyzetelni és memorizálni, azonban ez nagyon sok energiát és koordinációt igényel. Az előadókkal és a többiekkel való személyes találkozás teljes hiánya az, ami szomorúsággal tölt el, azonban a kialakult helyzethez alkalmazkodik mindenki. Az ilyen jellegű, hosszú hónapokig tartó tanfolyamok lennének a legalkalmasabbak a kapcsolatépítésre, hiszen a kapcsolati tőke pályafutásunk végéig megmaradhat. Az egyetlen előnye az online oktatásnak a viszonylagos kényelem.

Horváth Gábor főhadnagy, a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályának főtisztje:

Az online oktatás komoly segítséget jelent a családok, még inkább a katonacsaládok életében, hiszen nem kell a vidéki alakulatoktól négy-öt hónapra felköltözni Budapestre, így kiszakadni a mindennapokból. Nálunk például hamarosan esedékes a feleségem előléptetése is, amihez szintén szükség lesz a törzstiszti tanfolyam - online - elvégzésére. A honvédség részéről szintén megvannak az előnyök: nem kell gondoskodni a szállásról, szállításról, ennek köszönhetően némi költségmegtakarítás is realizálható. További előnynek gondolom, hogy mindhárom fél - egyén, alakulat, egyetem - megfelelő rugalmasságának fennállása esetén az olyan hiányszakmák képviselői, mint mondjuk a légijármű vezetők, légiforgalmi irányítók, orvosok, kevésbé esnek ki a mindennapi feladatellátásukhoz szükséges rutinból.

Bódis Ágnes főhadnagy, a Magyar Honvédség Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ informatikai tisztje:

Az elmúlt tizenegy évben - vagyis amióta egyenruhát hordok - több kihívással is szembenéztem, mindegyik pluszt adott a személyiségemhez. Ez a mostani pandémiás helyzet azonban korábbi elképzeléseimet felülmúlta. Egy évvel ezelőtt még a szót sem ismerte az átlagember, mára a kifejezés a mindennapi élet részévé vált, és nemcsak nyelvtani értelemben hozott reformokat. Újra kellett szervezi és tervezni az egész életünket, átértékelni emberi kapcsolatokat és újraállítani a dolgok fontossági rendjét úgy, hogy gyermekeink közben a legkevésbé sérüljenek. A törzstiszti tanfolyam bő ismeretanyagának elsajátítása „összezárva” a családdal nagyon komoly önismereti utazás a hétköznapok vizein. Oktatóink felkészültsége és részletesen kidolgozott oktatási segédletei mellett segítség a bajban, hogy még az elején tanulócsoportokba, azon belül pedig tanulópárokba szerveződtünk, így tudjuk támogatni egymást. Ugyan a nagy hallgatói létszám nem ad lehetőséget arra, hogy jobban megismerjük társainkat és az oktatókat, az online térben is komoly bajtársi szövetségek alakultak ki. A sikeres vizsgáig vezető út számomra még elég ködös, de úgy gondolom, hogy jó szándékkal van kikövezve, amelyet köszönök mindenkinek, aki ehhez hozzájárult.