Ugrás a tartalomhozUgrás a menüpontokhozUgrás a lábléchez

„A gyűlölet halált okoz, a szeretet életet teremt!”

Új információs tábla és kopjafa az Isonzónál (1. rész)

Szöveg: Pintér Tamás | Fotó: a szerző és Juhász Balázs, Stencinger Bánk |  2022. július 30. 11:37

Fontos magyar vonatkozású rendezvények zajlottak július 16-17-én Isonzó mellett Szlovéniában és Olaszországban.

Isonzói (1)

A Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány (a továbbiakban NHKA) évek óta együttműködik a szombathelyi Szent György Lovagrend Vas megyei priorátusával és a Grádics Egyesülettel. A Fülöp András szellemi vezetésével működő civilszervezetekkel közösen a Miren-Kostanjevica önkormányzatához tartozó területen az egyes településekkel és a szlovén Pot Miru–Béke Ösvénye civil szervezettel együttműködve az elmúlt években három új információs táblát sikerült állítaniuk, amelyek az angol, német és szlovén mellett magyar nyelven is tájékoztatást nyújtanak a terület magyarok számára fontos vonatkozásairól. A negyedikre most került sor Kostanjavica na Krasuban a Szent Márton tiszteletére felszentelt, a Szent Márton út részét képező templom előtt.

A rendezvényen a ljubljanai magyar nagykövetség képviseletében részt vett és beszédet mondott Kaputa László ezredes, véderő attasé is.Az első világháború idején, 1915 nyarától egy éven keresztül a település iskolájában volt a Doberdó-fennsíkot védő osztrák–magyar VII. hadtest parancsnoksága és József főherceg főhadiszállása. Ennek a korabeli fotója került az információs táblára. 1916 őszén a harcok elérték a települést és egy évig itt húzódott a frontvonal. A mindkét fél részéről nagy veszteségekkel járó súlyos összecsapások elpusztították a falu templomát is. Osztrák–magyar oldalon 1916–1917-ben a környéken döntően a korabeli Magyarországról kikerült ezredek harcoltak. 1917-ben a településtől északra, az előző kép hátterében is látható Fajti Hrib magaslattól a faluig a 17. gyaloghadosztály küzdött, soraiban a császári és királyi debreceni 39., karánsebesi 43., szegedi 46. és temesvári 61. gyalogezreddel, míg a falut és az attól délre eső területet a 41. honvéd gyaloghadosztály védte, soraiban a magyar királyi szatmári 12., nagykanizsai 20., veszprémi 31. és dési 32. gyalogezredekkel. Az alakulatok sok ezer hősi halottja a környező települések temetőiben nyugszik. Erre most már az új információs tábla is emlékeztet.

Isonzói (2)

Az új tábla átadása a Letenyei Polgári Egylet által szervezett isonzói emlékút, valamint a 140 éve megalakult szombathelyi 83. közös gyalogezred egyik kiemelkedő parancsnoka, Turba József születése 150. évfordulójának a tiszteletére zajló emlékév határon átnyúló, Vas és Zala megyéket összekötő rendezvénysorozatának is a része volt.

Fülöp András, a rendezvény főszervezője köszöntötte a megjelenteket Kostanjevica na Krasu Szent Márton tiszteletére felszentelt templomában. Az információs tábla ünnepélyes átadása és megáldása előtt a Szombathelyi Egyházmegyéből (Szent Márton egyházmegyéjéből) elhozott Szent Márton ereklye előtt a Mindenszentek litániája hangzott el Aigner Géza letenyei és Dinko Bizjak vojščicai plébános vezetésével. Az ünnepségen a helyi önkormányzat részéről Mauricij Humar polgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédet mondott Kaputa László ezredes, véderő attasé, valamint Szombathely Megyei Jogú Város képviseletében Tóth Kálmán képviselő is.

Isonzói (3)

Az ünnepség után a helyszínen Pintér Tamás és Rózsafi János a tábla előtt ismertette a környéken vívott harcok rövid történetét, külön is kitérve a magyar királyai nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred harcaira és veszteségeire, amelynek a soraiban az emlékút résztvevőinek ősei is szolgáltak.

