Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Dicsőség a hősöknek

Szöveg: Galambos Sándor | Fotó: a szerző |  2019. október 5. 20:26

A nemzetünk függetlenségéért életüket áldozott hősök emléke előtt tisztelegtek az aradi vértanúk újonnan kialakított emlékhelyénél és vitéz Vastagh György ezredes mellszobra felavatása és megszentelése alkalmával, október 5-én Szentes lakói és a helyőrségben állomásozó műszaki ezred katonái.

1596721777

A Hősök erdejében kialakított két új emlékhelyen, az aradi vértanúk tiszteletére állított kopjafáknál és vitéz nemes alsótorjai Vastagh György ezredes mellszobránál hajtottak fejet a hazánk szabadságáért küzdők önfeláldozó bátorsága és elszántsága előtt a nemzeti gyásznaphoz kapcsolódó városi megemlékezés résztvevői Szentesen. Az ünnepségen részt vett Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára, Vastagh Györgyné, az 1944-ben hősi halált halt ezredes fiának özvegye is és Antal László ezredes, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka is.

A Damjanich-iskola udvaráról áthelyezett, újonnan kialakított emlékhelyénél Szirbik Imre idézte fel az aradi vértanúk hősiességét, mártírhaláluk körülményeit. „Egy bosszúhadjárat nyitányaként, a katonákat megszégyenítő módon vették el az életüket. Hazánk függetlenségéért harcoltak, a szabadság katonái voltak valamennyien. Nemzetünknek, a magyar szabadságnak lettel ők fénylő csillagai. Ezt az emlékhelyet évekkel ezelőtt a szentesi diákok állították, most viszont új helyen, a laktanya mellett, a ma katonái, a haza védelmére elkötelezett fiatalok előtt áll. Városunk emlékezetét, hitvallását bizonyítva az emberi tisztesség, a katonai becsület, nemzetünk szabadságvágya iránt" – tisztelgett a vértanúk emléke előtt a polgármester.  

1596721778

A szentesi hídfőért folytatott harcokban hősi halált halt vitéz Vastagh György ezredes kiemelkedő személyiségét, katonai pályafutását – Németh Szilárd honvédelmi miniszterhelyettes levelének felolvasásával – Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára idézte fel: „Vastagh György ezredes példát mutatott az igazi magyar katonaerényből és hősiességből. S nem csupán ő, hiszen a magyar tisztek többsége katonáival együtt küzdött mindhalálig az első vonalban. Példát mutatni, hinni és harcolni a végsőkig Magyarország védelmében, a katonaerények legnemesebbike. Ahogy a 170 évvel ezelőtt kivégzett aradi vértanúk is tették: utolsó leheletükig küzdöttek a magyar ügyért, a hazáért és a szabadságért. Egykori hőseink bátorsága, kitartó elszántsága ma is mérceként, erkölcsi zsinórmértékül szolgál számunkra. Azonban ahogy a történelem során már annyiszor, ma is ki kell állnunk, meg kell védenünk függetlenségünket, szuverenitásunkat és érvényt kell szereznünk döntési szabadságunknak. Ezzel nemcsak magunknak, de egykori mártírjainknak is tartozunk!" – tisztelgett a hősök emléke előtt levelében Németh Szilárd.

Az aradi vértanúk emlékhelyét Szentes önkormányzata alakította ki. Máté István és Lantos Györgyike alkotását, vitéz Vastagh György mellszobrát Bálint Mihály hadnagy, római katolikus tábori lelkész szentelte meg. A város ünnepi megemlékezésen felléptek Deák Ferenc Általános Iskola diákjai (felkészítő tanáraik: Kissné Rózsavölgyi Tímea, Vajdáné Balogh Ida) és az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara (vezényelt: Gömöri Balázs százados).

GALÉRIA