Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság

2021. január 26. 18:40
TTP_logo

RENDELTETÉS, FŐ FELADATOK

2020. augusztus elsejei hatállyal, más, magasabb szintű parancsnokság jogállással, a Magyar Honvédség parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségében, az MH Logisztikai Központ jogutód szervezeteként megalakult az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság. Az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság feladatrendszere magában foglalja a Magyar Honvédség alaprendeltetésű feladatai támogatásának szinte összes szegmensét. Ide tartozik a teljesség igénye nélkül: a területvédelem, a hadtáp, haditechnika, közlekedés és katonai elhelyezés szakterületek központi logisztikai feladatai, az önkéntes tartalékos és helyőrségtámogató rendszer fejlesztése, a hátországvédelem koncepciójának kialakítása, a honvédelmi felkészítés és nevelés, illetve a társadalmi kapcsolatok elmélyítése. A hátországvédelmi és a helyőrségtámogató rendszer kialakítása a Magyar Honvédségben is új feladatként került a parancsnoksághoz.

Megalakulásával egyidejűleg szolgálati alárendeltségébe került kilenc katonai alakulat:

1. MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred,
2. MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred,
3. MH Anyagellátó Raktárbázis,
4. MH Geoinformációs Szolgálat,
5. MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ,
6. MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
7. MH Katonai Közlekedési Központ,
8. MH Katonai Rendészeti Központ
9. MH Légijármű Javítóüzem.

Az MH TTP és alárendelt katonai szervezetei – és főként a területvédelmi alegységek - lokációja országos szinten, közel 25 helyőrségben biztosítja a katonai jelenlétet. Mindösszesen 2200 fő hivatásos, szerződéses és több mint 10 000 fő önkéntes tartalékos katona szolgál együtt, egy célért: a Magyar Honvédség legmagasabb szintű támogatásáért és kiszolgálásáért.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

TTP_szervezeti felépítés

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

Sándor Zsolt vezérőrnagy, parancsnok
Apáti Zoltán dandártábornok, parancsnokhelyettes (hátországvédelmi)
Solymosi Ferenc ezredes, parancsnokhelyettes (logisztikai)
Csinga Mihály ezredes, törzsfőnök
Nemes Tamás ezredes, törzsfőnök-helyettes
Kocsis Csaba főtörzszászlós, megbízott vezénylőzászlós

ELÉRHETŐSÉGEK:

MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 152.
Postacím: 1885 Bp., Pf. 25
E-mail cím: mh.ttp@mil.hu
Telefonszám: 06-1/434-6010

Tájékoztatásért felelős személy:
Vauver Antal Viktor alezredes, Parancsnoki Iroda, irodavezető (mh.ttp.pkir@mil.hu)