Isonzói (4)

A programban ezután a magyar katonák 1915–1916-os pihenőtáborául szolgáló szomszédos Segeti tábor területének a felkeresése következett. Itt Pintér Tamás ismertette a tábor történetét, míg dr. Stencinger Norbert a lelkigondozásról beszélt a Pečinka barlang bejáratánál. A program Nova Gorica fölött, a Sveta Gora (olaszul Monte Santo, magyarul Szent Hegy) oldalában álló magyar központi emlékmű mellett folytatódott, ahol előadás hangzott el szintén Pintér Tamás és dr. Stencinger Norbert részéről, majd Mihovics Sebastian atya mondott imát, s ezt követően koszorúzásra került sor.

Isonzói (5)

A kormány által 2020-ban emelt modern kivitelű emlékmű az NHKA által is javasolt, a korabeli fotókon is gyakran feltűnő, gyönyörű panorámát adó szimbolikus jelentőségű helyszínen épült meg az Isonzó folyó fölött, háttérben a Doberdóval, Görz városával és a solkani vasúti híddal, körben a véráztatta magaslatokkal.

A Vas és Zala megyei szervezésű emlékút résztvevőivel közös program a Sveta Gora tetején álló templom mellett ért véget, ahol dr. Bartók Béla ismertette az épület és a mellette található kolostor történetét. A Szent Hegyen álló, zarándokhelyként is működő bazilikát a történelem során a háborúk négyszer is elpusztították, de az mindig újjáépült.

Az isonzói megemlékezések július 17-én az Olaszországban található San Martino del Carso településen folytatódtak, ahol kopjafa-avatásra került sor. A Doberdó-fennsík kulcspontjának számító Monte San Michele magaslat déli oldalában fekvő falucska 1915–1916-ban a leghevesebb harcok helyszíne volt. 2021. július 21-én a hegy keleti oldalán, az egykori Cotiči, ma San Michele del Carso nevet viselő településen a magyar királyi budapesti 1. honvéd gyalogezred ottani harcai és temetői emlékére már korábban avattak kopjafát a polgári temető mellett.

Az ünnepséget követően az esemény főszervezője, Danku István, a Gödöllői Reformárus Líceum Gimnázium nyugalmazott tanára és Pintér Tamás beszélgetésekor született meg egy újabb kopjafa állításának gondolata, amihez méltó helyet kerestek. Gianfranco Simonit, az olasz Gruppo Speleologico Carsico di San Martino del Carso (Sagrado) szervezet vezetője közreműködésével felvették a kapcsolatot Marino Visintinnel. Utóbbi családi házának kertje az egykori doberdói aknaharcok egyik legvéresebb helyszíne volt. Itt történt 1916. május 8-án Heim Géza nevezetes aknarobbantása. Itt játszódik a császári és királyi szegedi 46. gyalogezredben szolgált Kókay László 1916. tavaszi naplójában részletesen megörökített aknaharc is, ami az NHKA által működtetett Nagy Háború Blogon is olvasható. (A napló könyv formájában is megjelent, 2016-ban olaszul, 2018-ban pedig magyarul.)

Isonzói (7)

Kutatások hatására Marino Visintin maga is ápolja a háza körül zajlott harcok emlékét, helyre állítva az állások maradványait. Hozzájárult ahhoz is, hogy ott a szegedi Meritum Egyesület jóvoltából egy információs táblát is felállítsunk. Az elmúlt időszakban két kis emlékgúlát is emelt a kertben, az egyiket az aknarobbantás kráterének helyén, a másikat a kopjafa előtt, a harcokban meghalt olasz hősi halottak emlékére. Emellett az NHKA-val együttműködve, a fia, Roberto Visintin emlékére egy ösztöndíjat is létrehozott magyarországi egyetemisták támogatására, amit 2022-ben már harmadik alkalommal hirdettek meg.

(Folytatjuk!)