Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

Hille Alfréd és a katonai meteorológia

Szöveg: Tamás Tibor |  2012. szeptember 9. 8:09

A hadászati műveletek megtervezésének és végrehajtásának sikere érdekében elengedhetetlen és megkerülhetetlen a meteorológiai előrejelzések elemzése, figyelembe vétele. Hille Alfréd ezredes a XX. század egyik legkiemelkedőbb meteorológusa, a magyar katonai meteorológia megteremtője volt. Cikkünkben róla emlékezünk.

1595941243
Az 1891-ben, Szegeden született Hille Alfréd igen sanyarú sorsból küzdötte
fel magát. Tehetségével hamar kitűnt, piarista tanárainak is köszönhetően a
Pázmány Péter Egyetemen földrajz−történelem szakos tanárnak készült. Ám
érdeklődése csakhamar a matematika, fizika és a csillagászat felé fordult.
Tanulmányai végeztével Kövesligethy Radó világhírű szeizmológus (egyben
az egyetemi obszervatórium igazgatója) maga mellé fogadta, s beavatta a
tudományok rejtelmeibe.

Hille Alfréd fényes pályáját az I. világháború, később a II. világégés akasztotta
meg. Mindkét fronton, de a hadifogságban is helytállt, volt statisztikus és
favágó, s megtanult oroszul.

A „nagy háborúból" hazatérve a trianoni tragédiától sújtott országban
meteorológusként vették állásba, mert kitűnő szakembernek és jó hazafinak
tartották már akkor is.

Hille légállapotmérés ürügyén, úttörő magaslégkör-kutatási eredményei
révén elérte, hogy e vizsgálatok okán a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
engedélyezzen – idővel egyre bővebb létszámú és gyakoribb – repülőgépes
felszállásokat. Így gyakorolhattak a pilóták, végrehajthatóvá váltak a beruházások,
fejlesztések.

1923–24-ben megalakult a Magyar Légügyi Hivatal, időjárás-kutató állomás
jöhetett létre Szegeden − mindez Hille támogatásával; a Kolozsvárról idementett
egyetemen pedig a meteorológiával is foglalkozó földrajz tanszék szervezésének
részese, vagyis a helyi geotudomány első képviselőinek egyike volt.

Hille nem volt szobatudós, gyakorta repülőre szállt. Hazánkban elsőként,
1925. május 14-én emelkedett tízezres rekordmagasságba, hogy úttörőnek
számító megfigyeléseket végezhessen. 1925–43 között 1380 felszállást hajtott
végre, átlagosan 4000 méter feletti magasságban. Nyitott gépeken, kezdetleges
eszközökkel, felhősebb időben valóságos istenkísértésként…

1595941243
1925. január 25.: létrejött a Magyar Meteorológiai Társaság, a szakmai
tekintélyek (így Réthly Antal meteorológus) között ott ült Hille Alfréd is.

Napi munkája közben, a Magyar Meteorológiai Intézet mellett a honvédségnél
Hille Alfréd tíz tanár meteorológussá képzését is megszervezte, ami szintúgy
az újjáéledő magyar meteorológia egyik pillérének számított. Másrészről
folyamatossá vált a pilótaképzés; az úgynevezett időjelző csoportok valójában vadászrepülők voltak.

E gyakorlatias tudós munkáját úgy képzeljük el, hogy tíz éven át váltott 24 órás
műszakban mért, elemzett, saját kezűleg rajzolt időlapokat, térképeket 1932-ig a honi katonai repülés akkori központjában, Mátyásföldön. Ezt követően az
Országos Meteorológiai és Földmágnesességi Intézetben a 2. emeleti, tűzfal
melletti kicsiny, igen szerény szobában dolgozott.

1595941243
Az 1930-as években szenzációnak számított a napi időjárás-jelentés, amit a Pesti
Hírlap honosított meg. Hille Alfréd személyes szikratávírós, telefonos
adatgyűjtés után maga elemezte s írta meg (nagy műgonddal) a jelentést,
rajzolta meg a térképet, s vitte át a szerkesztőségbe. Pedig a katonai és a polgári
repülésmeteorológiai hálózat, valamint a hasonlóan máig nagy jelentőségű
balatoni és a dunai viharjelzés megszervezője, a szegedi egyetem magántanára
volt!

1945-ben sem tudták rábírni arra, hogy hazáját elhagyja. Tovább ingázott
Ormódi utcai szerény, de virággal borított lakhelye és a szolgálatok között.
Döntő szerepet játszott az 1946-ban meginduló polgári repülőforgalom
megszervezésében; a budaörsi, majd a ferihegyi repterek és repülési útvonalak
kijelölésében. Elévülhetetlen érdemei sorát gyarapította a felsőfokú
meteorológusképzés megindításával. Emellett az ELTE-n tanított, folyamatosan
publikálta tanulmányait, cikkeit. Repülésmeteorológiai tankönyveit hosszú időn
át használták az egyetemen.

A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata, valamint az MH
Összhaderőnemi Parancsnokság állományába beosztott meteorológiai csoportok számára Hille Alfréd példaképül szolgál. Ez a tatáros, szikár alkatú
ezredes rendkívül képzett, abszolút szaktekintély volt; világnyelveket beszélt,
a „Használni, segíteni, sosem ártani!"  alapelvet vallotta.

Szerfölött szorgalmas, szerény, szívós, kollegiális, kitartó tulajdonságai mellett
az ízes dél-alföldi – káromkodásmentes, halk – beszéde, családiassága vagy
épp kertszeretete tette kedvelt kollégává. Matuzsálemi korban, a virágai között
hunyt el. Munkatársai, tanítványai kísérték utolsó útjára, emlékét azóta híven
őrzik. Emléktáblája ott függ a siófoki viharjelző obszervatórium falán, amelyen
minden év szeptemberében koszorút helyeznek el.

1595941244

 Fotó: Archív